25. čvn, 2018

V4NEWS: MAĎARSKO: Ústavní reformy pokračují!

Minulý týden se nesl v Maďarsku ve znamení dalších důležitých změn, a to změn týkajících se dvou věcí – prosazení zákona Stop Soros! A prosazení ústavních reforem. Zatímco první jmenované je důležité především z krátkodobého hlediska, ústavní reformy pomáhají zlepšit orientaci a rozvoj země v dlouhodobém měřítku...

Stop Soros!

Je dlouhodobě projednávaný, a kdysi stažený zákon, který má omezit financování politických neziskovek ze zahraničních zdrojů a omezit podíl zahraničních zdrojů na celkovém objemu příjmů a zdrojů jednotlivých neziskových organizací. Název dostal podle největšího mecenáše politických neziskovek a škůdce Georga Sorose. Zákon zároveň ustanovuje novou kategorii zločinů „propagace a podpory ilegální imigrace“. Nebude už tedy možné legálně škodit vlastním zemím tím, že sem budou dopravovány armády imigrantů. Za tento zločin bude možné odsoudit proimigrační aktivisty, až na rok vězení. Další možností je zavedení 25% daně na příjmy proimigračních a politických neziskovek.

Maďarská ústava

Další změny se týkaly maďarské ústavy. Aby došlo k rozmělnění moci soudcokracie a téměř
všemocného Nejvyššího soudu, vznikne podle ústavních změn nový Nejvyšší správní soud. Ústavní změny omezují absurdní osvícenecký blud trojdělení moci na legislativní, soudní a výkonnou, luxus, který je v době obrany národních států neudržitelný. Pro efektivní fungování a obranu národních republik je nutné propojit tyto mocenské struktury. To se právě nyní bude dít v Maďarsku, kde je ztrouchnivělá a zkorumpovaná liberální demokracie nahrazena neliberální demorkacií, či spíše křesťanskou demokracií, protože dalším prvkem ústavních změn je deklarace Maďarska jako křesťanského a národního státu chránícího tradiční rodinu, majetek a osobní svobodu. Jediný kritizovatelný bod je asi obskurní zákaz bezdomovectví, respektive ústavní ukotvení zákona proti přítomnosti bezdomovců na veřejných prostorech. Bezdomovectví se musí řešit jinak, než ústavními reformami. Jinak lze říci, že v pořadí, již sedmá reforma maďarské ústavy přináší výhradně chvályhodná pozitiva.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 25.6.2018