17. čvn, 2019

V4NEWS: MAĎARSKO: Summit V4

V Budapešti proběhlo mimořádné zasedání Visegrádské čtyřky. Toto zasedání svolal premiér Andrej Babiš, aby se vyřešila otázka potenciálního kandidáta, který by reprezentoval zájmy V4 v rámci Evropské rady a Evropské komise...

Jednání nakonec dospělo k závěru, že Visegrád oznámí podporu vybranému kandidátovi během bruselského summitu, a bude to podpora takovému kandidátovi, který bude chtít jednat se zeměmi Visegrádu jako se zeměmi sobě rovnými, nikoliv jako s vazalskými pronárody, jak si to, někteří představitelé bruselské a berlínské aristokracie a byrokracie představují. Potenciál může být ve slovenském zástupci.

V ohledu na akceschopnost, svolání summitu a jednotu se vyjádřil i Andrej
Babiš, když napsal, že Visegrád pracuje společně, navzdory tomu, že slovenský zástupce
je socialista, polský konzervativec, maďarský zastupuje Evropskou lidovou stranu a on
sám je liberál.

V rámci summitu došlo i k diskusi o roli Česka, neboť naše republika brzy převezme opět předsednictví Evropské unie, a tedy bude v našem nejvyšším zájmu prosazovat Visegrádskou čtyřku a projekt Trojmoří. Zároveň to bude zkouška ohněm pro Andreje Babiše a jeho vládu, který tak bude muset definitivně rozhodnout, kde stojí, a jaká stanoviska zaujímá.

Kromě politických otázek a společného postupu v rámci Evropské unie, se řešily i záležitosti, které pomohou s hlubší integrací V4, například rozvoj infrastruktury, jmenovitě vysokorychlostní železnice, která propojí všechny čtyři státy Visegrádu. Studii proveditelnosti zřízení železnice z Budapešti, přes Bratislavu, Brno, Ostravu, Katowice, až do Varšavy, zadává maďarská strana. V4 se zabývala i vymáháním dlužného mýtného a aktualizací různých předpisů.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 17.6.2019