ČESKO

4. bře, 2020
Tož, probrali koronavirus (berme to jako politický folklór dneška), mnohem důležitější byla jejich reakce na migraci a situaci na Řecko-Turecké hranici...
 
Všichni 4 se shodli na tom, že V4 už 5 let říká, že se musí hlídat hranice EU. Což udělal v podstatě jen Orbán na Maďarsko-Srbské hranici. A EU mu to vyčítala...
 
Dosluhující premiér Pellegrini řekl, že v kampani byl SMER-SD napadán ze to, že mluvil o ilegální migraci...Slovensko nikdy nesmí souhlasit s přerozdělováním migrantů a nesmí nad tím ztratit suverenitu a kontrolu...následně se rozloučil s premiéry Česka, Polska, Maďarska s tím, že si přeje, aby nový premiér Slovenska podporoval tento směr a vztahy ve V4...
 
Premiér Polska Morawiecki, řekl, že "nebezpečí" do Evropy, přichází z Turecka....
 
Premiér Maďarska Orbán řekl, že "od roku 2015 si hlídáme hranice, z hlediska migrace muslimů. Byli jsme za to inzultováni z vedení EU. Média informují o tom, jak se snaží migranti dostat do EU. My poskytujeme veškerou pomoc, aby se jim to nepodařilo. Na hranicích Řecka a Turecka je nutné je zastavit, tu masu, co nejníže na jihu. Jinak přijdou zase až na Maďarsko - Srbskou hranici. Maďarsko v tom je a bude aktivní...
 
Premiér Česka Babiš řekl, že V4 je jednotná a nadále bude proti přerozdělování migrantů a trvá na bezpečnosti vnějších hranic EU...
 
V4 FOREVER !
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 4.3.2020
 
Zdroj:

https://twitter.com/strakovka/status/1235138506814521346


 

19. led, 2020

V Praze se sešli představitelé zemí V4 s rakouským kancléřem Kurzem, shodli se na nepřijatelnosti migračních kvót...

V prostorách Národního muzea se ve čtvrtek 16. ledna 2020 uskutečnil summit předsedů vlád zemí Visegrádské čtyřky s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Mezi hlavními tématy jednání byly migrace, fungování EU, víceletý finanční rámec, klimatická, energetická a obchodní politika EU, další rozšiřování a budoucnost Evropské unie.

Setkání předsedů vlád České republiky Andreje Babiše, Polska Mateusze Morawieckého, Maďarska Viktora Orbána a Slovenska Petera Pellegriniho s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem uspořádala České republika v rámci předsednictví ve skupině V4.

Premiér Babiš kancléři Kurzovi poděkoval, že přijal pozvání k návštěvě České republiky krátce po jmenování do funkce. „Rakousko je naším klíčovým partnerem a jsme rádi, že pan kancléř realizuje svou první zahraniční cestu právě do České republiky. Země V4 a Rakousko mají mnoho společného, máme i společnou historii a myslím, že společně se nám může v Evropě podařit leccos prosadit,“ řekl Andrej Babiš.

Jedním z hlavních témat jednání byla migrace. Předsedové vlád se shodli na nepřípustnosti povinných kvót a na tom, že je třeba v první řadě chránit hranici a že reforma azylové a migrační politiky musí být založena na konsenzu všech členských států EU. „Všichni jsme si potvrdili, a myslím, že na to všichni máme stejný názor, že kvóty jsou passé,“ uvedl český premiér. Připomněl jednání Evropské rady v červnu 2018, které systém kvót odmítlo. „Řekli jsme si, že reforma migračního systému musí být založena na souhlasu všech členských států, že nikdo nesmí být přehlasován. Nová komise samozřejmě přijde s nějakým návrhem, ale naše pozice je stejná: Migraci musíme vyřešit systémově, musíme zabránit ilegální migraci. Nemohou pašeráci rozhodovat o tom, kdo přichází do Evropy, a my budeme rozhodovat o tom, kdo bude v našich zemích žít,“ poznamenal Andrej Babiš.

Důležitým tématem jednání byla také budoucnost Evropy. Představitelé V4 a Rakouska přivítali iniciativu nové Evropské komise vést otevřený dialog v rámci Konference o budoucnosti Evropy. „Jsem přesvědčen, že váha Evropské rady by měla být ještě větší než v minulosti. A není to nic proti Evropské komisi. Naopak, my chceme s novou Evropskou komisí spolupracovat a chceme samozřejmě pomoci řešit jednotlivé problémy Evropy,“ uvedl český premiér.

Během diskuze o novém víceletém finančním rámci se předsedové vlád shodli na nutnosti dalšího vyjednávání, které povede k dosažení kompromisu přijatelného pro všechny členské státy EU. „Myslím, že se shodujeme v tom, že je potřeba mluvit i o nákladech evropské administrativy. Pokud evropský rozpočet na rok 2018 měl 159 miliard eur a deset miliard eur jsou náklady na Parlament, na veškeré struktury a navýšení na příští víceletý rámec je 23 procent, a zároveň odchází Velká Británie, což je patnáct procent obyvatelstva, tak bychom o tom měli mluvit. A my tam určitě vidíme možnost ušetřit peníze a diskutovat o jednotlivých postech. Bavili jsme se, jestli skutečně musíme dávat tolik peněz na bezpečnost, když jsme skoro všichni členy NATO, máme tam závazek dvě procenta a další,“ připomněl Andrej Babiš.

Dalším tématem společného jednání bylo rozšiřování Evropské unie a schengenského prostoru o země západního Balkánu. „Evropská unie musí mít nějakou strategii. Musíme plnit naše závazky, když jsme slíbili Severní Makedonii, že začneme přístupové rozhovory. Tak doufejme, že tento rok to už vyjde,“ konstatoval premiér Babiš.

Tématem pracovního oběda byla klimatická a energetická politika, k níž nová rakouská vláda zaujala velmi ambiciózní postoj. Podle českého premiéra musí mít každý členský stát možnost zvolit si svou vlastní cestu k udržitelnější ekonomice. „I když máme na některé věci jiný názor, neznamená to, že nechceme hledat řešení,“ uvedl premiér Babiš. Za důležité vidí hledisko zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. „Musíme si také říci, jak donutíme ostatní země, aby snižovaly emise, protože ty jsou úplně jiným směrem,“ dodal český předseda vlády.

Doplnění redakce Nová Buržoazie:

Je samozřejmě správná orientace na V4 + Rakousko, i když momentální nová rakouská vláda se Zelenými, není zrovna to, co bychom preferovali. Ovšem nadstavba V4, neboli Trojmoří, se musí stavět i bez ohledu na tom, jaká je zrovna kde ve středozemí vláda. Je to cesta pro silnou střední Evropu...

Autor: TGM, Vlada.cz, Praha, ČR, 19.1.2020

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/v-praze-se-sesli-predstavitele-zemi-v4-s-rakouskym-kanclerem-kurzem--shodli-se-na-neprijatelnosti-migracnich-kvot-179040/tmplid-47/


 

19. lis, 2019
Země visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, musí společně bojovat o to, aby byly vnímány jako plnoprávní členové EU...
 
S ohledem na historické zkušenosti s komunismem jsou citlivější na vnucování různých ideologií. Kvůli jejich odlišnému názoru by ale na ně nemělo být nahlíženo povýšenecky. Shodli se na tom šéfové parlamentů zemí V4 na zasedání v Praze, jehož tématy bylo porovnání okolností pádu komunismu v roce 1989 a následný vývoj.
 
Státy V4 podle předsedy slovenského parlamentu Andreje Danka už nesmí ovládat jakákoliv ideologie. "Nesmíme dovolit, aby jakákoliv ideologie naše národy ovládala. Nejlepším řešením pro nás je zdravý úsudek, selský rozum," řekl. Souhlasí s nutností společného postupu v Evropě. "Shodněme se na tom, že nemáme jinou cestu než držet pospolu," dodal.
 

Šéf maďarského parlamentu László Köver řekl, že V4 musí spolupracovat přes ideologické rozdíly. Köver dodal, že se země V4 staly motorem evropského rozvoje. Podle něj je třeba s ohledem na příznivé geopolitické rozložení těchto zemí "udržet spolupráci přes ideologické rozdíly" a diktovat tempo růstu. Kritiku systémových změn v Polsku a Maďarsku, které se staly terčem výtek v EU, označil za "hon na čarodějnice". "Hledáme společná stanoviska, ne spory," poznamenal.

Šéf české Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že státy V4 by s ohledem na historickou zkušenost s nebezpečím totality měly prosazovat v EU právo na vlastní názor. "Každý by měl mít právo myslet si, co si myslí, a nikdo by nám neměl říkat, co si máme myslet," uvedl. 

Předseda českého Senátu Jaroslav Kubera (ODS) kritizoval nacionalismus, politický primitivismus či sociální progresivismus mezi současnými ideologiemi, které omezují svobodu, vnucují "jediný správný názor" a nahlodávají staletí trvající civilizační tradice. EU by měla zastánce odlišných názorů respektovat. "Kdyby nebylo potížistů, tak tady ještě vládnou komunisté," podotkl.

Předsedkyně polského Sejmu Elžbieta Witeková souhlasila s tím, že nikdo nechápe potřebu svobody více než země, které žily v sovětském nevolnictví. "Máme společné zájmy a vůli udržovat je," uvedla k budoucnosti V4. 

Mezi možnostmi spolupráce byly uvedeny vybudování severojižního plynovodu nebo vysokorychlostní železnice mezi Varšavou, Prahou, Bratislavou a Budapeští.

Autor: ČTK, Praha, ČR, 19.11.2019

Zdroj:
 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sefove-parlamentu-v4-musime-drzet-spolu-a-byt-rovnopravni-v-eu/1822263


 

 

12. lis, 2019
Vlády Česka & Slovenska se sešly na moravském zámku ve Valticích...
 
Zde několik vybraných bodů ze společného prohlášení:
 
7 společné zasedání vlád
 
Loni šlo o zasedání v duchu připomínky 100 let od vzniku Československa. Letos o odkaz 30. výročí obnovení parlamentní demokracie. 
 
Migrace
 
Vlády ČR a SR jsou i nadále připraveny aktivně se podílet na hledání účinného a konsensuálního řešení reformy společné evropské azylové a migrační politiky. Taková reforma by měla být založena na posilování spolupráce se zeměmi původu a tranzitu, účinné ochraně vnějších hranic a důsledném potírání převaděčské kriminality. Nesmí obsahovat povinné přerozdělování migrantů mezi členské země.
 
Obrana & bezpečnost
 
Vlády ČR a SR vyzdvihly nadstandardní úroveň spolupráce mezi ozbrojenými silami obou zemí, k jejímuž rozšíření došlo i v důsledku po sobě jdoucích předsednictví Visegrádské skupiny. Pro budoucnost se jako velice perspektivní jeví spolupráce v oblasti vyzbrojování, konkrétně možnost realizace společného akvizičního projektu s přesahem do formátu zemí Visegrádské skupiny.
 
Energetika
 
Bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu a efektivní využívání plynárenské infrastruktury je vzhledem ke značné propojenosti národních trhů společným zájmem vlád ČR a SR. Obě země proto v souladu legislativou EU a cíli Energetické unie podporují diverzifikaci zdrojů a dopravních cest plynu i efektivní využívání podzemních zásobníků plynu, stejně jako vzájemný dialog v rámci přípravy a naplňování dokumentů vypracovávaných dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, a to včetně oblasti solidarity.
 
Doprava
 
Vlády obou států podporují rozvoj vysokorychlostního i konvenčního železničního spojení v regionu střední Evropy, a to i prostřednictvím aktivního členství a příprav předsednictví obou států ve Slavkovské spolupráci a Visegrádské skupině. Jako klíčové vnímají zkrácení jízdních dob mezi Varšavou, Ostravou, Brnem, Prahou, Bratislavou, Budapeští a Vídní. Díky pilotním úsekům vysokorychlostních tratí bude jízdní doba mezi Břeclaví, Brnem a Ostravou 90 minut. Do roku 2030 je záměr zkrátit jízdní dobu mezi Prahou a Bratislavou o 35 minut, přičemž do roku 2040 se předpokládá, že cesta mezi Prahou a Bratislavou bude trvat jen dvě hodiny. Česká republika představí výsledky studie proveditelnosti pro úseky Praha – Brno – Břeclav a Brno – Ostrava nejpozději do konce roku 2020.
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 12.11.2019
 
Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/spolecne-prohlaseni-predsedu-vlad-177607/


 

 

5. říj, 2019
Druhý den jednání prezidentů Visegrádské skupiny s hosty – prezidenty Slovinska a Srbska...
 
Prezidenti zemí visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Slovinska podpořili na summitu na zámku v Lánech začlenění Srbska do Evropské unie. Srbský prezident Aleksandar Vučič, který se dnes jednání také zúčastnil, ostatní hlavy států požádal o aktivní pomoc. Kromě rozšíření unie řešili prezidenti také víceletý finanční rámec Evropské unie na roky 2021 až 2027 nebo brexit.
 

Prvního dne summitu se ve středu zúčastnili český prezident Miloš Zeman, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, polský prezident Andrzej Duda a maďarský prezident János Áder. Řešili pozici zemí V4 v Evropské unii nebo brexit, za který má podle Zemana odpovědnost jak EU, tak Británie.

Dnes se ke čtveřici přidali slovinský prezident Borut Pahor a Srb Vučič. Jednali zejména o začlenění Srbska do EU. "Jsem rád, že vám mohu oznámit, že všichni prezidenti jednomyslně podporují včlenění Srbska do Evropské unie a jsou ochotni tomuto včlenění poskytnout maximální pomoc," řekl Zeman.

Áder zdůraznil spojitost mezi srbským členstvím v unii a bezpečností celé Evropy, stejný náhled na věc má také Pahor. Podle Dudy by byl pokrok ve vyjednáváních o vstupu Srbska do unie i dobrým politickým signálem v době, kdy se jedná o vystoupení Británie. Také označil prostor tzv. Trojmoří za budoucnost pro střední Evropu a za rozšířenou verzi V4 +.

Srbský prezident Vučič poděkoval zemím V4 za podporu a zároveň hlavy států požádal o výraznou pomoc a konkrétní kroky, kterými by mohli apelovat i na další státy, aby se přístupová jednání zrychlila, byla transparentnější a efektivnější.

Zeman na tiskové konferenci na závěr summitu také uvedl, že pokud na říjnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů neuspěje se svým návrhem na zrušení českého uznání Kosova, bude se v budoucnu dál snažit ostatní politiky přesvědčit, aby změnili názor. Hlava Srbska vyjádřila Zemanovi vděčnost za podporu. Česká diplomacie už dříve uvedla, že není důvod český postoj ke Kosovu měnit.

Země V4 dále chtějí, aby i ve víceletém finančním rámci Evropské unie na roky 2021 až 2027 bylo zachováno současné množství peněz na politiku soudržnosti i na společnou zemědělskou politiku. Podle Zemana mají při jednání o finančním rámci Polsko a Maďarsko zájem hlavně na zachování zemědělských dotací, Česko a Slovensko zase na zachování přísunu peněz na stavbu dálniční infrastruktury. Za důležité Zeman považuje, aby si členské státy mohly samy stanovovat priority, na co použijí evropské peníze, a aby se v tomto směru snížil vliv Evropské komise.

Z evropských fondů čerpají peníze hlavně státy, jejichž ekonomika je slabší než unijní průměr, především tedy ve východní části EU.

Autor: ČTK, TGM, Praha, ČR, 5.10.2019

Projev prezidenta republiky na tiskové konferenci při setkání prezidentů zemí V4, slovinského prezidenta a srbského prezidenta:
 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-na-tiskove-konferenci-pri-setkani-prezidentu-zemi-v4-slovinskeho-prezidenta-a-srbskeho-prezidenta-15042

Tisková konference u příležitosti setkání prezidentů zemí V4, OVTV, Lány, čtvrtek 3. října 2019
 
 
Zdroj: