ČESKO

3. říj, 2019

První den jednání prezidentů Visegrádské skupiny...

Ve dnech 2. - 3. října 2019 se koná summit prezidentů zemí V4. Jedná se o tradiční každoroční summit, který je pořádaný předsednickou zemí V4. Summit bývá  rozdělen na dvě části: první den jednání pouze ve formátu V4, druhý den s hosty – prezidenty Slovinska a Srbska. 

První summitový den, tj. 2. října 2019, zahrnul dvě plenární jednání a pracovní oběd. Jednání V4 prezidentů se zaměřilo na unijní agendu. Důvody jsou zřejmé – v květnu proběhly volby do Evropského parlamentu, ustavuje se nová Evropská komise, EU řeší řadu aktuálních problémů a témat, která mají dalekosáhlé strategické konsekvence (např. brexit). 

První blok byl pojat jako strategičtější debata o roli a ambicích V4 v „nové“ EU a šířeji evropském kontinentu, o silných a slabých stránkách EU a o spojencích V4 při prosazování společných témat.

V úvodu prezident republiky srdečně přivítal slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, pro níž jde o první setkání ve visegrádském formátu. Ve svém vystoupení prezident republiky dále zdůraznil, že Visegrádská skupina představuje a měla by i nadále představovat „rozumnou Evropu“, což se stalo i sloganem českého předsednictví ve V4. Znamená to mj. to, že se otevřeně a férově, bez příkras a zbytečné korektnosti, budeme věnovat podstatným strategickým výzvám, kterým současná Evropa čelí. 

Debata ukázala, že mezi takové výzvy patří bezpečnost vč. rizik ilegální migrace (v této souvislosti rezident republiky vyzdvihl jako velký úspěch visegrádské skupiny odmítnutí migračních kvót), klimatická změna a energetická soběstačnost, digitalizace a robotizace, stav (zejména dopravní) infrastruktury a udržení vnitřního trhu. Všechny tyto oblasti představují příležitost pro visegrádskou spolupráci. Ta může být úspěšná jen tehdy, zůstanou-li země jednotné, k čemuž vyzvali všichni přítomní prezidenti. 

Druhý blok se konkrétněji věnoval aktuálním otázkám a problémům v EU, zejm. pak víceletému rozpočtovému rámci, energetice a klimatické politice, Brexitu a vybraným konkrétním infrastrukturním projektům.

Prezident republiky jako hlavní současný problém označil Brexit. Prezidenti se shodli, že otevřeny jsou všechny scénáře Brexitu, přičemž V4 země jsou připraveny podpořit případnou žádost UK o prodloužení lhůty pro vystoupení z EU.

V souvislosti s novým víceletým finančním rámcem EU prezidenti souhlasili, že pro V4 jsou priority udržení adekvátního financování v oblastech koheze, zemědělství a dopravní infrastruktury.

Všichni prezidenti také zdůraznili, že klimatická opatření musí jít ruku v ruce s průmyslem a konkurenceschopností a musí zohledňovat specifickou situaci a potřeby v jednotlivých zemích.

Autor: Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky, Lány, ČR, 3.10.2019

Zdroj:

http://www.v4summit2019.cz/

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prvni-den-jednani-prezidentu-visegradske-skupiny-15036

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/pripitek-prezidenta-republiky-pri-pracovnim-obede-prezidentu-zemi-v4-15037

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/setkani-prezidentu-zemi-v4-na-zamku-v-lanech-15016


 

 

 

21. zář, 2019
Ve dnech 19. a 20. září proběhlo v Ostravě zasedání ministrů obrany zemí Visegrádské čtyřky (V4). Ministři ČR, Slovenska, Polska a Maďarska Lubomír Metnar, Peter Gajdoš, Mariusz Blaszczak a Tibor Benkő řešili rozvoj vzájemné spolupráce...
 

Po čtvrtečním slavnostním uvítacím ceremoniálu, při kterém za účasti ministrů a delegací zazněly hymny všech čtyř států, pokračoval program dnes dvěma bloky jednání v konferenčních prostorách Dolní oblasti Vítkovice.

V prvním bloku představil Lubomír Metnar priority českého předsednictví. ČR chce i nadále pokračovat ve vytváření bojových uskupení EU, což je největším důkazem spolupráce V4. Další prioritou je zahájit užší spolupráci ve společných nákupech.

„Ubrali jsme na přehnaných ambicích a plánech. Chceme začít něčím reálným a to je společný nákup munice. V dlouhodobém horizontu vidíme potenciál ve společném výcviku na podzvukových letounech, nákupu ručních zbraní nebo modernizaci tanků T-72. Ta je i příležitostí pro spolupráci našich podniků,“ shrnul ministr Metnar.

Dále uvedl, že v rámci dalších priorit chceme nadále pokračovat ve spolupráci ve formátu V4+, tedy jednat s ministerstvy obrany Německa, Francie a Velké Británie. Náčelníci generálních štábů také zahájili diskuse o nalezení možného společného zahraničního operačního působení vojáků V4.

Druhý blok zasedání se týkal aktuálních bezpečnostních témat v NATO a EU. Aliance neustále intenzivně pracuje na aktualizaci přístupu k výzvám jak na východě, tak na jihu. Unijní témata se zabývala především migrační krizí, kde panuje shoda na odmítání povinných kvót.

Na závěrečné tiskové konferenci Lubomír Metnar vyzdvihl vzájemnou spolupráci zemí V4. „Chci zdůraznit, že naše spolupráce funguje. V oblasti obrany máme společné zájmy a všichni si uvědomujeme, že jednotný postoj posiluje pozici našich zemí v EU a NATO. Vlajkovou lodí a konkrétním důkazem naší spolupráce jsou V4 bojová uskupení EU a společné V4 logistické velitelství NATO v Polsku,“ uvedl ministr Metnar.

Na závěr dne uctili český a polský ministr u památníku v Těrlicku polské letce, kteří zde zahynuli při letecké nehodě v roce 1932 během letu na letecký den do Prahy.

Autor: MOCR.army.cz, Jan Kouba, Ostrava, ČR, 21.9.2019

Zdroj:
 

 

12. zář, 2019

Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny se setkali s partnery ze západního Balkánu v Praze...

Summit se uskutečnil dnes na pražském hradě. Sešli se premiéři zemí V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Za země západního Balkánu se jednání dále zúčastnili premiéři Zoran Zaev ze Severní Makedonie, Ana Brnabičová ze Srbska, Denis Zvizdic z Bosny & Hercegoviny, Edi Rama z Albánie a Duško Marković z Černé Hory. Hlavními body jednání byla ochrana hranic před ilegální migrací. 
 
Foto zde:
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení zemí V4 k západnímu Balkánu:
 
 
Autor: Vlada.cz, RaptorTV, TGM, Praha, ČR, 12.9.2019
 
 
1. čvc, 2019

Celkově sedmé předsednictví v samostatné české historii bude probíhat od 1. července 2019 do 30. června 2020...

Visegrádská skupina byla založena v roce 1991. Hlavním účelem visegrádské spolupráce v době jejího vzniku byla vzájemná podpora při společném úsilí o návrat do euroatlantických struktur. I po vstupu do NATO a Evropské unie zůstává V4 pro ČR velmi důležitým regionálním uskupením. V4 patří k pilířům naší středoevropské politiky a je považována za úspěšnou platformu pro podporu dalšího rozvoje evropské spolupráce.

Visegrádská spolupráce není nijak institucionalizována, v politické rovině funguje na principu pravidelného setkávání jejích představitelů na různých úrovních – od prezidentů a předsedů vlád až po expertní konzultace. Jedinou pevnou organizační strukturou V4 je od roku 2000 Mezinárodní visegrádský fond, jehož cílem je finančně podporovat společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty.

Členové Visegrádské skupiny se pravidelně po roce střídají ve výkonu předsednické funkce. Předsednictví V4 vždy probíhá od začátku července do konce června následujícího roku. Mottem českého předsednictví, které oficiálně odstartuje 1. července, bude „V4 Reasonable Europe“. ČR bude chtít navázat na končící slovenské předsednictví a během příštích 12 měsíců prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup k aktuálním výzvám a problémům zemí V4 i Evropy. Hlavním cílem bude upevnění postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilování jednoty a soudržnosti těchto organizací. Mezi priority předsednictví patří také integrace zemí západního Balkánu a rozvoj Východního partnerství, inovace a umělá inteligence, sociální a ekonomická konvergence, či kohezní politika.

Během českého předsednictví budou fungovat tradiční formáty spolupráce na úrovních prezidentů, premiérů, ministrů, státních tajemníků pro EU a expertů. ČR bude v duchu otevřenosti V4 pracovat na rozvoji spolupráce ve formátu V4+ a posilovat koaliční potenciál V4 v rámci EU. Soustředit se bude proto především na komunikaci s klíčovými evropskými partnery, jako jsou například Německo, Rakousko, severské a pobaltské státy a západní Balkán.

Autor: vlada.cz, Praha, ČR, 1.7.2019

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ceska-republika-prebira-predsednictvi-v4-od-slovenska-174563/


 

29. čvn, 2019

Podle premiérů zemí visegrádské čtyřky by do čela Evropské komise (EK) neměl získat většinu žádný z takzvaných spitzenkandidátů, tedy lídrů kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu...

Po jednání předsedů vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska to včera v Praze řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Visegrádská skupina má své představy o obsazení pozice předsedy EK. Nemusí nutně jít o člověka ze střední či východní Evropy, musí ale rozumět regionu V4, doplnil. Mimořádné zasedání Evropské rady se uskuteční v neděli 30. června v Bruselu.

"Myslíme si, že spitzenkandidáti by neměli obsazovat pozice. Máme nějaké naše personální představy," řekl Babiš. Konkrétní jména prozradit nechtěl. "Těch jmen je víc za každou frakci. (...) Máme personální představy, je otázka, jak se nám podaří nějakým způsobem ostatní země o nich přesvědčit," dodal.

Z vedoucích kandidátů se za lidovce - nejsilnější frakci v Evropském parlamentu - o post uchází Němec Manfred Weber, za socialisty Nizozemec Frans Timmermans a za liberály Dánka Margrethe Vestagerová. Babiš už dříve řekl, že někteří nemají rádi teritorium V4.

"Není to o tom, že bychom zásadně trvali na někom, kdo musí být ze střední nebo východní Evropy. Samozřejmě jsou tam takoví kandidáti, ale je to o tom, aby ten člověk rozuměl našemu regionu a neměl nějaké předsudky a historicky negativní názory z hlediska například našich názorů na migraci, klima či rozpočet," uvedl premiér.

Podle Babiše by nebylo dobré, kdyby se ani na nedělním summitu nepodařilo vyřešit obsazení důležitých postů. "Víceméně asi většina členů Evropské rady počítá s tím, že můžeme jednat celou noc. Myslím, že všichni počítají s tím, že si blokli i to dopoledne v pondělí. Ale uvidíme, možná se to povede a bude to kratší, než (středeční) jednání o nedůvěře naší vládě, které skončilo v půl páté ráno," řekl.

Na Babišovo pozvání se dnes v Hrzánském paláci sešli polský premiér Mateusz Morawiecki, slovenský Peter Pellegrini a maďarský Viktor Orbán.

Šéfům států a vlád zemí Evropské unie se v noci na 21. června nepodařilo vyřešit složitou otázku nového obsazení klíčových funkcí v evropských institucích. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk novinářům tehdy řekl, že na jednání Evropské rady nebyla většina pro žádného kandidáta. Nedělní mimořádné zasedání se koná jen dva dny před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu.

Předsednictví V4 od 1.7.2019 do 30.6.2020 přechází na Českou republiku.

Autor: TGM, ČTK, Praha, ČR, 29.6.2019

Zdroj:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-v4-chce-v-cele-ek-nekoho-kdo-rozumi-tomuto-regionu/1772483

https://twitter.com/strakovka/status/1144661375144402944

https://twitter.com/PremierRP/status/1144668950334181376

https://twitter.com/PellegriniP_/status/1144707185852764162

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1144854869276340224