16. bře, 2019

MEZIMOŘÍ - TROJMOŘÍ

Začínáme novou rubriku článků, komentářů, glos, videí o projektu nazvaném Mezimoří - Trojmoří...
 
Středoevropský prostor, je po staletí v zájmu okolních velmocí. Čechy, Morava, Slezsko, mají zkušenosti s Německými sousedy, stejně tak jako Poláci a i zkušenost neblahou s bolševickým Sovětským svazem. Poláci zápasí o svoji existenci mezi Německem a Ruskem opakovaně. Jen jasné spojenectví střední Evropy, dokáže udržet nezávislost středoevropských zemích na okolních velmocích. 
 
Někdejší Rakousko-Uhersko toto splňovalo jen částečně, ale jako obrana před německou rozpínavostí fungovalo, stejně tak i před Napoleonskou Francií. První republika Československá se spoléhala na Západní spojence, kteří ji ve chvíli nejtěžší zradili a předhodili ji nacistickému Německu. Následně pak Stalinovi a jeho bolševickému Sovětskému svazu. 
 
Když zemi vládl polský rod Jagellonců, který spojoval střední Evropu od Baltu po Jadran, byl zde skoro 100 let klid. Pak byl tento model také dobrou obranou proti útočícím Turkům, kterým se střední Evropa bránila...
 
Projekt Mezimoří - Trojmoří, tak oživuje myšlenku toho, aby se střední Evropa spojila hospodářsky a bezpečnostně. Není nutné žádné společné vlády, měny, nebo zákonů. Každý stát, ať si vládne a hospodaří dle své potřeby. Je však nutná společná obrana, před čím dál více islamizovanou Západní Evropou a do budoucna možným nestabilním Ruskem. Protože Putin je sice víceméně rozumný státník světového kalibru, nicméně není jasné, kdo povede Rusko po něm. Lepší je tak nečekat a být připraven. 
 
Toto spojenectví má smysl a je konceptem pro život nás středoevropanů, pro léta budoucí a toto naše století...
 
Zde je několik textů a video, kde jsme se již projektem Mezimoří - Trojmoří zabývali:
 
 

http://www.novaburzoazie.com/436525304/5182366/posting/

 
 
 
 
 
 
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 16.3.2019