8. kvě, 2018

ZEMAN NEWS: Zahraniční politika je věcí vlády, ministra zahraničí a v neposlední řadě i prezidenta

Projev prezidenta republiky při jmenování nových generálů...

Vážená paní ministryně obrany, vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny a vážení členové vlády, páni generálové,

dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu jmenování. Myslím si, že bez ohledu na to, která vláda je právě u moci, má česká armáda jednu základní linii, a ta se dá vyjádřit v několika málo bodech.

Zaprvé, zvyšování výdajů na obranu do výše dvou procent HDP, zadruhé, zvyšování početního stavu armády, zatřetí, zvláštní důraz na podporu takzvaných aktivních záloh, a konečně začtvrté, rozumný akviziční program, který bude znamenat, že nebudeme kupovat staré železo, ještě předražené, ale že budeme kupovat opravdu moderní výzbroj a výstroj. Věřím, že na těchto bodech se všichni dokážeme dohodnout.

V jednom jediném případě, který nebudu konkretizovat, jsem si všiml, že jeden z generálů má neodbytný pocit vyjadřovat se k zahraniční politice České republiky. Chtěl bych tedy upozornit, že zahraniční politika je věcí vlády, ministra zahraničí a v neposlední řadě i prezidenta republiky. Politizujících generálů bylo sice v dějinách několik, ale nikdo z nich nedopadl dobře.

Zcela závěrem mi dovolte, abych poděkoval vašim manželkám, a já se dívám, jestli je někdo z vás svobodný, páni generálové, a vidím, že manželky máte všichni.

Ještě jednou vám blahopřeji a těším se na naši společnou fotografii, která nastane asi po deseti minutách, protože, jak jsem byl informován, musíte se převléci do nových, generálských uniforem.

Hodně zdaru a hodně štěstí.

Autor: Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 8. května 2018

Zdroj:

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-jmenovani-novych-generalu-7-14053