3. čvn, 2018

POVÍDKA PRO DNEŠEK: Triumf podvolení Francie…

Francie, Paříž, velvyslanectví ČR, 21. 12. 2021...

„Houellebecq se mýlil,“ řekne ustaraně vyhlížející velvyslanec Jánský, zatímco s Lizou
sleduje živé záběry z Elysejského paláce. Doufal, že tohle bude jeho poslední štace před důchodem, ale netušil, jak moc se to všechno podělá. „Asi ani Houellebecq a jeho Podvolení by nebylo takovým nihilistickým hororem, jakým je realita. Realita je vždy horší, než fikce,“ povzdychne si Jánský. „Jsou Vaši lidé připraveni k emigraci?“ ptá se postarší předsedkyně židovských obcí. Možná, ani není tak stará, ale poslední roky, kdy musí řešit masovou emigraci, či spíše exodus Židů z Francie, jí určitě dali dost zabrat.

„Cože?“ vyhrkne.

„Vaši lidé. Emigrace.“

„Ah, ano. Odpusťte, pane velvyslanče. Padesát tisíc francouzských Židů je připraveno
k odchodu do České republiky. S evakuací můžeme začít… vlastně musíme začít, co nejdříve.“
„V první řadě musíme ty Židy dostat z území chalífátu Faránsa.“

Oba opět sleduji přenos z Elysejského paláce, kde mluví president René Biró a
vicepresident Ahmad Hádí. „… den je historický pro všechen francouzský lid,“ hlásá Biró. „Dnešním dnem učiníme zadost křivdám a krutostem, kterých se Francie dopouštěla jako impérium před desítkami a stovkami let. Je nutné pochopit, že islám je relevantní součástí Francie už od tragické porážky muslimů v bitvě u Poitiers. Před několika lety se podařilo porazit extrémní pravici a francouzský lid mi dal mandát vládnout a přetvořit Francii v dokonalou oázu harmonie a míru mezi kulturami a náboženstvími. Neochota Židů zapojit se, jen prokazuje, že odpor islámu vůči židovství je opodstatněný,“ Liza zkřiví rty vztekem a křečovitě svírá roh stolu. „Nyní tedy k samotné nápravě křivd. Po jednání s vicepresidentem Hádím, který je reprezentantem Islámské liberálně demokratické koalice, a tím i reprezentant dnes, již patnáctimiliónové islámské menšiny. Pane vicepresidente, prosím.“

Dobře oděný a elegantně působící vicepresident se ujme slova. Nestrčí tam přece nějakého
beduína ze Sinaje. Musí být autoritativní, musí být moderní, a musí vypadat, že je součástí společnosti, i když každý ví, že chce společnost zničit, pomyslí si Jánský.

„Po jednáních mezi Sociální stranou Francie, Moderním demokratickým hnutím, Stranou
zelené spravedlnosti a Revoluční liberální antikapitalistickou aliancí, vláda rozhodla takto. Ve všech městech, kde počet vyznavačů islámu dosáhne 10%, budou povinně přijaty výjimky a úlevy v rámci vzdělávání a pracovních povinností. V obcích s 30% vyznavačů islámu, bude povinnost kvót do obecního zastupitelstva, kdy budou zástupci islámské menšiny členy zastupitelstva bez ohledu na to, zda byli zvoleni, nebo ne. Zároveň se v těchto obcích zavádí povinnost muslimských žen nosit šátek, a to i na pracovišti. Obce s 50% obyvatel vyznávajících islám, musí od zítřejšího dne umožnit vznik islámských rad, šúr, které budou spolurozhodovat o činnosti a rozhodnutích obecních zastupitelstev. Šúra bude potvrzovat, či vetovat jednotlivá rozhodnutí, bude moci předkládat vlastní návrhy a v případě konsensu bude moci navrhnout odvolání zvoleného zastupitelstva. V těchto obcích budou taky zřízeny šariatské soudy, které rozhodnou o proviněních Židů, homosexuálů, ateistů, konzervativců a křesťanů. Šúra bude taky moci zablokovat výstavbu kostela, či synagogy, aby nedocházelo k náboženskému tření. A nakonec, všechny obce s vyšším počtem muslimů mezi obyvateli, než je 75%, se stávají automaticky součástmi Islámské autonomní oblasti Francie, nyní nazývané také jako Vilájet Faránsa, se sídlem v Seine-Saint-Denis u Paříže. V těchto oblastech musí všechny ženy bezvýhradně nosit šátky…“

Jánský a Liza se na sebe podívají. Věděli, že už není cesta zpět a nyní pochopili, že každá
vteřina je důležitá, aby se zachránilo to málo, co zůstalo z komunit nepodvolených islámu ve Francii.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 3.6.2018