29. čvc, 2018

POVÍDKA PRO DNEŠEK: Pět odstínů chalífátu - Odstín I.

Odstín I., školka. 2020.

Vzpomínám, jak jsme seděli v kroužku. Před námi byla vysoká a urostlá žena v modrých
šatech, s křiklavě růžovými nehty a s hustým černým knírem. Usmívala se, držela v ruce obrázkovou knížku, kterou jsme dostali na čtení domů, a my jí se zaujetím poslouchali.

Vysvětlovala nám, do jak skvělého nového světa jsme se narodili, v jak skvělém světě žijeme. Ve světě, kde už nevládne bílá vrstva heterosexuálních mužů, kde osoby identifikující se jako ženy, takové zkomolené tvary používala.

Varovala nás, že v zaostalých a neprogresivních východních národech stále vládnou zastaralé tradice, že tam je šovinismus, rasismu, sexismus a heterosexismus, že tam je patriarchát, krutý útisk LGBT hnutí, že tam vládnou pravicoví kontrarevolucionáři, zejména v obávané 7. Republice. O té se téměř nemluvilo, ne od doby, kdy se dostala do čela rodícího se Trojmoří. A když už se o ní mluvilo, tak v nejhorších souvislostech a těmi nejhoršími popisy.

Od tohoto varování kníratá žena rychle odešla k ukázkám z obrázkové knížky, která nám
vysvětlovala vše. Vysvětlovala dokonale, všestranně, logicky a přirozeně, že heterosexualita je
nepřirozený důsledek patriarchátu, že je vlastně vymyšleným konstruktem, který nemá žádné
opodstatnění, že naše těla se sami od sebe přizpůsobí novým osvíceným pořádkům. Vysvětlovala, že budoucnost patří menšinám, a že útisk většiny je vlastně symbolickým zadostiučiněním za útisk mnoha menšin.

Dalším důležitým ponaučením bylo, že budoucnost je dokonale barevná, a proto je povinností našich osob identifikujících se jako ženy, brát si islámské muže, a je povinností našich osob identifikujících se jako muži, zůstat sami a bezdětní. Jen tak bude dosaženo dokonale vyvážené a korektní společnosti.

Kníratá žena vysvětlovala, že vlastně není ženou, ale že se identifikuje s „aerogenderem“, že
její pohlaví je ovlivňované veškerým okolím, neustále proměnlivé, živelné, a že už od dětství byla „genderpunk“, vzdorující odporným konvencím staré tradiční společnosti. Kromě toho nám vysvětlila, proč je dobré, aby osoby identifikující se jako ženy a dívky, včetně mě, šly na vaginální obřízku. Prý tak lépe zapadneme do budoucí pokrokové společnosti, která už přijala myšlenky a vznešené postoje „Nového lidu“, jak nazývala uprchlíky a migranty.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 29.7.2018