16. zář, 2018

POVÍDKA PRO DNEŠEK: Odstín V., Konec.

2045...
 
Sedím v prázdné místnosti, před stolem, s okovy na rukou a na nohou. Chladná kovová
místnost s velkým zrcadlem, zpoza něhož jsem nejspíše sledována. Proti mně zatím nikdo nesedí, ale z chodby se blíží kroky. Trochu mi to připomnělo ten den, kdy jsem byla provdána za emíra, aletentokrát asi nedopadnu stejně dobře. Ne, nedopadnu. Kroky patří upravenému muži ve světlemodré košili se zjevem úředníka.
 
Jsem překvapena. V jeho očích není nenávist, vztek, zášť, či odpor. Vše, co bych u bezvěrce
čekala. Spíše naprostý chlad, dokonalá vyrovnanost a klid. Na stůl hodí objemnou složku a posadí se naproti, zatímco ho doprovázela, ještě dvojice samopalníků, kteří mi stojí za zády.
„Jsem kapitán Gustav Kiili, protipartyzánská a protiteroristická sekce vojenského
zpravodajství. Předpokládám, že nebudete popírat svou identitu.“
 
„Proč by? Máte vzorky DNA, fotografie a svědectví zrádců a dezertérů. Nemám, jak se
skrývat.“
 
Důstojník se usměje a opře v židli. „Zvláštní, že říkáte zrádci a dezertéři. Oni říkají něco
podobného o Vás, milá Ellen al-Rišwan.“
 
„Prosím?“
 
„Vaše zastupující velitelka Diana al-Hawí k nám přeběhla, ale to víte. Ovšem asi nevíte,
proč.“
 
„Protože je slabá ve víře.“
 
„Protože viděla Vaše pokrytectví a zbabělost. Před třemi týdny, když naše vojska
osvobozovala Porýní, byla jste vyzvána velkovezírem, abyste vedla rozsáhlým sebevražedný útok černých vdov a sirotků. Všechny jste poslala na smrt, ale když měla přijít řada na Vás… vestu s trhavinami, kterou jste se měla Vy odpálit, jste narvala na malou holku a poslala ji proti našim tankům. Zničila tank, zabila tři naše vojáky a sebe výbušninami, které měli zabít Vás. Diana to viděla a v tom momentě ztratila víru v islám. V to Vaše jedovaté náboženství, které přivedlo miliardy lidí do šílenství a milióny na jatka.“
 
Gustav otevírá složku a vytahuje listy papírů. „Podle vyšetřování vojenského zpravodajství
jste přímo zodpovědná za smrt dvou tisíc žen a dětí a 8 tisíc vojáků armády Konfederace. Jste
zodpovědná za zničení stovek tanků a obrněných vozů, šesti základen a banskobystrického
průmyslového střediska,“ zuří kapitán, ale zase se uklidní. „Nicméně Diana nám řekla o plánu Saif. Prý jste se inspirovala nacisty a jejich plánem Werwolf. Po porážce Vašich armád a ústupu zahájit teroristickou a partyzánskou činnost v týlu nepřítel na širokém měřítku. Bombové útoky proti vojenským cílům, průmyslovým objektům, proti nemocnicím, školám, proti úřadům, hackerské útoky, atentáty, systematická resistence formovaná z trosek armády vdov, sirotků a přeživších džihádistů,“ důstojník si povzdychne. „Pokud jde o mě, jste naprosto odporný pytel lidských sraček. Ne, to bych křivdil všem pytlům sraček. Vy jste horší. Abyste zlomila naši morálku, nechala jste provádět bombové útoky na školky, školy a nemocnice v týlu, aby naši lidé žili v nepřetržitém strachu. Při bombovém útoku v Tartu zahynul můj synovec. Bylo mu pět let. Vracel se ze školky. Byl to útok provedený černými vdovami, takže Vám je asi jasné, že jste jen odporná svině, kterou bych nejraději oběsil na vlastních střevech. Jsem sice příbuzný oběti, ale v první řadě jsem loajální důstojník Konfederace, a proto Vám předkládám návrh na dohodu.“
 
Překvapením nadzdvihnu obočí. „Ano, je to tak. Vojenské zpravodajství předpokládá, že
kvůli plánu Saif mohou umřít tisíce a tisíce dalších lidí, vzhledem k Vaší zbabělosti, zákeřnosti a bezpáteřnosti především ženy a děti. Tomu chceme předejít, i za cenu toho, že odložíme stranou naši pomstu. Poskytnete nám informace o plánu Saif, rozmístění teroristických štábů, skrýší, principy fungování plánu Saif na venkově a ve městech, seznam velitelů, hierarchii velení, dlouhodobé a krátkodobé plány a priority a další informace nutné k zabránění uskutečnění plánu Saif. Diana tyto informace nemá, ale Vy ano. Výměnou za ně obdržíte doživotní trest vyhnanství v trestanecké kolonii bez možnosti předčasného propuštění.“
 
Vyprsknu smíchy. „Co je tohle za dohodu?“
 
„Odmítněte a dostanete trest smrti.“
 
„Pokud mě popravíte, zemřu jako mučednice a dostanu se do ráje.“
 
„To těžko. Věšíme na provazech nasáklých prasečí krví.“
 
Trhnu sebou. Takže je to pravda. Mysleli jsme, že je to fake news, že je to hoax šířený
nepřátelskou propagandou, ale zdá se, že skutečně klesli, až tak hluboko. „Je taky možné, že Vás popravíme, až po tom, co Vás předhodíme Vašim vlastním souvěrcům, kterým řekneme, že jste je zradila a podrazila.“
 
„Kde je ta trestanecká kolonie?“
 
„Ostrovy Vormsi v baltském moři,“ kapitán mi podává popsanou listinu a propisku. Je to
dohoda. Raději si ji pročtu a zhluboka se nadechnu. Podepisuji.
 
„Plán Saif začal být připravován po zničující porážce, kterou jsme utrpěli na pražské a
gdaňské frontě. Když se pak do války zapojily Spojené státy americké, Latinskoamerická koalice a Australasijská federace na Vaší straně, a když Rusové vyhlásili embargo na obchod s Panislámskou aliancí, bylo jasné, že už naše pozice je neudržitelná. Od porážky u Prahy a Gdaňsku bylo vyčleněno několik tisíc černých vdov a sirotků. Ty jsme rozdělili do skupin podle měřítka jeden náš bojovník na sto tisíc obyvatel dané země Konfederace. Na Českomoravskou republiku připadá sto dvacet bojovníků, na Polsko čtyři sta padesát, na Slovensko osmdesát a tak dále. Plán Saif je rozdělen na týlové zabezpečení, tedy skupiny působící na venkově, zajišťující zásobování, výcvik a přípravu útoků a bojové skupiny určené pro operace ve městech. Bylo určeno, že použijeme nejnepravděpodobnější místa, kde by mohli naši bojovníci operovat, sdružovat se a kontaktovat se.“
 
„A to jsou?“
 
„Vinárny, hospody, pivnice, ale i gay bary a podobně. Tam, kde byste je nikdy nehledali.
Většina bojovníků je navíc naverbována z konvertitů, či z řad potomků smíšených manželství, takže rasová profilace Vám moc nepomůže. Jmenné seznamy jsme zničily při ústupu našich jednotek. Venkovní štáby jsou určeny do starých hájoven, do lesních zemljanek, do jeskyní a na jiná obtížně přístupná místa. Pracovat mají s pomocí provizorních výbušných zařízení, krátkých střelných zbraní a granátů. Zacílení bude různé, podle optimálních podmínek. Budou útoky na nemocnice, na školy, na obchody, letiště a další místa. Kromě toho tři hlavní jednotky, jedna v Polsku, jedna v Maďarsku a jedna na Moravě, disponují termickou špinavou bombou. Je obohacená o iridium a thorium a má ničivější účinky, zasáhne větší oblast radiací. Potom, ještě existuje zvláštní operace, mise Jawmuddín, Soudný den. Pokud by hrozilo, že dojde k zničení celého povstaleckého hnutí, tak se hnutí bude soustředit na jediný cíl. Útok na jadernou elektrárnu s cílem vyvolat termální explozi prostřednictvím kontaktu roztaveného jádra reaktoru se zásobami vody a tím vodíkem. Výsledná exploze by podle expertů z Istanbulu, kteří tento plán pro nás připravovali, zničila vše v okruhu třiceti kilometrů a
zamořila by vše v okruhu tří tisíc kilometrů od epicentra výbuchu.“
 
„Dobrý bože.“
 
„Ale toho se bát nemusíte. Když jsem Vám to prozradila, už to nezvládnou,“ povzdychnu si.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 16.9.2018