13. bře, 2018

ZÁPADNÍ CHALÍFÁT EU: FRANCIE: Front National se mění

Víkendový sjezd Front National znovu zvolil Marine Le Pen svojí předsedkyní, projev na něm měl i americký duchovní otec hnutí Alt-Right Steve Bannon. Sjezd dal zelenou Marine Le Pen k tomu, aby stranu zcela změnila, řeší se i změna názvu na Národní sdružení (Rassemblement national, RN).

Marine Le Pen byla potvrzena ve funkci předsedkyně

Sjezd potvrdil Le Pen ve funkci takříkajíc jednomyslně. Ta se rozhodla stranu zcela přebudovat. Definitivně se rozhodla vymazat minulost otce zakladatele (i jejího otce) Jean Marie Le Pena, kdy ze stanov strany mizí ustanovení o funkci čestného předsedy. To ovšem stále část strany nevidí jako zrovna pozitivní krok. Jenže hodně původních straníků - přátel jejího otce, už o vliv ve straně přišli. Tento sjezd je od vlivu odstřihl definitivně, stejně tak i největší podporovatele její neteře Marion Marechál - Le Pen. Vedení strany i vedení poboček v departementech je teď plně v rukou Marine Le Pen. Odklonu do středoleva a rozkročení se tak už nic nebrání.

Front National - Národní sdružení - změna názvu

Le Pen se také rozhodla změnit název strany. Už koncem loňského roku se strana ptala svých 51 tisíc členů na několik otázek a změna názvu byla jednou z nich. Dotazník byl schválen 30 tisíci členy, jenže není zcela jasné, zda všichni z nich chtějí změnu názvu strany. Od posledního víkendového sjezdu začalo vnitrostranické referendum o změně názvu, které potrvá 6 týdnů. Le Pen na sjezdu řekla, že se výsledkem referenda bude řídit. Jasné je ale to, že ti co se díky ní dostali do vedení strany, budou v departmentech svoje členy k hlasování pro změnu názvu nabádat, jen dnes už se na několika facebookových a twitterových účtech nových členů vedení tyto výzvy dovnitř strany objevily. 

Marion Marechál - Le Pen mimo hlavní dění

Neteř Marion, je od loňského léta mimo politiku, na tzv. rodinném odpočinku s malou dcerou. Nicméně její nedávné vystoupení na setkání amerických konzervativců v USA dává tušit, že jde spíše o přestávku. Některá média to označují přímo za exil na ostrově Elba. Marion prostě nesouhlasí s kroky, které se stranou FN dělá její teta Marine. Má jinou vizi. Její vize je nahrazení francouzské mainstream pravice, která je po skandálech s Chirackem, Sarkozym a naposledy Fillonem téměř na dně. Levice a střed je ve Franci totiž plně obsazená. Je zcela evidentní, že její čas teprve přijde.

Front National tak jak jsme ji znali končí

Podle mě je vidět, že spory se nevyhýbají ani velkým stranám antiislámu & euroskepticismu, které mají svoji historii a to ani rodinám, které je vedou. Front National tak jak jsme ji znali, končí. Jsem ovšem skeptický k tomu, že by nový směr přinesl kýžené ovoce. Marine Le Pen je sice odvážná, nicméně za posledních 7 let se jí nepodařil žádný větší úspěch. Být druhá v prezidentských volbách, přese všechen tlak médií, není úspěch. Druhý byl před 15 lety i její otec a na něj byl mnohem větší tlak. Neuspěla ani příliš ve volbách do departmentů, což je pro pro deislamizaci ve Francii zásadní, protože starostové menších měst mohou vydávat vyhlášky a různá nařízení, která postupnou islamizaci prostoru zpomalují nebo i zcela eliminují. A mnozí starostové z FN pokládají stranické knížky a vyzývají neteř Marion k aktivitě. Ostatně i Steve Bannon, který víkendový sjezd navštívil a měl na něm projev, následně v jednom svém rozhovoru pro francouzské noviny řekl, že za toho, kdo drží "pochodeň" Alt-Right do budoucnosti považují právě vnučku Jean Marie Le Pena & neteř Marine Le Pen, Marion Marechál - Le Pen...

Autor: TGM, Praha, ČR, 13.3.2018