25. bře, 2019

NIZOZEMÍ: Boj pokračuje!

V Nizozemí, bezprostředně po teroristickém útoku v Utrechtu, proběhly volby do provinčních rad dvanácti provincií. Tyto volby přinesly konsolidaci národně konzervativních a globalisticko-liberálních stran uvnitř Nizozemí, přinesly jasnou diferenciaci a vyostření rozdělení nizozemské společnosti...

Absolutním vítězem voleb je národně konzervativní strana obhajující principy přímé demokracie, odchod Nizozemska z EU, omezení imigrace a posílení obrany, Fórum pro demokracii. Strana FvD získala 86 členů provinčních rad z 570 členů. Strana, která vznikla v roce 2016, smetla stávající politické spektrum a politickou oligarchii.

Druhé místo zaujala Lidová strana pro svobodu a demokracii, liberální, internacionalistická a proevropská strana. Ta oslabila z 89 na 80 členů rad, ale udržela si většinu svých pozic.

Proimigrační, proevropská a dokonce turecké členství v EU obhajující strana Křesťansko-demokratického apelu ztratila 15 provinční poslanců a propadla se z 89 na 74 poslanců.

Velké vítězství získala Zelená levice, proimigrační, multikulturní a republikánská strana, která posílila už v předchozích parlamentních volbách. Zelená levice se vyhoupla z 30 na 60 provinčních poslanců.

Proevropští liberální socialisté ze Strany práce přišli o 10 poslanců a klesli na 53 poslanců.

Poraženým, i když ve prospěch Fóra pro demokracii, je Strana pro svobodu Geerta Wilderse. Ztratila 25 provinčních poslanců a propadla se na 41 poslanců.

Bolestivý pád postihl liberálně zelenou stranu Demokraté 66. Proevropská a proimigrační strana přišla o 27 poslanců a zažila pád z 67 na 40 poslanců.

Ještě horší ztrátu zažila rovnostářská Socialistická strana, která přišla o 35 poslanců a skončila se stejným počtem.

Mírně euroskeptická a křesťansko-sociální strana Křesťanská unie posílila z 29 poslanců na 31 poslanců a za ní se umístila ekologická strana orientovaná na práva zvířat Strana pro zvířata s 20 poslanci. Centristická strana zastupující seniory 50PLUS získala 17 poslanců a konzervativně křesťany orientovaná Reformní politická strana přišla o 4 poslance a skončila se 14 poslanci. Pro-turecky orientovaná levicová strana Denk, šířící propagandu v nizozemských mešitách a bagatelizující arménskou genocidu, získala 3 poslance. Provinční strany, něco na způsob Starostů a nezávislých v nizozemském provedení, získali 15 poslanců. Zbylé poslance získala společná kandidátka Křesťanské unie a Reformní politické strany v Severním Brabantu.

Výše uvedené výsledky voleb jsou pro nás důležité hned z několika důvodů. Zaprvé, ukazuje se, že v Nizozemsku nastupují dvě důležité síly, které budou rozhodovat o osudu a směřování země. Národně konzervativní Fórum pro demokracii a levicově liberální Zelená levice. Nizozemí má na výběr mezi konzervativní a meritokraticky orientovanou stranou FvD, která si cenní lidí a občanů podle jejich zásluh, aktivit a prospěchu, bojující proti politickým kartelům a levicovou stranou, která povede Nizozemsko nejhorším možným směrem.

Druhý důvod, proč jsou tyto volby důležité, je, že jde o indikátor budoucích voleb. V roce 2021 se budou konat parlamentní volby, pokud se do té doby nizozemská vláda při nějaké příležitosti nezhroutí. Podle průzkumů se FvD dotahuje na druhé místo, ale je nutné brát v potaz, že nizozemské průzkumy veřejného mínění jsou velice pochybné a často se mění. Přesto vnímáme vzestup FvD jako naději pro Nizozemsko, byť je možné, že už je příliš pozdě.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 25.3.2019

Zdroj:

https://forumvoordemocratie.nl/