13. zář, 2020

FRANCIE: Marion Maréchal (Le Pen): Současné politické strany už nic nestimulují

Marion Maréchal v rozhovoru pro Le Figaro říká...

Co je potřeba udělat pro budoucnost Francie, v čem chybuje její teta Marine a co ona chystá kromě vedení školy ekonomiky a politologie ISSEP v Lyonu a Madridu...

Národní sdružení (RN) Marine Le Pen na vnitřní křížové výpravě

„Odsuzuji skutečnost, že různé názorové proudy ve straně nejsou zastoupeny, nejsem si jistá, zda jsou tyto signály pozitivní,“ říká Marion o současné bývalé Národní Frontě, kterou vede její teta Marine. Komunální volby nám ukázaly, že je to chyba. (Marine Le Pen v nich se svojí stranou utrpěla debakl) Je nutné oslovit i současné sirotky na pravici, kdy jsou Republikáni v troskách a je zde několik dalších osobností a stran a hnutí, které jsou schopny a ochotny se sjednotit, minimálně se shodnout na svém kandidátovi na prezidentské volby v roce 2022. Vnitřní stranická křížová výprava, kterou momentálně vede vedení RN proti některým členům s jiným názorem je velice zcestná...

Politické strany jsou skoro mrtvé

Současné politické strany podle ní už nic nestimulují. Jsou v podstatě mrtvé. Nejsou schopny nic vyrobit, jen si udržovat moc. Například směr Republikánů (LR), který teď je nastaven ke spojení a snad i sloučení s Macronem a jeho "Republika Vpřed", bude znamenat definitivní konec této pravicové strany (je to podobné jako sjednocování ODS s TOP 09)...Zůstanou však sirotci a nebude jich málo, kteří jsou pro základní svobody, pro volný trh, proti migraci, ale ty neosloví ani současná strana Marine Le Pen (RN), která jde jiným směrem a uzavírá se sama do sebe...

Nový think tank, cílící k prezidentským volbám 2022

Marion Maréchal tak zakládá nový think tank, který bude směřovat k prezidenstkým vobám. Má do společnosti přinášet důležitá témata (ekologie, územní plánování nebo mezinárodní vztahy...) a podporovat některého z možných kandidátů, který sjednotí opozici v nejvyšší možné míře...

(Reálně tohle splňuje možný kandidát starosta Robert Ménard, který právě na základě sjednocených proudů opozice napravo i nalevo, jako nestraník, opakovaně vyhrál volby a stal se starostou města Béziers...ten kandidaturu na prezidenta zatím nevyloučil...je proti EU, Euru, migraci a těm jejichž jméno nesmíme vyslovit...rozprášil tamní ilegální tábor migrantů a vyhnal je z města...)

Autor: TGM, Praha, ČR, 13.9.2020

Zdroj:
 
 
 
https://www.valeursactuelles.com/politique/marion-marechal-deplore-une-croisade-son-encontre-de-la-part-de-membres-du-rn-123541
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!