21. pro, 2017

SEVERNÍ EU CHALÍFÁT: DÁNSKO: Mette Thiesen: Islám nesmí mít v Dánsku žádný vliv!

V roce 2015 jsem navštívila smutně proslulou čtvrť-ghetto Islandshøjparken ve městě Nivå, kde po převratu v obvodní radě převzal moc nový předseda Omar Saad. Ten je členem Hizb ut-Tahrira (Strana osvobození, mezinárodní pan-islámská politická organizace). Jejím cílem je sjednotit všechny muslimské země jako islámský stát nebo Chalífát. Hizb ut-Tahrir je také silně antisionistický a Izrael označuje za "nelegální entitu", která musí být demontována.
 
První co nová rada udělala, byly zákaz vyvěšování dánské vlajky, zákaz křesťanské armády spásy, zákaz pivnic, zákaz vánočních stromků, zákaz vepřového masa, zákaz klobás a piva na fotbale. Mezitím členové Hizb ut-Tahrira, obsadili další organizace veřejného sektoru, jako jsou místní fotbalové a mládežnické kluby...
 
"Cílem organizace je obohatit dánskou společnost a občany země. A tady může mít vliv místní komunity výhodu," říká Kirstine Sinclairová z University of Southern Denmark, odbornice na Islám. Ta dále tvrdí, že neuznávají demokracii, ale boží zákon, protože to má na místní komunitu blažený vliv. Členové se domnívají, že patří k intelektuální elitě, která může přenášet masy k lepší a spravedlivější formě světa - Chalifátu," říká Kirstine Sinclair. "Je to legální organizace. Pracují pro výchovu mas, které budou dál šířit poselství a věří, že mají přímý přístup k pravdě s velkým P. Budou nás postupně přesvědčovat, abychom se všichni nadchli pro islámský stát, který chtějí založit", vysvětluje Kirstine Sinclair. Nejde podle ní o ohrožení.
 
Hizb ut-Tahrir je známá jako politická organizace, která odmítá demokracii a vyzývá muslimy, aby si vybrali, zda být s nimi nebo proti nim. Jsou samozřejmě také známí diskriminací jiných menšin ve společnosti.
 
Jako radní, jsem proti tomu tehdy vystoupila a následně mně bylo vyhrožováno fyzickou likvidací, byla jsme napadána muslimy a jejich spojenci z řad neziskových agentur.
 
Teď je to zase tak šílené! Hizb-tahrír, převzal moc na soukromé škole v Norrebro! Je na čase, aby politici jednali o konkrétním problému. A nebojím se říci, že problémem je nástup islámu v Dánsku. Boj proti islámu je povinnost a dělám to každý den. Musíme zajistit, že islám nesmí mít v Dánsku žádný vliv!
 
Dánsko potřebuje Novou Buržoazii - my jsme jediní, kdo se odváží s těmito problémy něco udělat!
 
Mette Thiesen je radní v Hillerød Kommune (byla zvolena letos v listopadu za stranu Nová Buržoazie Dánska, předtím byla radní za stranu Konzervativců, ze kterých se stali Cuckservative, něco jako naše česká ODS). Nová Buržoazie Dánska vznikla loni na podzim, protože se islamizace Dánska stupňuje a dosavadní Dánské strany s tím nic nedělají. Nová Buržoazie je pro zákaz Islámu, vystoupení z EU, udržení měny Dánská koruna, nulovou toleranci vůči ilegální migraci a okamžité vyhoštění imámů, kteří podněcují útoky na "bezvěrce". Chce také vyhostit všechny migranty, kteří se na území Dánska zdržují protiprávně. Je pro zákaz neziskovek placených z ciziny, které zasahují do místní politiky a podporují ilegální imigranty.
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 21.12.2017
 
zdroj: