24. čvn, 2018

SEVERNÍ CHALÍFÁT EU:DÁNSKO:METTE THIESEN: Dánsko by nemělo být multikulturní zemí!

Až otevřu přední dveře svého domu, chci vidět naše Dánsko. Nechci se setkat se středním východem a Afrikou. Nechci multikulturu. Přeji si, aby naše staré dobré tradiční Dánsko bylo zpět!

Pokud chci navštívit okolní svět, můžu cestovat. Když jsem doma, chci něco, co můžu nazvat svým. Můj odkaz. Moje kultura. Nechci Dánsko multikulturní!

Politici bohužel pozvali multikulturu do Dánska - a pokračují s ní každý den. To znamená, že my Dánové o něco přijdeme každý den, zatímco ostatní se prostě dostanou, do naší kultury. Berou si čím dál tím víc a nezajímají je naše dánské hodnoty.

Kolik lidí z muslimské komunity mluví dvěma jazyky? Minimálně, hlavně mluví svým rodným jazykem, kterým však není dánština. To je další důkaz toho, že jsme jich k nám pustili příliš mnoho. Příliš mnoho lidí, kteří nechtějí Dánsko a naše hodnoty vůbec. Chtějí změnit naši zemi v jejich vlastní.

Bojuji za dánské Dánsko, aby se nám vrátilo. To je důvod, proč kandiduji do našeho parlamentu Folketing! 

Autor: Mette Thiesen, Dánsko, TGM, Praha, ČR, 24.6.2018

Mette Thiesen, je učitelka postgraduálního studia. Je členkou městské rady Hillerød (za stranu Nová Buržoazie Dánska) a je lídrem parlamentní kandidátky strany v nadcházejících volbách (červen 2019) do parlamentu s názvem Folketing. Prosazuje národní konzervativní program a angažuje se v boji proti dánské unii učitelů, která podporuje multikulturalismus a islamizaci Dánska. Publikuje o základní škole, imigrační politice a EU. 

zdroj:

https://www.facebook.com/mette.thiesen/

https://nyeborgerlige.dk/