26. úno, 2018

SEVERNÍ AMERIKA: USA: Marion z Arku v Americe!

Od 21. do 24. února probíhala v Americe akce „Conservative Political Action Conference“, na kterou se sjíždí špičky amerického a mezinárodního konzervativismu. Skutečného konzervativismu, nikoliv liberálního cuckservativismu!

Tyto akce se konají už od roku 1973, kdy vznikly, ještě jako malé hnutí vášnivých konzervativců, z jehož řad se později vzešla osobnost Ronalda Reagana a dalších významných amerických vůdců. V současné době se akcí účastní více, jak deset tisíc konzervativních vlastenců ze Spojených států amerických a zbytku světa. Letos si tato akce zaslouží zvláštní pozornost nás Evropanů, protože hostila brilantní a skvostnou francouzskou političku, odvážnou a půvabnou nacionalistku, která neuhýbá doleva, Marion Maréchal Le Pen. Neteř Mariny Le Pen. Samozřejmě, přítomni byli i president Donald J. Trump a vicepresident Mike Pence, a taky Nigel Farage, ale zpátky k Marion.

Ještě před tím, než se budu zabývat Marioniným projevem, snad jen zmíním, že její pozvání určilo, kdo je a kdo není konzervativec. Část dosud nevyoutovaných liberálních cuckservativců se totiž ozvala a běsnila z myšlenky, že by se Marion mohla účastnit tohoto setkání. Například Jonah Goldberg, který zpochybňoval pravicovou orientaci Marion, nebo Josh Billinson, který si nezapomněl kopnout do jejího dědečka a potažmo celé Národní fronty Francie.

Marion na sněmu vystoupila s desetiminutovým projevem, ve kterém oslavila 240 let trvající přátelství a spojenectví amerického a francouzského národa, který jako první uznal nezávislost Spojených států amerických. Kromě jiného taky poukazovala na bizarní obraty masmédií, které jí jeden den označují za fašistku a druhý den za socialistku.

Marion prohlásila, že dnes opět bojujeme bitvu za svobodu, za svobodu vyjadřování, za politickou a ekonomickou svobodu. Ve svém projevu se především zabývala situací ve Francii, která ztratila svou nezávislost a suverenitu a varovala před touto situací americké konzervativce. Evropskou unii odsoudila jako falešnou ideologii bez historické paměti, kořenů a tradic a prohlásila, že Evropská unie nepředstavuje Evropu.

Asi nejsilnější pasáží Marionina projevu byla část, kdy poukázala na to, že v důsledku 40 let multikulturalismu, politické korektnosti a působení islámských nadací a center se Francie změnila z nejstarší dcery Římskokatolické církve na mladší neteř islámu, a že islámský terorismus je pouhou špičkou ledovce.

Nicméně její projev nebyl jen pesimistický. Upozornila, že existuje v Evropě mládež, která tvrdě pracuje na zachování hodnot a obraně národů a národních států, na obraně tradic, hodnot a individuální svobody.

Právě Marion Le Pen je nejlepší představitelkou této mládeže a modleme se za to, aby byla nejen budoucí vůdkyní Národní fronty Francie, ale hlavně první francouzskou presidentkou. Odvážná francouzská válečnice jako Johanka z Arku.

Na závěr doplním, že mezi řečníky a účastníky CPAC byla celá řada Afroameričanů, Hispánců a příslušníků dalších menšin, kteří by podle neomarxistických dogmat vůbec neměli být přítomni na takové akci. Za všechny jmenuji afroamerickou kritičku Baracka Obamy Deneen Borelli, Afroameričana Deroy Murdocka, Araba Raheema Kasama a Hispánce Teda Cruze. I z hlediska zastoupení žen mezi řečníky by byly feministky nadšené.

Viva la France!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 26.2.2018

zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=qZ3BS3mWoSQ&t=2s

http://marionlepen.fr/

http://cpac.conservative.org/