7. bře, 2020

KANADA: Kterak Trudeau & jeho liberálové vyvolali vzpouru Mohawků

Mohawkové ve svojí indiánské rezervaci u Ontaria, už přes měsíc blokují železniční dopravu, protože jim na jejich území mají postavit plynovod...

Policisté je neustále vyzývají, aby blokádu zrušili, ale Mohawkové, pokaždé jejich výzvu, kterou jim policisté předají úředním dokumentem, rituálně spálí.

Blokádu navštívil už i ministr vlády a řekl, že nepřipustí žádné násilí proti indiánům. Trudeau se dostal k moci před pěti lety a sliboval, že smíření s domorodými obyvateli Kanady, bude jeho prioritou číslo 1. Pod jeho liberální vládou, získalo více indiánských rezervací (ale ne všichni) přístup k pitné vodě. Byla zřízena vyšetřovací komise, aby prozkoumala, proč tolik domorodých žen a dívek zmizelo, nebo bylo zavražděno v posledních letech.

Hlavní zájem smíření, však bylo politický. Liberálové se zavázali navázat uctivé vztahy mezi národy Kanady a domorodými národy, které by nakonec předefinovaly jejich právní vztah k Britské Koruně. (Kanada spadá pod Britskou korunu)

Liberálové mimo jiné slíbili, že do kanadského práva napíší prohlášení Organizace spojených národů o právech původního obyvatelstva, které je ve své současné podobě nevymahatelným prohlášením o obecných zásadách. Jak to chtějí přesně definovat, aby tak neupřednostňovali nikoho a všichni si byli rovni. Jenže to rozděluje i samotné indiány, část z nich tohle vůbec nechce a chce mít hlavně od vlády pokoj. Ta se jim, ale montuje do života čím dál víc. Takže začínají vzpomínat na konzervativce, kteří je sice částečně ignorovali, ale aspoň měli klid...

Vzpoura v Belleville u Ontaria, tak je hlavně o tom, aby liberální vláda Trudeau, nechala Indiány na pokoji a "nepomáhala jim", ani novým plynovodem, ani deklaracemi OSN...

Autor: TGM, Praha, ČR, 7.3.2020

Zdroj:

https://www.thestar.com/opinion/contributors/2020/02/27/blockades-have-exposed-the-contradictions-of-justin-trudeaus-ambitious-reconciliation-agenda.html?