4. dub, 2018

PETR BYSTROŇ: Kdyby byl dvojitý agent zabit US zbraní, byli by automaticky vinni Američané? (video)

Petr Bystroň (poslanec Bundestagu za AfD):

Paní prezidentko, díky.

Pane ministře zahraničí, vy jste ve svém příspěvku hned na začátku uvedl, že existuje velké nebezpečí a může dojít k eskalaci poměrů s Ruskem. V druhé části svého příspěvku jste se zmínil o případu Skripal, což může vést též k eskalaci. Řekl jste též, že se německá vláda velmi rychle napojila na britskou interpretaci výkladu, že to bylo Rusko, které je zodpovědné za tento atentát.
Na dotaz kolegy jste prohlásil, že jsou důkazy k tomu, že tento nervový plyn byl vyvinut v 70. - 90. letech v Sovětském svazu.

To utváří několik otázek:

Např. kdyby byl tento dvojitý agent zabit americkou zbraní, řekl byste okamžitě, že jsou vinni Američané?

Nebo – nebylo by pro Rusko jednodušší, když už by chtěli tohoto agenta zabít, zabít ho jiným způsoben?

Nebo – proč míříte na Rusko, když tehdejší Sovětský svaz se skládal z 15 států?

Z toho vyplývá moje otázka - a obzvlášť na vás jako bývalého ministra spravedlnosti - Neměla by být věc posuzována – dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného)?

Nemělo by Německo opravdu čekat na pádné důkazy viny, než se rozhodne následovat ve střelbě Angličany?

Heiko Maas (ministr zahraničí Německa):

Nestřílím na nikoho, nýbrž mluvím o zprávě. Můžu vám ještě jednou zopakovat, že nás britští kolegové velice detailně informovali,
že to je pochopitelný řetězec důkazů, že byla ruská vláda vyzvána k tomu, aby podala objasnění, což zatím neudělala, dokonce se – jak já shledávám – velice nevhodně vyjádřila.

Bylo by relativně jednoduché, kdyby existovaly důkazy, že Rusko nenese žádnou odpovědnost, aby tyto důkazy položili na stůl, což Rusko dosud kompletně neudělalo, a to musí být též vzato v potaz.

Proto došla tento týden německá vláda - jako všechny ostatní vlády států EU společně k rozhodnutí, že my po tom, co doposud víme, po odmítnutí z ruské strany se podílet na ospravedlnění, se přidáme na stranu Velké Británie.

https://www.youtube.com/watch?v=X6sP2YRZGXI

www.petrbystron.de
www.afd.de
www.afdbayern.de
www.bundestag.de
www.pi-news.cz
www.pi-news.sk
www.pi-news.net
www.novaburzoazie.cz
www.novaburzoazie.com
www.altright.cz
www.hrdycechacek.cz
www.7republika.cz
www.normalman.cz
www.nastvanematky.cz
www.petrhampl.com
www.hejobcane.cz

Copyright 2018