26. lis, 2018

PETR BYSTROŇ: Federální vláda Německa, byla od začátku hnací silou za Globální pakty o migraci

Spolková vláda byla od počátku hybnou silou při přípravě kontroverzního "Globálního paktu o migraci", jak vyplývá z dokumentů ministerstva zahraničí. Zdá se, že nejen "politická iniciativa" pro vytvoření paktu německou federální vládou vyšla. Německo také masivně podpořilo věci kolem Globálního paktu, pokud jde o lidské a finanční zdroje...
 
Tato skutečnost je v rozporu s trivializačním postojem, se kterým se federální vláda snaží týdny snižovat význam veřejného paktu na pouhou marginalizaci. Všechny zúčastněné strany z řad velké koalice tvrdí, že pakt „není právně závazný.“ Téměř legendární prohlášení Angely Merkelové je v tomto kontextu, „že není právně závazný, a je tedy pro Německo ok“ ve Varšavě se tak pokusila vysvětlit záležitost polskému premiérovi Mateuszovi Morawieckimu z německého hlediska.
 
Doslova říká ve vytvořené „vládní zprávě o spolupráci mezi Spolkovou republikou Německo a Spojenými národy“ Foreign Office: „Spolková republika zahájí (od roku 2016) postupy pro přípravu Globalních paktů o přistěhovalecké politice. Z hlediska personálu a financí zdůrazňuje svou roli mezinárodního designéra v oblasti migrace. "
 

To vyvolává několik otázek:

Za prvé, proč by federální vláda od roku 2016 mezinárodní smlouvou „obsah, personální a finanční prostředky“ řídit, když říká, že není nedůležitá, a že pro ně je jen nezávazným kusem papíru?

Za druhé, jaká je souvislost mezi touto iniciativou federální vlády od roku 2016 a otevřením hranice v roce 2015? Existuje podezření, že se německá vláda snaží ex post zadními dveřmi mezinárodní smlouvy schválit svůj tehdejší postup, aby obešla veškeré právní porušení spáchané v roce 2015 jako politicky správné činy - a kodifikovat je pro budoucnost jako takovou.

Výpovědi německého kancléře potvrzují toto podezření - jak Merkel již na tiskové konferenci v listopadu 2015 řekla, že:"dělat z nelegální migrace, tam kde je to možné, legální migraci". Rovněž demaskované je tvrzení ve zprávě federální vlády, smlouva je "právně nezávazná, ale politicky povinná."

Stručně řečeno, federální vláda říká, že od roku 2016 hraje vedoucí úlohu při vytváření Globálního paktu. Propagovala svůj návrh "z hlediska obsahu, personálu a financí", aby se standardy, které se v něm nacházejí, staly "politicky závaznými" všemi signatáři.

Co znamená "politicky závazná", můžeme pozorovat příklad Pařížské dohody o klimatu. Tento dokument, který je také "právně nezávazný", využívá řada nevládních organizací a lobbistických skupin k vytváření veřejného tlaku na politiku, aby bylo dosaženo shody s cíli, které jsou v ní dohodnuty. Tímto způsobem se vynucuje de facto provádění "právně nezávazných dohod."

Pak v dalším kroku se často provádí na pořízení takové „soft law“, podle platné právní úpravy, jak to výstižně formuloval ve švýcarském Weltwoche Roger Koeppel: „Problém soft law je, že má tendenci stát se tvrdě nekompromisní stát". Právě tohoto procesu se obává mnoha státních právníků. Ulrich Vosgerau říká v ‚Junge Freiheit‘ vyžaduje, aby „po podpisu paktu, je tak nemožné vyhoštění, každé odmítnutí na hranici, bude bráno od příslušných nevládních organizací a tzv. "azyl odvětví", jako porušení závazných dohod, mezinárodních norem v oblasti lidských práv a specifikací OSN. Poté se smlouva stává pouze "politicky závaznou" - jak ji požaduje federální vláda od roku 2016, a tlačí "obsahově, personálně a finančně" vpřed.

Autor: Petr Bystroň, Bavorsko, Německo, TGM, Praha, ČR, 26.11.2018

Zdroj:

https://www.theeuropean.de/petr-bystron-bystron/15079-auswaertiges-amt

https://www.breitbart.com/europe/2018/11/26/exclusive-german-populist-leader-slams-merkel-for-un-migrant-pact-deception/