17. pro, 2018

PETR BYSTROŇ: "Tento dokument by měl být nazván" paktem Merkel

Rozhovor s Petrem Bystroněm pro www.tagesstimme.com...

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) vystoupila na konferenci OSN v Marrákeši dne 10. prosince 2018, ve které zdůraznila nezbytnost a správnost dohody OSN o migraci. Co si myslíte o její řeči?
 

Jak jsme nalezli v dokumentech ministerstva zahraničí, pakt migrace je „politickou iniciativou“ německé spolkové vlády. Projekt byl navržen Německem a řízen "personálně a finančně", jak potvrzuje ministerstvo zahraničí. Je tedy zřejmé: Migrační pakt OSN nezákonné činnosti Merkel se legitimoval následně od roku 2015. Není náhoda, že Angela Merkelová byla jediným významným západním vůdcem v Marrákeši. Koneckonců je to její smlouva. Pakt by měl být nazván "Merkel-Pakt".

Její řeč byla - stejně jako její celá performance - potvrzení paternalismu a nedostatku rozhledu. Pakt nemůže fungovat bez bohatých přijímajících zemí. Bez USA, Austrálie nebo dokonce s našimi sousedy Rakousko + V4 atd. Tento pakt je odpad. Namísto uznání svojí porážky se Merkelová rozjela do Marrákeše a požadovala potlesk od afrických vysílajících zemí.

Kromě migračního paktu OSN byl vyvinut i paralelní "pakt uprchlíka", který bude schvalovat v prosinci Valné shromáždění OSN. Toto, stejně jako smlouva o migraci, by mělo být "nezávazné". Jak vidíte Pakt pro uprchlíky?

Oba pakty představují hrozbu pro stávající právní rámec, který dřívějším způsobem řídil migraci. Je to změna paradigmatu. Namísto prevence migrace a boje proti příčinám migrace je migrace lidí nyní řízena a podporována.

Ačkoli se pakt uprchlíka zabývá, že nebude „právně dohodován“, které však nepodepsal, ale jen „jedno z řešení“.Je třeba poznamenat, že se takto nedá odvodit výslovně žádnou povinnost a žádné mezinárodní zvykové právo. Existuje však nebezpečí, že i taková prohlášení budou nevládními organizacemi využita a budou sloužit jako základ pro další stabilizaci stanovených norem. Trváme na tom, že lidé Spolkové republiky Německo musí zůstat suverénní, a je nutné bránit se proti jakékoliv předání suverenity do nevolených, demokratické legitimity nadnárodních orgánů.

Nedávno jste se zmínil o tom, že vlastenecké síly ovlivnily rozhodnutí vlády v Rakousku. Myslíte si, že vlastenecké síly v Německu by mohly přinést změnu v rozhodnutí podepsat smlouvu?

Odezva populace v Evropě je obrovská, od Sicílie po Skotsko. Zatímco Merkelové nezákonné a nedemokratické otevření hranic v září 2015 se stalo na volání  potřeby globalistického otevření hranic tzv. ideologie post-národních elit. Díky výchovné práci vlasteneckých členů občanské společnosti v Rakousku, Německu a v celé Evropě toto nebezpečí bylo uznáno a pakt byl odmítnut, stejně jako otevřené hranice v některých zemích.

Řekl jste, že petiční výbor v Bundestagu by zablokoval několik peticí o dohodě o migraci. Předseda skupiny AfD ve Výboru pro petice, Johannes Huber, dokonce mluvil o "výboru pro cenzuru". Nyní byla petice proti Migrační smlouvě zveřejněna na internetové platformě německého Spolkového sněmu a již byla podepsána více než 107 000 osobami. Může být toto chápáno jako signál, že migrační smlouva je spíše kritická i ve společnosti?

Zabránění 32 různých peticích bylo fraškou. Nakonec, prošla jedna ! Byla schválena, došlo pak k nejrůznějším technickým abnormalitám. Události v souvislosti s peticemi vážně poškodily důvěru veřejnosti v německý Bundestag jako instituci a demokracii v této zemi.

To je ještě důležitější, aby občané i nadále vyjadřovali své názory, zavolit své zástupce i nadále podporovat ty strany, které stojí za občanem-přátelsky a zodpovědné politiky.

Autor: www.tagesstimme.com, Petr Bystroň, Německo, TGM, Praha, ČR, 17.12.2018

Zdroj: