4. úno, 2019

PETR BYSTROŇ: V Německu nás čeká super volební rok 2019

Rok 2019 bude v Německu super volebním rokem. Budou se konat volby do Evropského parlamentu, do zemských sněmů v Sasku, Durynsku a Braniborsku. Podle prognóz a průzkumů by v nich AfD mohlo zdvojnásobit svůj výsledek. V posledních volbách do EP v roce 2014 to bylo 7,1%. V Sasku by se mohlo stát AfD i nejsilnější stranou. To je samozřejmě noční můra pro Německou vládu a tak musí přijít protiopatření proti AfD...

Rok ještě pořádně nezačal, ale protiopatření proti AfD začíná okamžitě. Strategií je hanobit ji. Prvním krokem: pomlouvání. Za prvé, veřejně se v médiích oznamuje, že Úřad pro ústavní ochranu testuje stranu.

Nový šéf Úřadu pro ochranu ústavy Thomas Haldenwang, který byl pro tento úkol speciálně navržen, zveřejňuje v médiích, že AFD je "vyšetřován" jeho úřadem. Jedná se o typický Merkelismus: "smysl a účel autority úřadu jsou zcela zvráceny, obráceny naruby." Ústavní ochrana je totiž tuzemská tajná služba. Podstata tajné služby spočívá ve shromažďování informací o možných hrozbách proti ústavnímu pořádku. Jde o tajné sledování těch, kteří se po pečlivém zvážení zdají být nebezpeční. Opak se děje s AfD: Je veřejně propagováno, že úřad shromažďuje materiál o straně.

To, že na 400 stranách nevypracují nic, co by díky AfD mělo hrozit. Hlavní věcí je vybudovat osu AfD + Verfassungsschutz (Úřad na ochranu ústavy). Aby tak něco negativního zůstalo v myslích voličů.

A co je horší než protiústavnost? Nařčení z antisemitismu! V tomto případě Charlotte Knoblochové (prezidentka Centrální rady židů v Německu) převezme roli ochotného vynucovacího orgánu. V bavorském zemském parlamentu uráží členy AfD, kteří jsou přítomni během vzpomínky na oběti holocaustu. To, že AfD má vlastní vnitřní skupinu JAfD složenou z židů, kteří jsou členové AfD, to se samozřejmě nehodí.

Knoblochová tak posune demokraticky zvolené poslance parlamentu do blízkosti národního socialismu a spojí je s ním. Neuvěřitelná urážka, obrovský proces. Média však spíše pochybovala o tom, že někteří poslanci AfD nechtěli poslouchat tyto urážky a odešli z parlamentního sálu, aby nemuseli být při tiché vzpomínce přítomni. Opět Merkelismus. Opět úplné obrácení toho, co se stalo. Jednoznačné Fake News.

Oba tyto procesy mají jednu společnou věc: Haldenwang a Knoblochová otevřeli tzv. "Pandořinu skříňku", hon na v AfD v super volebním roce. Oba zneužívají instituce, pro politický boj. Haldenwang je člen CDU na stejné politické linii kancléřky Merkel, Knoblochová má velmi blízko k CSU. 

Dokud jsou hlavní média ochotna účastnit se takovýchto kampaní pomluv a lží, poškozují tak pověst AfD na veřejnosti. Protože bez ohledu na to, jaká jsou falešná obvinění, něco v myslích voličů uvízne.

Zároveň však oba - Haldenwang a Knoblochová - ubližují svým úřadům. Úřad pro ochrana ústavy, ztrácí svou důvěryhodnost a právo existovat mezi zodpovědnými občany, když se pokouší ničit nejsilnější opoziční stranu v zemi. A izraelské komunitě Mnichova a Horního Bavorska se nelíbí, když jejich šéf ničí jedinou stranu, která bojuje proti importovanému antisemitismu. Židé nejsou ohroženi AfD, ale stále častěji ilegálními migranty, kteří pocházejí ze zemí, kde antisemitismus patří k Raison d'État, neboli národním zájmům.

Nyní je třeba mít odvahu. Důstojníci z úřadu pro ochranu ústavy, musí také trvat na tom, aby jejich hlavní představitel dodržoval literu zákona. Ochrana ústavy musí mít přednost před politicky motivovanými útoky na demokratickou opozici. A členové židovské komunity musí pečlivě uvažovat o tom, pro koho budou hlasovat při příští volbě svého předsednictva. Někoho, kdo zastupuje jejich zájmy a ne zájmy CDU/CSU.

Autor: Petr Bystroň, Deutschland-kurier.org, Německo, TGM, Praha, ČR, 4.2.2019

Zdroj:

https://www.deutschland-kurier.org/wahljahr-2019-die-hetzjagd-ist-eroeffnet/?fbclid=IwAR26DXrmbILPyHk9CITyB1cSxlBFqEhNy7qsUh41BipTkK1Y4WiOkWfy74w