RUSKO NEWS

14. zář, 2019

Před pár dny proběhly v Rusku volby do regionálních vlád a parlamentů autonomních oblastí a republik Ruské federace. Kromě toho proběhly i volby do moskevského zastupitelstva a přímá volba petrohradského starosty... 

Volby se nesly na pozadí protivládních protestů financovaných a podporovaných neziskovým sektorem, jejichž cílem je rozvrátit stabilitu ruského režimu. Jakkoliv můžeme Rusko v řadě ohledů kritizovat, nemůžeme akceptovat snahy o zvrácení průběhu voleb na základě nepokojů a strachu zasetého nějakou ruskou obdobou „Miliónu chvilek pro demokracii“.  
 
Již předběžné výsledky dávají znát, že s „falšováním voleb“, to v Rusku nebo zas tak horké. V moskevské městské dumě ztratilo Putinovské Jednotné Rusko 13 poslanců a propadlo se z 38 poslanců na 25. Přesto zůstalo nejsilnější formací. Osm poslanců získali komunisté a skončili na druhém místě s 13 poslanci. Třetí místo mají liberálové ze strany Jablko s čtyřmi poslanci. Ti se tak vrátili do moskevské městské dumy po čtrnácti letech. Poslední místo získalo konzervativně socialistické Spravedlivé Rusko s třemi poslanci. Navzdory oslabení Jednotného Ruska, opozice je natolik roztříštěná, že pozice v Moskvě zůstane pevně v rukou Jednotného Ruska.  
 
V Petrohradě slavilo Jednotné Rusko výrazný triumf. Novým gubernátorem se stal Alexander Beglov, který získal 66% hlasů. Druhé místo obsadila Naděžda Tichonová, nominantka Spravedlivého Ruska, která získala 17% hlasů a v těsném závěsu zástupce Občanské platformy, bývalé opoziční skupiny, nyní podporující presidenta Putina, Michajil Amosov. Ten obdržel 16% hlasů. Beglov působil již dříve jako zastupující gubernátor, potom, co byl zbaven funkce Georgij Poltavčenko. 
 
Na většině míst, ve většině parlamentů a republik, zvítězilo Jednotné Rusko, byť ne s tak jasnou převahou, jak by se dalo čekat, a jak doufali odpůrci Putina, aby mohli Rusko obvinit z falšování voleb. V průměru získali 61% hlasů. Volby se konaly i na Krymu, kde taky zvítězilo Jednotné Rusko. 
 
Rusko není jednotné, to určitě ne, ale je na tom lépe, než dekadentní západní liberalismus a dosavadní průběh a výsledky voleb, to jen potvrzují.  
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 14.9.2019
22. úno, 2019

Jako měl před pár týdny president USA Donald J.Trump svoji řeč o „Stavu Unie“ a Viktor Orbán hovořil o stavu Maďarska a jeho budoucí politice, tak nyní hovořil i ruský president Vladimír Putin o situaci v Rusku...

 

Hovořil k poslancům Federálního shromáždění Ruské federace. Federálního shromáždění je ruské označení pro parlament složený z volené Dumy a nevolené Rady federace.

 

Vladimír Putin ve svém projevu předestřel cíle i kritiku byrokracie. Poslancům a členům Rady vysvětloval, že „federální projekty“ jsou rovněž projekty národními. Proto vyzval k nutnosti, aby výsledky „federálních“ (národních) projektů byly vidět napříč celou zemí, i v nejmenších okresech.

Stejně jako v případě Viktora Orbána, i Putinův projev kladl důraz na otázku ruské populace a její budoucnosti, včetně zavádění prorodinné politiky. Vladimír Putin varoval před tím, před čím varuje řada ruských demografů, že Rusko zažívá podobný nízký růst populace, jaké zažilo za Velké vlastenecké války a po rozpadu Sovětského svazu.

 

Vladimír Putin vyhlásil odvážný a ambiciózní cíl dosáhnout přirozeného růstu populace do let 2023-2024. K dosažení tohoto cíle se chystá významná reforma prorodinné politiky, prodloužení příspěvků na děti, zvýšení jejich hodnoty, včetně možnosti regulovat tyto příspěvky podle potřeb populační politiky v jednotlivých regionech. Celkové benefity se mají od roku 2020 zvýšit o 50% a pokrytí dosáhnout, až 70% rodin s jedním a více dětmi. Dojde k zvýšení finanční podpory dětem, které jsou postižené z 5 tisíc rublů na 10 tisíc rublů od 1. července. Dalším krokem jsou daňové úlevy pro rodiny s dětmi. Za každé dítě žijící v bytě bude zrušeno zdanění 5m2 obytné plochy a v domech to bude 7m2 na každé dítě. Rodiny s více dětmi, které vlastní pozemky, budou osvobozeny od pozemkové daně do rozlohy 600m2. Dojde i ke změnám v hypoteční politice a hodnotách hypoték. Z hlediska kvantitativních opatření má taky dojít k rozšíření jeslí o 270 tisíc míst.

 

Vladimír Putin zároveň dodal, že tyto kroky budou nákladné. Letos dosáhnou náklady na reformy 7,6 mld. rublů, příští rok 21,7 mld. rublů a v roce 2021, více než 30 mld. rublů, ale pomohou více než 600 tisícům ruských rodin.

 

Jak vidíte, opět je to politika založená na racionálních krocích – zvýšení finanční podpory, snížení daňové zátěže, změny v hypoteční politice – spíše, než na iracionálních experimentech, jako je import imigrantů. Pro Rusko je tato politika o to důležitější, že jedny z mála přirozeně rostoucích populací v Rusku jsou populace v muslimských republikách, a pokud ruská vláda nepřijme takováto opatření, hrozí, že do roku 2050 bude třetina ruské populace muslimská.

 

Kromě rodinné politiky, ale Vladimír Putin hovořil i o podpoře technologického sektoru a výzkumu, včetně vzniku výzkumných nadací, hovořil na adresu Ruské lidové fronty, celonárodní organizace podporující vládu, kritizoval ekologickou zátěž Ruska a inflaci, která postihuje Rusko a stanovil cíl růstu zemědělského exportu z 25 mld. dolarů na 45 mld. dolarů do roku 2024.

 

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 22.2.2019

12. zář, 2018

Nejen švédské volby se v těchto dnech konaly, ale už před nimi proběhla volba moskevského starosty. Nepříliš viditelná, a pro evropskou civilizaci nepříliš důležitá volba, přesto se na ní podívejme. Ostatně jsou to demokratické volby, ze kterých by si západní liberální demokracie mohla vzít příklad, zvláště po volbách švédských...

Vítězem voleb se s přehledem stal dosavadní starosta Sergej Sobjanin, který je nestraníkem
za Jednotné Rusko. Získal 70% hlasů. Druhé místo obsadil komunistický kandidát Vladimír Kumin s 11% hlasů. Třetí skončil zástupce konzervativně socialistické strany Spravedlivé Rusko, Ilja Sviridov. Nacionalistický kandidát Liberálně demokratické strany Ruska, Michajil Děgtjarev skončil čtvrtý s 6,7% hlasů. Poslední místo obsadil milionář Michajil Balakin, který obdržel 1,87% hlasů. S jeho osobou je spjata zajímavá událost, která ukazuje, že v Rusku to je trochu jinak, než jak nám předkládají masmédia. Balakin měl být na základě byrokratické svévole vyloučen z možnosti účastnit se voleb, ale Moskevský městský soud zvrátil rozhodnutí Městské volební rady a umožnil Balakinovi účastnit se voleb.

Podívejme se na Sergeje Sobjanina, současného moskevského starostu, díky kterému
můžeme říci, že výsledek voleb je vítězstvím rozumu a transparentnosti. Sobjanin je starostou Moskvy už od roku 2010. Tehdy nechal Medveděv sesadit dosavadního dlouholetého starostu Jurije Lužkova, který se sice významně zasloužil o rozvoj a rozkvět Moskvy po rozpadu SSSR, ale v posledních letech se spojil s korupčníky, ztratil kontakt s realitou, rozjel megalomanské projekty a v neposlední řadě ztratil důvěru presidenta a Moskvanů, když během lesních požárů v roce 2010 svévolně opustil Moskvu, která byla zasažena smogem a kouřem z požárů.

Vedením Moskvy byl proto vybrán uprostřed funkčního období právě Sergej Sobjanin.
Inženýr a právník pocházející z vymírajícího dvanáctitisícového etnika lidu Mansi, zastavil řadu
masivních projektů Jurije Lužkova, aby provedl významné změny ve prospěch racionálnějšího
přístupu k městské výstavbě a urbanizaci. Sobjanin měl už předchozí zkušenost s řízením celého regionu, když byl čtyři roky oblastním guvernérem Ťumenu.

Nejvýrazněji se Sobjanin zapsal v oblasti dopravní politiky, kde kombinací rozsáhlého
zvyšování cen soukromých automobilů a důležitých investic do městské hromadné dopravy dosáhl uvolnění strašlivých zácp, které sužovaly Moskvu. Množství času ztraceného v zácpách se snížilo z 57 minut denně na 43 minut denně. Byl zahájen program rozšíření moskevského metra o 70 nových stanic a došlo k nákupu více než dvou tisíc autobusů k posílení MHD. Dochvilnost MHD se během Sobjaninova působení zvýšila z 76% na 94% a o dvě třetiny více ekonomicky aktivních lidí využívá MHD.

Kromě dopravy se, ale Sobjanin zasloužil i o obnovu kulturních památek, rekonstrukci
stovek domů, obnovení tisíců fasád, otevření městského parku Zarjad, prvního parku v Moskvě od roku 1957, který navíc disponuje amfiteátrem, ledovou jeskyní a koncertní halou.
V otázkách imigrace varoval Sobjanin před vznikem ghett obývaných lidmi, kteří sotva
hovoří rusky a nemají stejné kulturní hodnoty jako Rusové. Od poloviny roku 2015 Sobjanin zpřísnil imigrační podmínky, a to i pro gastarbeitery. Příliv levné pracovní síly a imigrantů klesl díky tomu o více než třetinu.

Naopak, kontroverzní se stala jeho sociální a zdravotnická reforma, která byla kritizovaná i
Vladimírem Putinem, a v jejímž rámci došlo k zrušení desítek nemoc a klinik a výraznému snížení počtu lékařů a sester v Moskvě. Na druhou stranu, Sobjanin zvýšil minimální mzdu v Moskvě na 16,500 rublů (5,243 Kč). Naopak, nechal snížit platy úředníkům, i sám sobě a propustil téměř třetinu zaměstnanců moskevské městské správy, kteří jen parazitovali jako byrokraté.

Nešlo, ale jen o vítězství rozumu, nýbrž i transparentnosti. Sobjanin patří mezi uznávané
bojovníky proti korupci a kritiky napojení moskevské správy na korupční skupiny. I to byl jeden
z důvodů k čistkám v městské správě.

Sobjanin tak prokazuje, že patří k vrstvě schopných a talentovaných technokratů a
meritokratů, kteří nahrazují staré stranické kádry napříč všemi vrstvami Ruska a snaží se zemi postavit na nohy. Je proto naprosto pochopitelné, že ho Moskvané opětovně zvolili, protože jejich důvěru si zasloužil.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 12.9.2018


 

 

20. bře, 2018

Jak se dalo očekávat, Vladimír Vladimirovič Putin zvítězil v ruských presidentských volbách 2018. Z hlediska výsledků nešlo o nic neočekávaného, přesto se jim zde budeme věnovat...

Při volební účasti 67,47% obdržel Vladimír Putin, který kandidoval jako nezávislý s podporou Všeruské lidové fronty sdružující prokremelské odborové, mládežnické, podnikatelské a politické organizace, celkem 76,66% hlasů. Téměř ďábelské číslo, pod kterým se schovává rozhodnutí 56,206,514 ruských voličů. Druhé místo zaujal velice tradičně komunistický kandidát, podnikatel a oligarcha Pavel Grudinin, který obdržel 11,8% hlasů a stal se tak nejsilnějším opozičním kandidátem. Nutno dodat, že šlo o drtivý propad ze Zjuganovových tradičních 18-25% hlasů. I třetí místo zaujal tradiční neúspěšný matador ruských voleb, Vladimír Žirinovský, který obdržel 5,66% hlasů a potvrdil pokračující trend slábnutí, když ztratil oproti minulým volbám půl procenta hlasů. Čtvrté místo obsadila dcera Putinova mentora Anatolije Sobčaka, Xenie Sobčaková. Pohledná a rozmazlená modelka, která měla za úkol rozštěpit opoziční síly ve prospěch Putina, obdržela 1,68% hlasů. Páté místo uchvátil prozápadní zelený libtard Grigorij Javlinský s něco málo přes 1% hlasů. Dále cuckservativec Titov s 0,76% a vzdorokomunista Surajkyn s 0,68% hlasů. Celou tuhle linii uzavřel ultranacionalista a radikální konzervativec Baburin s 0,65% hlasů.

Volby nejsou žádným překvapením. Pravděpodobně došlo k manipulacím, protože Putin chce mít silnou pozici, ale zvítězil by nejspíše s přehledem i bez manipulací. Vladimír Putin ve svém povolebním projevu vyzval k jednotě a svornosti národa, k tomu, aby lidé spolupracovali i s těmi Rusi, kteří volili jiného kandidáta, a aby společně zlepšili stav země. Tradiční spojenci Vladimíra Putina mu velice rychle gratulovali. Poměrně překvapivá je reakce západních států, která by se asi dala shrnout větou na západní frontě klid. Komentáře se omezují na případ otráveného ruského vlastizrádce Sergeje Skripala a na to, že nejspíše došlo k volebním manipulacím. Nic víc se neděje. Západ je nejspíše ve stavu čiré dezorganizace a paralýzy. Naproti tomu česká havlistická a pravdoláskařská média už křepčí, zvou si téměř výhradně protirusky orientované hosty, vřískají a spílají, jsou papežštější než papež a ve výsledku, jen nahání lidi do tábora stoupenců Putina.

Putin sice zvítězil s rekordním počtem hlasů, nejvíce za dobu, kdy kandidoval a upevnil své postavení vůči Západu, ale jeho země čelí problémům s cenami ropy, stárnutí populace, neudržitelnému důchodovému systému, nedostatku zahraničních investic, problémům se zaostalou infrastrukturou, a co je pro Putina a jeho pozici dlouhodobě nejhorším rizikem, absenci charismatického a talentovaného nástupce, kterého by Putin připravoval. Medveděv je odpískaný korupčník. Je sice možné, že Putin bude v roce 2024 jmenován premiérem a zopakuje se situace z předcházejících let, ale je nutné vzít v potaz, že Putin se nechce stát novým Brežněvem. V roce 2024 bude Putinovi 72 let a v době, kdy by mohl podle ruské ústavy znova kandidovat, by mu bylo dokonce 78 let.

Já sám si nedokážu a nedovolím předvídat, kdo by mohl být jeho nástupce. Lze bezpečně předvídat, že Putin se v následujícím období bude snažit o konsolidaci stavu na Krymu, reformu ekonomiky a posílení celkového velmocenského postavení s důrazem na eurasijská strategická partnerství, ale to je tak vše, co k tomu můžeme říct. V případě východoevropských států se možná bude snažit prosazovat politiku, rozděl a panuj, zejména v tandemu Polsko a Maďarsko. Tady je nutné, aby zasáhl president Donald Trump, který se musí jasně postavit na stranu polské a maďarské vlády proti EU a tím poskytnout východoevropským státům alternativu vůči EU a vůči Rusku.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 20.3.2018


 

2. bře, 2018

Podobně jako před měsícem Donald J. Trump ve zprávě o Stavu unie a před pár dny Viktor Orbán v projevu o stavu Maďarska, tak i nyní vystoupil v Rusku Vladimír Putin se zprávou o stavu federace. Tradiční každoroční projev, kde Vladimír Putin zhodnotil stav a vyhlídky Ruské federace, její úspěchy i neúspěchy a budoucí cíle...

Letošní projev byl překvapivý v tom, že Vladimír Putin otevřeně přiznal řadu problémů, které v poslední době trápí ruský lid a federaci. Zejména jde o dlouhodobě problematický demografický vývoj, kdy stále větší část Rusů odchází do zahraničí a domácí přírůstek populace táhnou, jen muslimové. Kromě toho Vladimír Putin poukázal na problémy jako je zaostalost infrastruktury a zhoršující se chudoba, která je důsledkem mezinárodních embarg, ale i prudkého poklesu cen ropy. Putin varoval před tím, že vyčkávání by mohlo vést k zhoršování, již tak problematické situace. Jako protiopatření vůči chudobě, která už tvrdě zasahuje 20 miliónů Rusů, oznámil zvýšení minimální mzdy v nadcházejícím období, ale prohlásil, že to je jen jeden, sice zásadní, ale nikoliv klíčový krok.

Projev se vlastně stal určitým předvolebním projevem, neboť kromě zvýšení minimální mzdy, slíbil i investice ve výši 3 biliónů rublů (1 bilión Kč) do podpory mladých rodin a samoživitelek. Přiznal dokonce problémy se sanitací a fakt, že milióny Rusů pijí nekvalitní vodu. Kromě slibů, ale hovořil i o projektech jako je most na Krym, rozšiřování arktické flotily a taky modernizace a rozšíření transsibiřské magistrály pro zefektivnění a zvýšení zisků z obchodů mezi Čínou, Ruskem a Evropou. Cílem je dosáhnout zčtyřnásobení kapacity magistrály a zkrácení doby přepravy mezi Čínou a Evropou na pět dní.

Putin pozitivně zhodnotil výrazné snížení inflace, ale zároveň dodal, že masivní investice budou něco stát, a že Rusko se musí konečně přeorientovat z energetického exportu a diverzifikovat obchodní partnery i celkové složení vývozu. Byl zmíněn zemědělský úspěch v podobě sklizení 134 miliónů tun obilí, čímž byl překonán rekordní rok 1978.

Nejen ekonomikou, ale i válkou je člověk živ a tak se president Putin nezapomněl pochlubit novými zbraňovými systémy, které mají posílit bojeschopnost a efektivitu ruských ozbrojených sil. Podle presidentových slov by mělo Rusko disponovat raketovým systémem Sarmat, který je schopen překonat, jakoukoliv protiraketovou obranu a tím pomoci s vyrovnáním strategických sil ve prospěch Ruska. Zdá se, že zbraňový systém Sarmat má prakticky neomezený dosah. Nutno říci, že kromě těchto zázračných systémů, včetně hypersonických zbraní, se hovořilo i o konvenčnějších zbraních, včetně zavedení 80 pozemních balistických střel do výzbroje armády a dalších 102 raket na ponorkách, včetně nasazení tří nových ponorek.

President navíc zkritizoval Spojené státy americké za odstoupení od smlouvy o omezení protiraketové obrany. To ale my vnímáme jako jednoznačně pozitivní krok administrativy presidenta Trumpa a kvitujeme to jako krok k posílení americké suverenity a zajištění míru ve světě.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 2.3.2018