12. zář, 2018

RUSKO NEWS: Moskevské volby – vítězství rozumu a transparentnosti!

Nejen švédské volby se v těchto dnech konaly, ale už před nimi proběhla volba moskevského starosty. Nepříliš viditelná, a pro evropskou civilizaci nepříliš důležitá volba, přesto se na ní podívejme. Ostatně jsou to demokratické volby, ze kterých by si západní liberální demokracie mohla vzít příklad, zvláště po volbách švédských...

Vítězem voleb se s přehledem stal dosavadní starosta Sergej Sobjanin, který je nestraníkem
za Jednotné Rusko. Získal 70% hlasů. Druhé místo obsadil komunistický kandidát Vladimír Kumin s 11% hlasů. Třetí skončil zástupce konzervativně socialistické strany Spravedlivé Rusko, Ilja Sviridov. Nacionalistický kandidát Liberálně demokratické strany Ruska, Michajil Děgtjarev skončil čtvrtý s 6,7% hlasů. Poslední místo obsadil milionář Michajil Balakin, který obdržel 1,87% hlasů. S jeho osobou je spjata zajímavá událost, která ukazuje, že v Rusku to je trochu jinak, než jak nám předkládají masmédia. Balakin měl být na základě byrokratické svévole vyloučen z možnosti účastnit se voleb, ale Moskevský městský soud zvrátil rozhodnutí Městské volební rady a umožnil Balakinovi účastnit se voleb.

Podívejme se na Sergeje Sobjanina, současného moskevského starostu, díky kterému
můžeme říci, že výsledek voleb je vítězstvím rozumu a transparentnosti. Sobjanin je starostou Moskvy už od roku 2010. Tehdy nechal Medveděv sesadit dosavadního dlouholetého starostu Jurije Lužkova, který se sice významně zasloužil o rozvoj a rozkvět Moskvy po rozpadu SSSR, ale v posledních letech se spojil s korupčníky, ztratil kontakt s realitou, rozjel megalomanské projekty a v neposlední řadě ztratil důvěru presidenta a Moskvanů, když během lesních požárů v roce 2010 svévolně opustil Moskvu, která byla zasažena smogem a kouřem z požárů.

Vedením Moskvy byl proto vybrán uprostřed funkčního období právě Sergej Sobjanin.
Inženýr a právník pocházející z vymírajícího dvanáctitisícového etnika lidu Mansi, zastavil řadu
masivních projektů Jurije Lužkova, aby provedl významné změny ve prospěch racionálnějšího
přístupu k městské výstavbě a urbanizaci. Sobjanin měl už předchozí zkušenost s řízením celého regionu, když byl čtyři roky oblastním guvernérem Ťumenu.

Nejvýrazněji se Sobjanin zapsal v oblasti dopravní politiky, kde kombinací rozsáhlého
zvyšování cen soukromých automobilů a důležitých investic do městské hromadné dopravy dosáhl uvolnění strašlivých zácp, které sužovaly Moskvu. Množství času ztraceného v zácpách se snížilo z 57 minut denně na 43 minut denně. Byl zahájen program rozšíření moskevského metra o 70 nových stanic a došlo k nákupu více než dvou tisíc autobusů k posílení MHD. Dochvilnost MHD se během Sobjaninova působení zvýšila z 76% na 94% a o dvě třetiny více ekonomicky aktivních lidí využívá MHD.

Kromě dopravy se, ale Sobjanin zasloužil i o obnovu kulturních památek, rekonstrukci
stovek domů, obnovení tisíců fasád, otevření městského parku Zarjad, prvního parku v Moskvě od roku 1957, který navíc disponuje amfiteátrem, ledovou jeskyní a koncertní halou.
V otázkách imigrace varoval Sobjanin před vznikem ghett obývaných lidmi, kteří sotva
hovoří rusky a nemají stejné kulturní hodnoty jako Rusové. Od poloviny roku 2015 Sobjanin zpřísnil imigrační podmínky, a to i pro gastarbeitery. Příliv levné pracovní síly a imigrantů klesl díky tomu o více než třetinu.

Naopak, kontroverzní se stala jeho sociální a zdravotnická reforma, která byla kritizovaná i
Vladimírem Putinem, a v jejímž rámci došlo k zrušení desítek nemoc a klinik a výraznému snížení počtu lékařů a sester v Moskvě. Na druhou stranu, Sobjanin zvýšil minimální mzdu v Moskvě na 16,500 rublů (5,243 Kč). Naopak, nechal snížit platy úředníkům, i sám sobě a propustil téměř třetinu zaměstnanců moskevské městské správy, kteří jen parazitovali jako byrokraté.

Nešlo, ale jen o vítězství rozumu, nýbrž i transparentnosti. Sobjanin patří mezi uznávané
bojovníky proti korupci a kritiky napojení moskevské správy na korupční skupiny. I to byl jeden
z důvodů k čistkám v městské správě.

Sobjanin tak prokazuje, že patří k vrstvě schopných a talentovaných technokratů a
meritokratů, kteří nahrazují staré stranické kádry napříč všemi vrstvami Ruska a snaží se zemi postavit na nohy. Je proto naprosto pochopitelné, že ho Moskvané opětovně zvolili, protože jejich důvěru si zasloužil.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 12.9.2018