28. bře, 2018

ŽARKO RAPTOR JOVANOVIČ: NATO vs. RUSKO

Je vtipné, jak se vedení NATO hrdě prsilo, že vyhostilo 7 ruských diplomatů z ruské mise při NATO. 

NATO asi zapomnělo proč tato mise vznikla, ne opravdu neměla usnadnit Rusku spionážní činnost. Tato mise byla reciproční a měla snížit napětí mezi NATO a Ruskem a umožněním "spionáže" zvýšit důvěru mezi stranami, které povede ke snížení výdajů na zbrojení a pravděpodobnosti vojenského střetu.

Takže co se fakticky tímto krokem podaří, sníží se vzájemná informovanost, to povede k nedůvěře a ke strachu a to zas ke zvýšení výdajů na zbrojení, které ale nepovedou ke zvýšení "pocitové" bezpečnosti, ale naopak povedou ke strachu z globální války.

Následně bude vyhlášen stav "národního" ohrožení, který povede k snížení občanských svobod a k návratu ke "starým pořádkům" až k totalitě. 

Samozřejmě ke totálnímu snížení nebezpečí plynoucího z existence Ruska, může vést jen jeho anihilace, pokud jsme se rozhodli pro válku s Ruskem a likvidaci tohoto nebezpečí plynoucího z jeho existence, mělo by vedení NATO informovat své členy a občany o vojenské i ekonomické připravenosti k takovému střetu, jeho rizicích a pravděpodobnosti úspěchu tedy úspěšné anihilace Ruska.

Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 28.3.2018