17. dub, 2018

ŽARKO RAPTOR JOVANOVIČ: Sýrie další humanitární bombardování jako v Jugoslávii?

Trump nebo Clinton je to jedno?

Pojdme si ukázat hned několik aspektů v čem se oba útoky liší.

Bombardování Jugoslávie mělo jediný cíl, svrhnout S. Miloševiče a nastolit loutkovou "demokratickou" vládu s drženou při životě ze zahraničí, v okamžiku kdy vláda Jugoslávie měla situaci naprosto pod kontrolou a kontrolovala fakticky 100% území státu, výsledkem bylo odtržení Kosova i Metohije od Srbska nastolení protektorátu s následnou "nezávislostí" spojenou s jeho vydrancováním věrnými "Demokratické" administrativě.

Podle jasného prohlášení USA neusiluje o svržení vlády Asada, naopak během působení D. Trumpa v úřadu, Asadova vláda dostává zpět značnou část území Sýrie pod svoji kontrolu.
Západ za Trumpa jasně uznal, že bez Ruska a neochotně i Iránu mír v Sýrii nebude, naopak v Jugoslávii byl postoj Ruska zcela ignorován.

V Jugoslávii existovala naprosto reálná hrozba globálního konfliktu, vedení NATO dalo rozkaz k použití síly proti jednotkám Ruské federace rozmístěným v Kosovu, jen odpor nižšího velení splnit rozkaz předešel přímému střetu. 

Naopak v Sýrii je Rusko vždy striktně varováno a dán mu čas se připravit a dokonce varovat své spojence. Jednotky RF jsou alespoń zatím, považovány za nedotknutelné.

Útoky NATO ničily Jugoslávii vlna za vlnou, systematicky byla likvidován veškerý průmyslový potenciál země i životně důležitá infrastruktura, silnice, železnice, mosty, elektrárny, rozvody, telekomunikace bombardování se nevyhnulo ani mnoha naprosto civilním komplexům. Přímou obětí bombardování se stalo několik tisíc civilistů, desítky tisíc jich bylo zraněno.
Bombardování ustalo až v okamžiku kdy už prakticky došli cíle, jediným dalším možným pokračováním útoku už byla jen přímá pozemní intervence.

V Sýrii je výsledek 2 vln bombardování nejasný,
poslední vlna přinesla několik zraněných osob.
Kdo věří v to, že "Demokraté" jsou andělé míru a dělali by to jinak je blázen, ostatně i "Demokratický" protivník Clinton v boji o úřad prezidenta Bernie Sanders požadoval v roce 1999 po Clinton v Jugoslávii okamžitý a co nejtvrdší postup.

Postupu administrativy D. Trumpa je zatím mnohem méně krvavý a ohrožující mír než ten "Demokratický".

Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 17.4.2018