3. srp, 2018

ŽARKO RAPTOR JOVANOVIČ: Zrušení volebního práva pro ženy?

Návrat do temné minulosti nebo zpět ke kořenům a back to the basic?

Takže aby bylo jasno nebylo zpochybněno volební právo pro ženy, ale volební právo jednotlivce a návrat k volebnímu hlasu či hlasům vázaným na rodinu přičemž volitelem a nejčastěji i hlavou rodiny může být jak muž tak žena, volitel v takovém případě volí jménem rodiny a reprezentuje názor ne svůj, ale názor na kterém se rodina shodla.

Volební právo pak jednotlivec realizuje v rámci rodiny a rodina jako celek navenek.
Doufám, že většině remcajícím na vysoké daně, velkou úlohu státu ve společnosti a pod. je jasné, že právě předávání funkcí rodiny do rukou státu tohle způsobilo, čím více funkcí stát vykonává, tím více peněz si od nás žádá a vybírá.

Nelze dosáhnout štíhlého státu bez zpětného předání pravomoci a odpovědnosti do rodin.
Kolik energie a prostředků se redistribucí občan stát občan nenávratně ztratí a zbytečně spotřebuje je taky každému jasné, rodina by s prostředky nakládala jistě mnohem efektivněji.

Takže myšlenka "zrušení volebního práva pro ženy" je myšlenka funkční, odpovědné rodiny tak jako byla kdysi, když většinu jejích funkcí nepřevzal stát za 50% zdanění, když mu kdysi stačilo 10 či 15%.
 
Autor: Žarko Raptor Jovanovič, Praha, ČR, 3.8.2018