29. led, 2021

LADISLAV JAKL: Hlasování ze zahraničí demokracii nám zničí

Korespondenční volba pro krajany žijící v zahraničí? 

To je čisté zlo. Osudy naší republiky a životy nás, co zde žijeme, by měli spoluurčovat jen ti, kdo s námi sdílejí naše životy, kdo sdílejí poměry u nás v dobrém i ve zlém. 

Voleb ať se účastní jen ti, kdo tu pracují, dýchají s námi společenskou atmosféru, platí daně či se potýkají s fungováním státu a jeho orgánů, ti, na které každodenně dopadá kvalita našeho školství, policie, infrastruktury, sociálního systému, kdo prožívají naši míru svobody i nesvobody, kdo na vlastní kůži cítí všechna omezení či naopak možnosti života v naší domovině. 

Ne, že nám zavaří odněkud zdálky tací, co budou hlasovat leda podle svých sympatií, ale dopady volebních výsledků na ně pak už nedolehnou. Ne, ne, ne.

Autor: Ladislav Jakl, Praha, ČR, 29.1.2021

Zdroj:

http://www.ladislavjakl.cz/?p=11684#more-11684


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!