23. dub, 2021

ČESKO: Vazal vs. Spojenec

Och, jak volně se mě dýše,
nejsem již vazalem, té škaredé říše,
nejsem již vazalem, co chci si dělám,
o jádru v zemi si rozhoduju sám...
 
Och, jak volně se mě dýše,
dnes jsem již spojencem, napijme se z číše,
dnes jsem již spojencem, jdu si svojí cestou,
a v říši škaredé ani nehlesnou...
 
Och, jak volně se mě dýše,
jak vlastnímu pánovi, v celé své pýše,
jak vlastnímu pánovi, co pevně tu stojí,
je to jak za časů pánů podobojí...
 
Však vzkázal mě spojenec, ať na kolena kleknu,
že prý vakcínu i jádro mě dodá, a já ani neceknu,
a že prý to takhle, mezi spojenci chodí,
a mezitím v říši škaredé, se smíchy v slzách brodí...
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 23.4.2021
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!