PI-NEWS.CZ

24. zář, 2020
Na včerejší tiskové konferenci v Praze...
 
Byla zveřejněna výzva 29 českých vědců, umělců, publicistů a dalších osobností, aby byl Julian Assange, zakladatel WikiLeaks, nominován na Nobelovu cenu míru. Novináře s ní seznámili čtyři ze sedmi mluvčích iniciativní skupiny (Jaroslav Bašta, Petr Hampl, Lenka Procházková a Josef Skála, dalšími mluvčími jsou Jan Kavan, Jan Keller a Jan Schneider). Podpořit je přišel i herec Ivan Vyskočil, další ze signatářů výzvy.
 
Julian Assange je navržen proto, uvádí se v ní, že "zpřístupnil světu autentické dokumenty, demaskující pozadí a motivy agresí, pošlapávajících mezinárodní právo za cenu statisíců zmařených životů, humanitárních kalamit a zpustošení celých zemí". Navzdory vážným osobním rizikům tak "významně přispěl k úsilí celého mezinárodního společenství, které se válkám z prolhaných důvodů postavilo na odpor a přimělo jejich původce upustit od ještě nebezpečnějších činů".
 
Julian Assange je zbaven svobody již řadu let. Momentálně je vězněn v Británii, kde čeká na verdikt tamního soudu, zda bude (třebaže je občanem Austrálie) vydán do USA. Tady mu hrozí až 175 let odnětí svobody, ne-li trest smrti. "Julian Assange se nesmí stát obětí drakonické pomsty!" apeluje výzva, pro niž česká iniciativní skupina hodlá získávat co nejširší podporu napříč světem. Vedle osobností, asociací a hnutí, které k válkám za "změnu režimu" zaujímají kritický postoj, se obrátí i na PEN klub a analogické subjekty, deklarující svobodu projevu a odpor k jejímu potlačování jako základ svého programu. Cílem je vytvořit co možná reprezentativní mezinárodní výbor, který by návrh prosazoval přímo vůči grémiu, rozhodujícímu o udělení Nobelovy ceny. Výzva bude adresována i českým ústavním činitelům a zpřístupněna všem organizacím a občanům, připraveným se k ní připojit.
 
Bude-li Julian Assange zbaven svobody i k datu Dne lidských práv (10. prosince), jsou mluvčí iniciativy připraveni usilovat o osobní setkání s ním v zahraničním vězení, aby ho seznámili s hnutím za jeho osvobození a nominací na Nobelovu cenu, a poskytli mu tak morální podporu i proti tlakům, jimž je vystaven v poslední době (například možnosti, že mu USA "udělí milost", jen ovšem výměnou za vyzrazení jeho informačních zdrojů).
 
Výzva & signatáři:

Vážení kolegové,

obracíme se na Vás jako mluvčí početné skupiny vědců, vysokoškolských profesorů, umělců a dalších aktivistů z České republiky s následujícím námětem:

Navrhnout za nejbližšího kandidáta na Nobelovu cenu míru pana Juliana Assange.

Zakladatel WikiLeaks zpřístupnil světu autentické dokumenty, demaskující pozadí a motivy agresí pošlapávajících mezinárodní právo za cenu statisíců zmařených životů, humanitárních kalamit a zpustošení celých zemí. Tváří v tvář vážným osobním rizikům, jež tím podstoupil, významně přispěl k úsilí celého mezinárodního společenství, které se válkám z prolhaných důvodů postavilo na odpor a přimělo jejich původce upustit od ještě nebezpečnějších činů.

My sami jsme spojili síly napříč protiválečným spektrem. Stojíme o podporu každého hnutí, asociace i osobnosti, jejichž krédem jsou mír a demokracie. Pan Julian Assange se nesmí stát obětí drakonické pomsty! Pokud se ji podaří odvrátit, bude pozice všech odpůrců válek a arogance moci do budoucna silnější. 

Námět, s nímž se na Vás obracíme, zazněl už dříve a v několika zemích. Dnes, kdy je pan Julian Assange vystaven akutnímu nebezpečí, je třeba ho podpořit co možná koordinovaným úsilím napříč kontinenty. Navrhujeme zformovat co nejdřív mezinárodní výbor, který se o to zasadí a bude naši společnou vůli tlumočit grémiu, jež o udělení Nobelovy ceny rozhoduje.

Prosíme o vaše stanovisko k návrhu samotnému, k vašim možnostem jej aktivně podpořit i k vaší případné účasti v proponovaném mezinárodním výboru.

Bc. Jaroslav Bašta, historik, ex-ministr a velvyslanec, signatář Charty 77

PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia

Jan Kavan, ex-vicepremiér, ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog, profesor českých a zahraničních univerzit, ex-poslanec Evropského parlamentu.

Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77

Jan Schneider, bezpečnostní analytik, signatář Charty 77

PhDr. Josef Skála, CSc., historik a vydavatel internetové revue, ex-prezident Mezinárodního svazu studenstva

I jménem následujících signatářů:

Dr. Jan Campbell, vysokoškolský pedagog, analytik a publicista

Petr Hájek, šéfredaktor časopisu a internetové revue

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog a vysokoškolský pedagog

Ing. Jaroslav Kohlíček, CSc., průmyslový manažer a ex-poslanec Evropského parlamentu

Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc., historik a politolog

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, ex-prezident Policie ČR

MUDr. Marek Obrtel, lékař

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog

MgA. Jiří Svoboda, scénárista a režisér

Ing. Karel Sýs, básník a spisovatel, předseda Unie českých spisovatelů

Ing. Jaroslav Štefec, CSc., vojenský analytik

Ing. Jaroslav Šulc, CSc., makroekonom a ex-náměstek ministra financí

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., ekonomka a vysokoškolská pedagožka

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, z.s. – Ochrana lidských práv a svobod

PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., novinářka a předsedkyně Aliance národních sil

Doc. Ing. Radim Valenčík, CSc., ekonom a vysokoškolský pedagog

MgA. Ivan Vyskočil, herec

JUDr. Jiří Vyvadil, advokát a ex-poslanec PS PČR

Jiří Žáček, básník

Doc. Mgr. Petr Žantovský, PhD., novinář a spisovatel 

Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 24.9.2020


 

PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!
15. zář, 2020

V kulturním domě Krakov na Praze 8, proběhla v těchto dnech přednáška a debata na téma svoboda slova...

Přednáška moderovaná a uvedená Petrem Štěpánkem, byla organizovaná Centrem pro občanské svobody. Hosty byl poslanec Patrik Nacher, zpěvák Daniel Landa, Natálie Vachatová a youtuber Ondřej Tesárek. Mezi pozvanými byli i zpěvák Ondřej Hejma a novinář Petr Žantovský, kteří nakonec nemohli dorazit.
 
Patrik Nacher byl mezi prvními, kteří hovořili. Při této příležitosti představil své dvě knihy, z nichž první se věnovala finanční gramotnosti, a druhá, později vydaná („Šílenosti doby korektní“) se věnuje politické korektnosti. Ve svém příspěvku, mj. zmínil, že již existuje celá řada zákonů, které postihují různé přečiny, a že politická korektnost je tedy zbytečná. Kromě toho srovnal politickou korektnost s cenzurou, kdy však korektnost není považována za cenzuru, protože cenzura je nástrojem totalit, a my přece žijeme v demokracii. V rámci samotného příspěvku vystupoval upřímně a předložil i argumenty protistrany vůči jeho postojům, protože je zastáncem svobodné diskuse.
 
Další vystoupila Natálie Vachatová, konzervativní politička a spoluzakladatelka Trikolóry. Začala svůj příspěvek stavem sociálních sítí a jejich uživatelů v České republice i komentáři k otázce postavení a chování korporací vlastnících tyto sociální sítě. Tyto firmy ve většině zemí, včetně České republiky, nedaní, protože tam nemají sídla, ale mají obrovský politický vliv. Natálie Vachatová se dále zabývala existencí různých neziskových organizací a spolků, které se údajně zabývají bojem proti dezinformacím, a jsou financované ze zahraničí, například přes Open Society Fund George Sorose. Zmínila praktiky těchto spolků, které svévolně vybírají politiky, či osoby, kterými se budou zabývat, a následně určují, zda jsou jejich příspěvky pravda, či nepravda. Podle toho, pak jednají sociální sítě, které toho využívají k omezení prostoru pro tyto lidi. Rozebrala i aktivisty, kteří se na této činnosti podílejí, jejich konexe a politickou angažovanost.
 
Daniel Landa ve svém příspěvku představil petici „stop-cenzure.cz“ za svobodnou debatu, za to, aby se lidi mohli v rámci diskuse více vyjadřovat, a byl dáván prostor v médiích i jiným stranám a názorům, s čímž zmínil i téma koronaviru.
 
Ondřej Tesárek poukazoval na dvojí metr, kdy kritika jedněch je přípustná, a kritika druhých je cenzurovaná. Poukazoval na absurdnost chování pořadů ČT, které vyhledávají ruské trolly, a podobně jako Natálie Vachatová, zmínil a kritizoval Open Society Fund George Sorose. Poté následoval, ještě krátký vstup Petr Štěpánka o svobodě vyjadřování, podaný na americkém příkladu, a otázky z obecenstva.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 15.9.2020
 
Video zde:
 

https://www.youtube.com/watch?v=vf5WA8mPE2Q


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

 

27. čvn, 2020
Daniel Landa chystá Blanický manifest svobody 2020...
 
Muzikant, zpěvák, textař, dobrodruh, patriot Daniel Landa a Lou Fanánek z kapely Tři Sestry, chystají akci, kterou nazvali "Blanický manifest za svobodu 2020".
 
Daniel Landa: 
 
"Dne 6.7.2020 v 16.20 bude na staroslavném Vyšehradě slavnostně vyhlášen Blanický manifest za svobodu 2020. Pokud vám postupné omezování základních lidských svobod není lhostejné, připojte se účastí a podpisem v petičním stánku, umístěném tamtéž. Život v nesvobodě je otroctví a pozbývá smyslu! Šiřte a sdílejte, ať jsme dobře slyšet!"
 

https://www.facebook.com/22487394100/photos/a.439485089100/10158811498304101/

Daniel Landa: 

"Text manifestu na 6.7. dostává závěrečnou podobu. Nejde o legraci ani o kulturu. A přesto myslim, že to bude na svátek mistra Jana celkem slušná legrace."
 

https://www.facebook.com/22487394100/photos/a.10152893360359101/10158792032274101/

Autor: TGM, Praha, ČR, 27.6.2020


 

PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

 

6. čvn, 2020

Česká republika a její občané právě oslavují významné vítězství a úspěch na poli boje proti dezinformacím, hoaxům, aktivistům a nátlakovým skupinám, které se v této zemi objevují...

Jednou z nejsilnějších a nejvlivnějších páteří těchto skupin je „veřejnoprávní“ Česká televize, která za koncesionářské poplatky občanů ČR, vysvětluje dětem i dospělým, že demokraticky zvolený president je špatný, že Češi jsou xenofobové, rasisti, nevzdělanci, že s Evropskou unií budeme na věčné časy, a nikdy jinak, že Rusové a Čína jsou zlo a Západ je všespásný.
 
Před pětasedmdesáti lety probíhal boj o rozhlas. Nyní proběhl, naštěstí mnohem méně krvavě, boj o televizi, a v tomto kole jsme dosáhli vítězství. Vítězství, kterého se naši nepřátelé báli už dlouhou dobu, kdy protestovali, vyhrožovali a zastrašovali (ostatně, stejně jako předtím s ombudsmanem Křečkem). Proběhla volba do rady České televize, kde z šestice kandidátů, poslanci vybrali novináře Pavla Matochu, moderátora Lubomíra Veselého, taky známého jako Luboš Xaver Veselý a ekonomku Hanu Lipovskou.
 
Každé z těchto tří jmen budilo nenávist liberálně-demokratických kruhů. Pavel Matocha budí nejmenší kontroverze, ale také on je nenáviděn, a to i když je nejméně viditelný, a nejméně se vyjadřuje. Stačí, že je „Babišův člověk“, a už je tím špatným, stůj, co stůj! U Lipovské a Veselého je to o kádrovací řád horší. Veselý dlouhodobě poukazuje na kiksy veřejnoprávních médií, dovoluje si poskytnout prostor méně populárním názorům a lidem mimo mainstream, ale stejně tak spolupracuje s lidmi z mainstreamu, ale je prostě špatný. Zpochybňuje svatou úlohu České televize, ochránkyně liberálních pořádků. Hana Lipovská se zase dopustila toho zločinu, že v současné postmoderní době je konzervativní a katolička. Nic horšího se snad nemohlo stát! A Halík s Dukou už se o tom stihli porafat. Zbývá jen, aby Halík založil církev Svatého Havla. Základ pro to má. 19 senátorů podepsalo dopis České biskupské konferenci, aby byla Hana Lipovská z kandidatury stažena. 19 oveček do nového stáda, zatímco Hana Lipovská bude dozírat na fungování České televize pro občany. I třeba tím, že zveřejní odměny a platy vedení České televize. To by mohlo být dobré pokračování tohoto střetu České televize s českými občany.
 
Pochopitelně, nesmí se zapomenout ani na zrušení koncesionářských poplatků.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 6.6.2020
29. kvě, 2020

Právě tomu je 78 let od atentátu na řezníka českého národa...

Jednoho z organizátorů největší genocidy v dějinách lidstva a jednoho z nejvlivnějších a nejmocnějších mužů Třetí říše, Reinharda Tristana Eugena Heydricha. Člověka, který vykonával konečné řešení židovské otázky a připravoval i konečné řešení české otázky, na jejímž konci bychom my, Češi, jako kulturní, politický a etnický národ, přestali existovat.
 
Není to kulaté výročí, to je pravda, ale v současné době historické revize, přepisování historie, pokřivování pravdy z politických důvodů, v době, kdy se zlehčuje utrpení způsobené nacistickým Německem, snižuje úloha Sovětského svazu při porážce nacismu a osvobození Evropy, je nutné si připomenout i nekulatá výročí, abychom nezapomněli na řezníky našeho kontinentu, na které chtějí, některé dnešní vlády a dnešní mocnosti v Evropské unii zapomenout.
 
Reinhard Heydrich
Nejprve k osobě samotného zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Narodil se 7. března 1904 v dnešním Sasku-Anhaltsku, tehdejším Německém císařství. Heydrich svou politickou a vojenskou kariéru začal velice brzy. Ve věku 15 let se připojil k paravojenským jednotkám Freikorps, které v letech 1918-1923 bojovali s německými komunisty. Byl u střeleckých jednotek a účastnil se obranných akcí a obratem vstoupil do antisemitské organizace DST, jejíž členové později rozšířili řady nacistické strany. Sloužil v německém námořnictvu a v roce 1931 vstoupil do nacistické strany a do jednotek SS. Do nacistické strany ho přivedla jeho manželka Lina, která Heydricha obhajovala, až do své smrti v roce 1985. Na jaře 1934 Heydrich pomáhal s likvidací vnitřní opozice v nacistické straně a zejména likvidoval vůdce jednotek SA. Heydrich se osvědčil a stal se šéfem obávané tajné služby SD (Sicherheitsdienst) a policie SiPo (Sicherheitspolizei). Reorganizoval bezpečnostní aparát, organizoval nacistické násilnosti v Rakousku proti tehdejšímu kancléři Schuschniggovi a podílel se na anšlusu Rakouska. Heydrichova SD se podílela na plnění tzv. výnosu Noc a mlha, na jehož základě zmizeli tisíce lidí a jejich příbuzní byli psychologicky týráni zatajováním informací o jejich osudu. Heydrich byl mezi organizátory neblaze proslulé „Křišťálové noci“ 9. a 10. listopadu 1938, kdy nacistické bojůvky zavraždili 91 Židů, 30 000 poslali do koncentračních táborů a zničili množství majetku patřícího židovským rodinám. 267 synagog bylo zničeno. Stovky lidí dohnali k sebevraždě a byly předzvěstí holocaustu. Kromě toho byl velitelem obávaných Einsatzgruppen, zvláštních jednotek určených k likvidaci vězňů, k masovým popravám a pronásledování.
 
Konference ve Wannsee
Klíčovou roli v holocaustu sehrál Reinhard Haydrich v lednu 1942, kdy 20. ledna 1942 uspořádal tzv. konferenci ve Wannsee na berlínském předměstí. Tam s Adolfem Eichmannem a dalšími představiteli německého bezpečnostního aparátu završili přípravy holocaustu a konečného řešení židovské otázky. Přímým důsledkem této konference bylo 6 miliónů zavražděných Židů. Ještě před zahájením svého teroru v Čechách, rozjel teror i v sousedním Polsku, kde vytvořil vlastní jednotku Gestapa určenou k etnickým čistkám Poláků a k likvidaci představitelů polské národní, kulturní a politické elity. Etnickým čistkám padlo za oběť 20 tisíc Poláků a dalších 100 000 bylo povražděno během systematické likvidace polské elity.
 
Protektor Böhmen und Mähren
V září 1941 se Heydrichův osud propojuje s Českem. 27. Září 1941 je jmenován zastupujícím říšským protektorem, poté co byl Konstantin von Neurath poslán na „dovolenou“, protože nezvládal potlačit český domácí odboj. V této době, kdy o Češích hovořil jako o odpadu, taky stanovil, že Češi budou rozděleni do čtyř kategorií. „Vhodné krve a vhodného myšlení“ měli být germanizováni, „vhodné krve a špatného myšlení“ měli být povražděni, jakožto odbojáři a státotvorná elita, „špatné krve a vhodného myšlení“ měli být vysídleni na Ukrajinu, či Sibiř, anebo sterilizováni a „špatné krve a špatného smýšlení“, tedy čeští Židé, cikáni a další, měli být taky vyvražděni. Protektorát Čechy a Morava se měl stát montovnou Německa s levnou pracovní silou, které by se předhazoval kus žvance, a nakonec by byla naše země dosídlena Němci. Heydrich sám počítal s tím, že vyvražděno, nebo deportováno bude dvě třetiny Čechů. „Tato země je německá a Čech tady nemá koneckonců, co pohledávat,“ prohlásil.
 
Hned po příjezdu do Prahy vyhlásil stanné právo, popravil 142 vězněných představitelů odboje a československého státu a do února 1942 nechal pozavírat 5 000 lidí a 500 popravit. Česká kultura byla likvidována, české organizace byly likvidovány, česká společnost byla likvidována. V této době byl Heydrich na vrcholu a byl mužem číslo 3 v Třetí říši na úrovni Himmlera, či Goeringa. V této pozici taky rozhodoval o fungování koncentračního tábora Terezín, o deportacích Židů z Čecha a Moravy do koncentračních táborů, čímž byl zodpovědný za smrt 80 000 českých a moravských Židů. I proto československá exilová vláda rozhodla o jeho likvidaci.
 
Operace Anthropoid
27. května 1942, českoslovenští parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš v rámci operace Anthropoid, zaútočili na Reinharda Heydricha, když jel ze svého sídla v Panenských Břežanech na Pražský hrad. Na Heydrichův vůz byl hozen protitankový granát vzor 73. Exploze roztrhala kus auta a Heydrich byl těžce zraněn výbuchem a salvou střepin, které ho zasáhli. Po několika prvotních obavách, že by se Heydrich mohl z atentátu zotavit, nakonec 3. června upadl do kómatu a o den později, 4. června 1942 ve 4:30, zemřel na celkovou otravu krve v nemocnici Na Bulovce.
 
78 let od atentátu & přepisování dějin
V těchto dnech jsme si tedy připomínali výročí tohoto důležitého počinu, této velké události našich dějin. Atentátu na Reinharda Heydricha. Atentát vedl ke smrti jednoho z nejhorších nacistických řezníků, kata českého národa, organizátora holocaustu a byl zásadní pro přežití československého státu, neboť teprve po atentátu velmoci přistoupili k oduznání Mnichovské zrady, které se na nás dopustili v září 1938, a na kterou se taky nesmí zapomínat.
 
V České republice si tuto památnou událost připomínal i motorkářský klub „Blaničtí rytíři“. Ti u památníku atentátu položili atrapy granátů, jak se u takové příležitosti sluší a patří, aby tak vzdali hold velkému vítězství československého národa, které je i dnes bagatelizované, či dokonce zpochybňované. 
 
Bylo to vítězství a bez něho bychom tu dnes nebyli, stejně jako bychom tu dnes nebyli bez Rudé armády a maršála Koněva.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 29.5.2020