3. bře, 2018

PI-NEWS.CZ: Vítězství dělníků v Hodoníně!

Česká republika a její zaměstnanci mohou nyní v Hodoníně oslavit dílčí úspěch v boji za napravení ekonomických a společenských křivd, které na nás páchá euroněmecká nadvláda a koloniální okupace IV. Velkoněmeckou říší...

Hodonínští dělníci a zaměstnanci z podniku VAG vlastněného německým kapitálem, uspořádali demonstraci. V armaturce VAG se vyrábějí komponenty pro vodovodní sítě a další specializované průmyslové zboží. Tamější management si vydělává 30 tisíc Kč a více, zatímco dělníci si dosud vydělávali 25-26 tisíc Kč hrubého, ale včetně přesčasů. Zaměstnanci proto požadovali 12% nárůst mezd. Čeští zástupci společnosti jim nabídli 6% a němečtí korporání kapitalisté dokonce, jen 3% nárůstu, a tak se zaměstnanci rozhodli k akci. Sluší se a patří říct, že sprostota zahraničního kapitálu neznala mezí, když nechával bezostyšně vyhazovat všechny zaměstnance, kteří zakládali odborové organizace, čímž firma porušovala lidská a sociální práva našich dělníků.

Včera se před armaturkou konala demonstrace, již vzniklých místních odborů, na které bylo oznámeno, že zaměstnanci už si nebudou brát přesčasy, do kterých byli dosud managementem nuceni. Ke stávce sice nedošlo, ale protest, společně s nátlakem v podobě odmítnutí dalších přesčasů, nyní v době, kdy má společnost řadu zakázek, vedl k tomu, že německá společnost VAG Holding se sídlem v Mannheimu, ustoupila. I když dělníci nedosáhli svého kýženého cíle 12%, získají nakonec 10% nárůst na 28 tisíc Kč hrubého, což je minimální mzda ve IV. Velkoněmecké euroříši. Ke zvýšení dojde dvouetapově a to v dubnu a v říjnu letošního roku 2018.

Gratulujeme hodonínským zaměstnancům k úspěchu v jejich národním a sociálním boji, který je jednou z mnoha částí našeho vlastního boje!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 3.3.2018