3. srp, 2018

ČESKO: Když selže soud, musí zakročit stát

Málokterá kauza naplno obnažila ledví nespravedlnosti a útisku způsobeného na našich
lidech tzv. právním státem, jako v případě dozvuků kauzy H-Systemu...

Nejvyšší soud de facto posvětil druhou vlnu tunelování H-Systemu, kdy má být našim občanům ukraden poctivě vytvořený a vystavěný majetek a má být rozdán pochybné konkurzní správě vedené normalizačním prokurátorem a v současné době vlastníkem 100,000,000 dolarů nacházejících se v daňových rájích, Josefem Monsportem.

Stát tentokrát naštěstí relativně zavčas zareagoval, ať už jde o osobu Andreje Babiše, který
se stal mediátorem sporu, presidenta Miloše Zemana, který si pozval na kobereček představitele soudního aparátu, či poslanec ANO Pavel Juříček, který se odvážil zpochybnit majestát soudcokracie a vhodil do pléna možný návrh na odvolávání soudců ministrem.

Soudci jsou v současné době doživotně jmenování, jejich trestání je velice obtížné, jejich
pracovní činnost je limitována, ať už extrémním nedostatkem zdrojů, či vlastní netečností, navíc se klidně spolčují do justiční mafie, která pak spolupracuje s podsvětím.

Kauza H-Systemu se řešila neuvěřitelných 20 let a na jejím konci byl extrémně nespravedlivý
a amorální rozsudek, který jen umocnil frustraci a podtrhl funkci soudů jako ochránce elitářských pořádků, korupčníků, tunelářů, politických neziskovek a cizích mocností a utiskovatele pracovitých a nezkorumpovaných obyvatel naší země.

Bylo na čase, aby se někdo dotkl nedotknutelného majestátu soudcokracie. V tomto ohledu
má president Zeman a premiér Babiš jednoznačně naši podporu a chválu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 3.8.2018