13. říj, 2018

ČESKO: Praha 1 – zvítězí antisemitismus?

V Praze vyhráli Čižinští. A i když Jan Čižinský je známější z liberálů, podívejme se nyní na
jeho staršího bratra, Pavla Čižinského. Ten totiž aspiruje na pozici starosty Prahy 1 a možná i jednoho z prvních a demokraticky zvolených antisemitských starostů od II. světové války a stalinských 50. let minulého století

Praha 1 je sídlem Staronové synagogy, posledního zbytku zaniklého Židovského města zničeného během asanace za vlády císaře Josefa II. a právě tam se může stát starostou muž, který se účastnil „antisionistických“ demonstrací, který demonstroval ve prospěch palestinských Arabů. Tím mužem je právě Pavel Čižinský.

Pavel Čižinský, narozený roku 1977, je právník a dlouhodobý lidskoprávní aktivista. Svůj
aktivismus potvrdil už účastí v extrémistické iniciativě ProAlt, kde vystupoval jako jeden z jejich mluvčích. ProAlt byla skupina sdružující trockisty, anarchisty, liberály, zástupce iniciativy NeZákladnám, zástupce Člověka v tísni, „antisionistické“ (čti antisemitské), zelené a jiné skupinky.

Situací okolo Pavla Čižinského se zabýval i Židovský tiskový a informační servis. Již roku
2012 se účastnil proti-izraelských a pro-palestinských demonstrací v reakci na to, že Česká republika hlasovala proti povýšení neexistující „Palestiny“ na plnohodnotného člena OSN. Roku 2014 se účastnil protestů proti obraně Státu Izrael a jeho lidí před raketovými útoky. Podle zdrojů z webu E-Republika, Pavel Čižinský na antisemitských demonstracích označil vztah „Palestinců“ a Izraelců za „vztah vězněného a věznitele“. Dalším zdrojem dokládajícím antisemitské myšlenky Pavla Čižinského jsou i komunistické noviny Haló noviny. Ty ho mimo jiné vyfotili s nápisem „Izrael popravuje mírové aktivisty, buldozeruje palestinské domy a krade vodu a půdu.“ Čižinský na to reagoval slovy, že demonstrace se zúčastnil, ale není si jist, že nesl tento nápis.

Stanovisko Pavla Čižinského je vyhýbavé a navýsost urážlivě. Tvrdí o sobě, že není
antisemita, což podepírá chatrnými důkazy o tom, že pomáhal v pozici právníka a lidskoprávního aktivisty i židovským klientům a dokonce tím, že „Palestinci jsou semité“. Na podporu Pavla Čižinského už se vyslovil i anarchistický plátek A2larm, patočkovský Deník referendum, a jakási obskurní skupinka „Židé za spravedlivý mír“.

Vyzvěme proto představitele Prahy 1 a místních politických stran a hnutí, nedovolte Pavlu
Čižinskému stát se starostou Prahy 1. Již tak byly volební výsledky dost tristní, Praha se nemusí, ještě k tomu ponížit tím, že dosadí do čela jednoho ze svých obvodů člověka, který se aktivně a dlouhodobě účastnil antisemitských akcí.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 13.10.2018