30. říj, 2018

ČESKO: Co si Praha zvolila, to má...

Autor: TGM, Praha, ČR, 30.10.2018