5. dub, 2020

ČESKO: Evropský soud rozhodl – pozdě a přece špatně

Evropské soudy rozhodují pomalu...

Jako ostatně většina zkostnatělé soudcokracie, a když už rozhodnou, tak i rozhodnou špatně, nespravedlivě a nemorálně, ale takové už právní řády Evropské unie hold jsou. Nyní rozhodl opět pozdě a opět špatně, a to v otázce migrantských kvót uvalených Evropskou unií na svoje svazové státy.
 
Po zhroucení systému migrantských kvót konečně evropský soud rozhodl, že obrana národních zájmů členských států není důležitá, a rozhodl, že Česká republika, Maďarsko a Polsko nedodržovali své povinnosti v rámci Evropské unie, migranty měli přijmout a pouze je prověřovat jako jednotlivce. 
 
Slovensko tehdy migranty formálně přijalo, zatímco zbytek Visegrádu se bránil svévoli Evropské unie. Poměrně vtipné je, že Soudní dvůr Evropské unie odmítl námitku Visegrádu, že systém kvót je nefunkční. Systém kvót byl naprosto nefunkční (jako jsou ostatně socialistické kvóty na gender, migranty, dodržování pětiletek atd. vždycky). Zástupci Visegrádu poukazovali například na to, že systém kvót přesunul jen 29 tisíc ze 160 tisíc plánovaných osob, a pak se zhroutil. Ale to nesvědčilo politickému zadání Soudního dvora Evropské unie.
 
Tento rozsudek je jen dalším důkazem toho, jak velké potenciální nebezpečí Evropská unie, respektive její vrcholné, politické a rozhodčí orgány představují pro národní bezpečnost členských států.
 
Nutno říci, že z rozsudku Soudního dvora Evropské unie už dnes nic pro Visegrád nevyplývá, protože systém kvót odpískala i většina jeho tvůrců. Ale tak už to prostě dopadá v současném systému. 
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 5.4.2020