9. dub, 2020

ČESKO: Klaníme se modle, aneb jak Unie zabila desetitisíce lidí

Jistý nejmenovaný novinář ze Seznam Zprávy...

Publikoval dne 7. dubna text s titulkem „Selhala Evropská unie v boji s koronavirem? Ne, spíše členské státy.“ Tento text nepokrytě obhajuje tristní a ničivé selhání evropské byrokracie (jako ostatně jakékoliv byrokracie) tváří tvář s pandemickou krizí koronaviru. Tvrdí, že Evropská unie se připravovala už dlouhodobě, že členské státy neposkytli pravdivé informace o stavu svého zdravotnictví, článek do nebe oslavuje jako jakousi formu spásy další přerozdělování miliard eur v rámci Evropské unie na zmenšení dopadů koronavirové krize. Pojďme se, ale podívat na to, že v článku se říká „A“, ale neříká se „B“. 
 
Je zde hned několik „B“. Pojďme od konce. Finanční pomoc, dotace, kohezní fondy a podporu státům Evropské unie. Zastánci Evropské unie velice rádi vyzdvihují tuto podporu (jedno, zda v době koronavirové krize, anebo zda v době klidu) jako jakýsi dar Evropské unie, jako něco, co strašně pomáhá těm hloupým, zlým a xenofóbním národním státům, a že za to se musíme klanět modle Evropské unie. Zaprvé. Peníze, které obdržíme, nebyly vytisknuté. Jsou to peníze vybrané od NÁRODNÍCH STÁTŮ a daňových poplatníků. Pokud tedy Evropská unie z ničeho nic nenatiskla miliardy eur, pak je to jen přerozdělování peněz občanů Unie. Zadruhé, tyto dotace jsou obvykle zlodějna, a vždy je kolem nich korupce napříč institucemi a státy. Dotace jsou obecně o korupci a kazí morálku, trh i společnost, žijí z nich různí komedianti, divadelníci, neziskové elity, ale i superkorporace a oligarchové. Nejde tedy o žádné dobročinní. 
 
To je první „B“. Teď pojďme k tomu druhému. Citujeme z textu: „V rámci kritiky EU je nutné připomenout, že v oblasti zdravotnictví jí toho unijní smlouvy moc nedovolují - její role je vesměs zúžena na poradní, hlavní váha pandemie spadá na členské státy.“ A nyní citujeme docentku a ekonomku Ilonu Švihlíkovou z podcastu !Argument: „… Evropská komise v letech 2011, až 2018 poslala členským zemím celkem 63 dopisů a v nich jim doporučovala, aby snížili výdaje na zdravotnictví, případně aby jeho části zprivatizovali.“ To je to druhé „B“. Naprosté selhání Evropské unie, Evropské komise a Evropské centrální banky během poslední hospodářské krize, která fakticky trvá dodnes, vedlo k zběsilým neoliberálním léčbám a nezřídka ke snižováním výdajů ve zdravotnictví (ale i jiných důležitých sociálních sektorech), čímž docházelo i ke škrtům, které měly za důsledek nedostatečnou připravenost zemí na epidemie, nedostatek zdravotního materiálu, podstav zdravotního personálu a jiné obtíže. 
 
Až jednoho dne bude Evropská unie opět se bít do prsou, jak vše skvěle vyřešila, vše skvěle udělala (a výše uvedený novinář jen tak zmínil, že státy uzavřeli vnitřní hranice, ale oslavovala, že Evropská unie rychle uzavřela vnější hranice… jako fakt?!), až budou příště zase obviňovat Čínu a jiné země, raději jim – eurobyrokracii, korporatokracii a jejich stoupencům, připomeňme, že Evropská unie svými postoji a „doporučeními“ zabila desetitisíce svých občanů. Připomeňme, že k 6. dubnu je v zemích Evropské unie zhruba 55756 obětí koronaviru. Nejvíce v těch zemích, které prošli, či procházejí léčbou skrze „doporučení“ a „rozpočtovou zodpovědnost“ Evropské unie (Itálie, Španělsko, Francie). 
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 9.4.2020
 
Zdroj: