15. zář, 2020

ČESKO: Svobodná diskuse o svobodě slova

V kulturním domě Krakov na Praze 8, proběhla v těchto dnech přednáška a debata na téma svoboda slova...

Přednáška moderovaná a uvedená Petrem Štěpánkem, byla organizovaná Centrem pro občanské svobody. Hosty byl poslanec Patrik Nacher, zpěvák Daniel Landa, Natálie Vachatová a youtuber Ondřej Tesárek. Mezi pozvanými byli i zpěvák Ondřej Hejma a novinář Petr Žantovský, kteří nakonec nemohli dorazit.
 
Patrik Nacher byl mezi prvními, kteří hovořili. Při této příležitosti představil své dvě knihy, z nichž první se věnovala finanční gramotnosti, a druhá, později vydaná („Šílenosti doby korektní“) se věnuje politické korektnosti. Ve svém příspěvku, mj. zmínil, že již existuje celá řada zákonů, které postihují různé přečiny, a že politická korektnost je tedy zbytečná. Kromě toho srovnal politickou korektnost s cenzurou, kdy však korektnost není považována za cenzuru, protože cenzura je nástrojem totalit, a my přece žijeme v demokracii. V rámci samotného příspěvku vystupoval upřímně a předložil i argumenty protistrany vůči jeho postojům, protože je zastáncem svobodné diskuse.
 
Další vystoupila Natálie Vachatová, konzervativní politička a spoluzakladatelka Trikolóry. Začala svůj příspěvek stavem sociálních sítí a jejich uživatelů v České republice i komentáři k otázce postavení a chování korporací vlastnících tyto sociální sítě. Tyto firmy ve většině zemí, včetně České republiky, nedaní, protože tam nemají sídla, ale mají obrovský politický vliv. Natálie Vachatová se dále zabývala existencí různých neziskových organizací a spolků, které se údajně zabývají bojem proti dezinformacím, a jsou financované ze zahraničí, například přes Open Society Fund George Sorose. Zmínila praktiky těchto spolků, které svévolně vybírají politiky, či osoby, kterými se budou zabývat, a následně určují, zda jsou jejich příspěvky pravda, či nepravda. Podle toho, pak jednají sociální sítě, které toho využívají k omezení prostoru pro tyto lidi. Rozebrala i aktivisty, kteří se na této činnosti podílejí, jejich konexe a politickou angažovanost.
 
Daniel Landa ve svém příspěvku představil petici „stop-cenzure.cz“ za svobodnou debatu, za to, aby se lidi mohli v rámci diskuse více vyjadřovat, a byl dáván prostor v médiích i jiným stranám a názorům, s čímž zmínil i téma koronaviru.
 
Ondřej Tesárek poukazoval na dvojí metr, kdy kritika jedněch je přípustná, a kritika druhých je cenzurovaná. Poukazoval na absurdnost chování pořadů ČT, které vyhledávají ruské trolly, a podobně jako Natálie Vachatová, zmínil a kritizoval Open Society Fund George Sorose. Poté následoval, ještě krátký vstup Petr Štěpánka o svobodě vyjadřování, podaný na americkém příkladu, a otázky z obecenstva.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 15.9.2020
 
Video zde:
 

https://www.youtube.com/watch?v=vf5WA8mPE2Q


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!