26. bře, 2018

SLOVENSKO: Politici pro ilegální imigraci

Presídľovanie migrantov na Slovensko podporujú hlavne z dôvodu solidarity s ostatnými členskými krajinami EU...

Taký dojem som si odniesol z akcie s názvom Imigračná kríza: poučenie a riešenia, ktorú 24.3.2018 organizovala Občiansko-demokratická mládež v spolupráci s nadáciou Hannsa Seidela na Slovensku a Európskou ľudovou stranou.

Je veľmi ťažké v krátkosti opísať dvojhodinovú verejnú diskusiu (tak bola akcia označená organizátormi), ktorá v mnohých pasážach bola až príliš akademická, rozvláčna. Miestami jedna veta u toho istého rečníka bola v logickom nesúlade s vetou druhou. Napríklad bolo povedané, že ploty nie sú riešením, aby sme si o pár minút od toho istého rečníka vypočuli, že je potreba efektívna ochrana vonkajších hraníc Schengenu.

Málo priestoru bolo na otázky z publika. Medzi divákmi prevládali aktivisti Občiansko-demokratickej mládeže (ODM), iných občanov tam bolo približne 8. Po chvíľke bolo aj na mládeži ODM badať, že má problém udržať potrebnú mieru pozornosti na podujatí, ktoré bola viac prednáškou ako verejnou diskusiou .

Niekoľko postrehov z „verejnej diskusie“, ktoré som si zapísal na mieste, tak ako som túto prednášku a následnú diskusiu vnímal subjektívne ako divák.

Všetci traja prednášajúci nekládli dôraz na rozlíšenie migrantov na utečencov a ekonomických migrantov. Dávali to prakticky na jednu úroveň.

V úvode sa prednášajúci hostia pozastavili nad informáciou, že na migračnej téme dosiahol Miloš Zeman svoje víťazstvo v prezidentských voľbách nad Jiřím Drahošom.

Kritike sa nevyhli Róbert Fico a Viktor Orbán, ktorí podľa miesto upokojenia občanov vyvolali psychózu. V istom okamžiku sa Viktora Orbána čiastočne zastal Eduard Kukan (EĽS).

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) kritizoval politické elity, hovoril o ich zlyhaní, pretože sa nepostavili k veci správne a zneužili migračnú krízu ako politickú agendu. Z kontextu jeho viet vyplývalo, že správne sa k veci postaviť znamená presídliť migrantov na Slovensko.

Katarína Cséfalvayová (MOST-HÍD) uviedla niekoľko vecí, pre ktoré je na Slovensku verejná mienka náchylná k neprijímaniu migrantov. Napríklad, že na rozdiel od „západu“ žijeme vo veľmi homogénnej spoločnosti. Podľa nej je potrebné vychovávať občanov Slovenska smerom k multikulturalizmu a formovať ich názor tak, aby boli ústretoví k presídľovaniu migrantov.

Potrebu solidarity s presídlením migrantov odôvodnila aj tým, že sme poberateľmi EU fondov. A práve EU fondy sú možnosťou, ako zabezpečiť logistiku týchto edukačných programov.

O potrebe výchovy občanov Slovenska k multikulturalizmu hovorili všetci prednášajúci, bola to najčastejšie vyslovovaná téza tých dvoch hodín.

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) kritizoval vládu R. Fica nielen za nesúhlas s kvótami, ktorý sčasti vie pochopiť, ale hlavne za spôsob komunikácie okolo kvót. Ten označil za xenofóbny.

Katarína Cséfalvayová (MOST-HÍD) sa posťažovala, že hodnotový politik je v oveľa ťažšej situácii ako jeho populistický protivník, ktorý jedným xenofóbnym videom osloví desaťtisíce ľudí. Ako príklad uviedla Borisa Kollára.

Nastal čas pre niekoľko diváckych otázok. Najprv sa položili otázky a potom odpovedali hostia.

Padla otázka svojím spôsobom oponujúca hlavne Kataríne Cséfalvayovej, ohľadom príčin „xenofóbie“ na Slovensku. Týkala sa aktuálnych talianskych volieb, ktoré vyhrali xenofóbne populistické strany, pritom v Taliansku takmer žiadna z príčin  slovenskej „xenofóbie“ nie je. Taliansko je multikulturálna krajina a jeho obyvatelia sa s migrantmi stretávajú osobne.

Nasledovala otázka, či skôr pripomienka, že doteraz sa v debate nespomenul bezpečnostný aspekt, kriminalita z radov migrantov, terorizmus ako aj islamský antisemitizmus voči Židom.

Eduard Kukan (EĽS) uviedol ako jednu z príčin víťazstva „populistov“ v Taliansku to, že krajiny EU sa nepodelili s Talianskom o migračnú záťaž.

Katarína Cséfalvayová (MOST-HÍD) zopakovala potrebu výchovy európskych občanov k multikulturalizmu.

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) poznamenal, že oveľa nebezpečnejšie ako presídľovanie migrantov mu príde s tým súvisiaci príklon pôvodného európskeho obyvateľstva k extrémizmu. Správy o kriminalite migrantov označil ako prehnané, šírené hlavne alternatívou, spomenul myslím Parlamentní listy. Viedeň (multikulturálnu) považuje za bezpečnejšie mesto ako Bratislavu. Za oveľa nebezpečnejšie ako kriminalitu migrantov označil hybridné hrozby, čo v kontexte znamenalo najskôr činnosť alternatívnych médií, ktoré pravdepodobne považuje za proruské.

Uviedol tiež, že Breivik má na svedomí viac životov ako islamskí teroristi. V tomto ho poopravil Eduard Kukan (EĽS), ktorý mu pripomenul počty mŕtvych po útoku islamistov na klub Bactalan v Paríži.

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) upozornil na zlý stav ekonomiky Talianska, ktorý sa podpísal na volebnom neúspechu Renziho proeurópskej Demokratickej strany.

Teroristické útoky a rôzne iné problémy spolužitia prednášajúci označili predovšetkým ako dôsledok toho, že väčšinová spoločnosť dotyčných moslimov medzi seba neprijala, že  čelili odstupu, segregácii a cítili nelásku európskej spoločnosti k islamu.

Ešte ostal priestor na 3 otázky a z nich zaujala otázka od mladej dámy, už nie študentky. Ako prvé povedala, že ona sama vo svojom živote prínos EU necíti a hneď na to sa spýtala, či je reálne vychovávať k multikultúre dôchodcov s dôchodkami vo výške žobračenky, ľudí pracujúcich za minimálne mzdy, ludí zavalených hypotékou…

Prednášatelia boli prvou časťou otázky zaskočení, ale to je pochopiteľné, lebo išlo o osobné hodnotenie. K druhej časti otázky Eduard Kukan uviedol, že presvedčí aj letitého príslušníka svojej rodiny o tom, že pomáhať je treba aj v situácii, keď sa nám samým nedostáva.

Katarína Cséfalvayová (MOST-HÍD) sa podivila nad tým, že niekto môže nevidieť prínos EU. Uviedla ako pomohla EU cestovaniu, štúdiu v zahraničí a mnoho iného dobrého. Ako jeden s príkladov uviedla dostupnosť Wifi signálu na Slovensku. Slovensko je podľa nej bohatá krajina, ktorá z tohto dôvodu má povinnosť pomáhať aj migrantom.

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko)  upozornil na chudobu v štátoch mimo EU, spomenul Ukrajinu.

Prišla záverečná časť „verejnej diskusie“, návrh riešení.

Počas nej Eduard Kukan (EĽS) spomenul prínosy dohody EU – Turecko.

Katarína Cséfalvayová (MOST-HÍD) opätovne spomenula svoj obdiv, ktorý má k nemeckej kancelárke Angele Merkel. Ako dôležitú časť riešenia považuje kontrolu vonkajších hraníc Schengenu. Návštevník akcie si možno spomenul na vety z úvodu „verejnej diskusie“, kde sa hovorilo, že ploty nie sú riešením. Upozornila (spolu s ostatnými prednášajúcimi), že migračné vlny prídu, že im nie je možné sa vyhnúť. Riešením je spoločná azylová politika s tým, že migranti musia mať možnosť prichádzať legálne.Migranti musia byť uzrozumení s tým, že ak im EU ponúkne Estónsko, či Slovensko, budú musieť ostať v krajine, ktorá im bola ponúknutá.

Zhrnutie:

Nech sa na mňa mládežníci z ODM nehnevajú, ale mne prídu ako všetko možné, len nie ako pravica. Samozrejme, je to subjektívne hodnotenie človeka, ktorý v časoch, keď bol ešte formovateľný, ideovo rástol na starej poctivej  ODS: na textoch Václava Klause, Tomáše Břicháčka,  Petra Paulczyňského a ďalších. Na Slovensku sme poctivú pravicu asi ani nemali nikdy.

Je pravdepodobné, že v ODM nemali možnosť hovoriť do toho, do toho ako bude vyzerať „verejná diskusia“, ktorá bola skôr prednáškou. Prednáška ktorú si možno odtrpeli rovnako, ako ja. Originál poctivému pravičiarovi by sa hanba nedovolila usporiadať akciu, kde za vrchstolom sedia traja stúpenci presídľovania migrantov na Slovensko a ani jeden oponent. Vznikla tak nezáživná a ideovo monotónna akcia, kde bol problém to obsedieť do konca. Vydržal som tam len pre našich čitateľov.

ODM by malo čoskoro dať na svoju FB stránku video z podujatia, ak sa tak stane, článok aktualizujeme. Potom bude možnosť porovnať moje postrehy s tým, čo prinesie záznam „verejnej diskusie“. Neverím príliš  tomu, že to niekto vydrží pozerať do konca.

Autor: Miro Juriš, Slovensko, 26.3.2018

Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/els-most-hid-progresivne-slovensko-michal-simecka-su-za-presidlovanie-migrantov/