10. kvě, 2018

SLOVENSKO: MARÁKEŠSKÁ DEKLARÁCIA: Ako pripraviť pôdu v Európe pre milióny Afričanov

Na 5. euro-africkej ministerskej konferencii o migrácii a rozvoji v Marákeši, ktorá sa konala 2.5.2018, bol prijatý zásadný dokument. Jeho obsah naše médiá nekomentovali...
 
Politická deklarácia priamo naväzuje na rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá bola odsúhlasená 18.4.2018 a o ktorej sme vás už informovali. Zjednodušene povedané, pripravuje sa lavína migrantov z Afriky, podporená legislatívou na európskej aj národnej úrovni.
 
Dá sa očakávať, že podobné dokumenty budú podpísané aj s ďalšími krajinami, ktoré sú zdrojom migrantov, hlavne z oblasti Blízkeho a Stredného východu.
 

Podľa ministra zahraničných vecí Maroka Nasser Bourita sa má stať „migrant ústredným hráčom euro-afrického priestoru„.

Minister tvrdí, že migrácia nie je len nevyhnutná, ale je to aj globálna otázka, sociálna a štrukturálna skutočnosť. Myslí si, že je to príležitosť pre oba kontinenty.

Migrácie tu vždy budú. Naďalej budú rásť, pričom v najhoršom prípade nepravidelne, v najlepšom prípade bezpečným, riadnym a pravidelným spôsobom,“ povedal minister.

Poznamenal, že partnerstvo musí byť založené na vnútrokontinentálnej a medzikontinentálnej solidarite.

Predstavil víziu marockého kráľa Mohammed VI. Ten ako vodca Africkej únie (AÚ) pri otázke migrácie navrhol na 30. summite AÚ „Africký program o migrácii„. Program predstavuje vyvrcholenie prístupu, ktorý považuje migráciu za páku pre spoločný rozvoj.

Program odporúča zriadenie afrického monitorovacieho strediska pre migráciu s cieľom rozvíjať pozorovanie a výmenu informácií medzi africkými krajinami a podporovať kontrolované riadenie migračných tokov, dodal Bourita.

Výstupom konferencie, ktorá je súčasťou tzv. Rabatského procesu je spomínaná deklarácia. Informácia o konferencii je uvedená na stránke Európskej komisie. Rabatský proces je platforma zameraná na uľahčenie výmeny a spolupráce medzi partnerskými krajinami na migračnej trase v severnej, západnej a strednej Afrike a v Európe.

Na konferencii sa zúčastnilo 58 ministrov zahraničných vecí z Európy a Afriky, spolu so zástupcom OSN a komisárom EÚ pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitrisom Avramopoulosom.

Stránky potom prinášajú aj plný text Marákešskej politickej deklarácie (Dokument si môžete stiahnuť aj od nás)

Dokument podpísalo Slovensko, rovnako ako všetci účastníci, okrem maďarského ministra zahraničných vecí Szijjárta. Podľa neho je  „extrémne promigračný a odporuje záujmom Maďarska aj Európy„. Pritom kritizoval premenu Rabatského procesu z programu na zastavenie migrácie na program, ktorý otvorene migráciu rozvíja a podporuje.

Parlamentní listy prinášajú genézu celého procesu.

Rabatský proces je medzinárodná organizácia združujúca Európsku úniu, jej členské štáty a štáty Hospodárskeho združenia západoafrických štátov (ECOWAS). Založená bola v roku 2006 na Ministerskej konferencii euro-afrického dialógu o migrácii a rozvoji. Teraz sú členmi krajiny z Európy a z Afriky. Samostatné kreslo má v orgánoch aj Európska komisia, ktorá zastupuje EÚ.

V počiatkoch svojej existencie sa organizácia zameriavala predovšetkým na výmenu skúseností v oblasti boja proti nelegálnej migrácii a ochrane hraníc. Vtedy najmä krajiny, ktoré sú zmluvnou stranou Schengenskej dohody o voľnom pohybe osôb v Európe, podporovali opatrenia proti nelegálnemu prekračovaniu európskej vonkajšej hranice.

Za týmto účelom boli africkým krajinám poskytované peniaze, rovnako ako aj materiálna a výcviková podpora, ktoré mali ich orgány podporiť v boji proti pašovaniu ľudí. Neskôr pribudli aj programy na podporu migrácie a rozvoj mobility. EÚ na tieto aktivity prispieva z Európskeho rozvojového fondu.

V tejto oblasti bola prelomová Ministerská konferencia v maltskom mesta La Valeta v roku 2014. Teda rok pred vypuknutím tzv. „Migračnej tsunami„.

Na tejto konferencii bolo prijatých viacero dokumentov, ktoré vyjadrili podporu legálnej migrácii a sťahovaniu Afričanov do Európy. V tomto roku bola tiež nadviazaná spolupráca s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá je jednou z dcérskych agentúr OSN.

Ministerská konferencia v La Valete prijala Rímsku deklaráciu a program pre roky 2015-2017. V ňom označila za prioritné oblasti dve témy.

Už nielen „Programy prevencie a boj proti nelegálnej migrácii a súvisiacim trestným činom“, ale tiež „Posilnenie väzby medzi migráciou a rozvojom„.

Zástupcovia vlád sa v deklarácii prihlásili k politike prispôsobenia sa globálnemu prístupu k migrácii a mobilite. Čo je iniciatíva vyplývajúca z IOM, ktorá je v diplomatickom kóde označovaná ako GAMM. Ide takisto o súčasť programu Agendy 2030 OSN.

Maďarsko odmieta nekontrolovaný príval migrantov

Túto premenu organizácie a jej politiky maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó na konferencii v Marákeši kritizoval.

Rabatský proces sa odklonil od svojej pôvodnej cesty. Pôvodným cieľom procesu v Rabate bolo zastaviť tok migrantov z Afriky do Európy prostredníctvom rozumného využívania európskych prostriedkov. Teraz prejednávané dokumenty tejto organizácie sa naopak snažia ďalej inšpirovať k migrácii a vytvoriť nové migračné cesty. Namiesto sústredenia sa na to, ako migráciu úplne zastaviť,“ vyhlásil v Marakéši minister Szijjártó, ktorého citoval informačný server maďarského časopisu Figyelö.

Maďarský minister odmietol novú politickú deklaráciu aj akčný plán na ďalšie dva roky podpísať s tým, že oba dokumenty „odporujú záujmom Maďarska i Európy“.

Po prílete z konferencie minulý piatok minister oznámil novinárom, že podľa analýzy, ktorú si nechala maďarská vláda spracovať „Európska únia praktiky prevzala pozíciu, ktorú predtým deklarovali len niektoré africké vlády. Táto pozícia vychádza z predstavy, že migrácia je motorom hospodárskeho rastu, základom globálnej prosperity,“ konštatoval maďarský minister.

Inštitúcie EÚ podľa neho migráciu považujú za proces, ktorý by mal byť riadený a organizovaný skôr než zastavený.

Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku vytýčením tejto pozície, ktorá nikdy nebola riadne schválená ani v Európskej rade ani v Rade ministrov, ukázala, že sa vzdala záujmov svojich občanov a ignoruje bezpečnostné riziká migrácie,“ varoval Szijjártó.

Vo vyjadrení, v ktorom zdôvodnil odmietnutie podpisu dokumentu, uviedol, že ide o postoj celej maďarskej vlády, ktorý bol schválený aj príslušnými orgánmi Parlamentu. „Nebudeme spoluvinníkom a budeme pevne kritizovať európsky zámer zmeniť zloženie populácie kontinentu,“ povedal Szijjártó.

Reakcia Slovenska

Po konferencii, kde je na deklarácii aj podpis slovenského ministra, stránky Ministerstva zahraničných vecí informovali tak, že – neinformovali.

Pritom ide o absolútne kľúčovú záležitosť, kde sa slovenská vláda jednoducho prihlásila k výmene obyvateľstva, ktorá nastane v ďalších rokoch na európskom kontinente.

Pritom samotná deklarácia obsahuje od 4.strany už aj akčný plán na roky 2018 až 2020.

V deklarácii sa síce hovorí tiež o prevencii a boji proti nelegálnej migrácii a pašovaniu ľudí. Avšak bez prijatia konkrétnych záväzkov alebo opatrenia proti týmto javom.

Naopak na celkovo šiestich z ôsmich strán textu je múdrymi diplomatickými frázami vyjadrovaná podpora legálnej migrácie z Afriky do Európy. Podľa politického vyhlásenia účastníci konferencie dokonca považujú migráciu za jeden zo zdrojov ekonomického rozvoja a rastu.

Globálny kompakt pre migráciu

Účastníci konferencie – s výnimkou Maďarska – vo vyhlásení vyjadrujú podporu dokumentu „Agenda pre udržateľný rozvoj 2030„, ktorý bol vypracovaný na pôde OSN v rámci Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR). Podľa uznesenia Valného zhromaždenia OSN o Agende 2030 je teraz na pôde UNHCR pripravovaný „Globálny kompakt pre migráciu„. Zatiaľ sa o ňom jedná na diplomatickej úrovni a bez kontroly národných parlamentov.

Podstatou „Globálneho kompaktu o migrácii“ je nahradenie nelegálnej migrácie cez hranice migráciou legálnou.

Zmluvné strany by sa v Kompakte mali zaviazať k tomu, že odbúrajú prekážky brániace v migrácii nielen utečencom postihnutým vojnou alebo politicky prenasledovaným, ale aj ekonomickým migrantom. Teda tým, čo sa len presúvajú „za lepším“ do vyspelých krajín s rozvinutými systémami sociálneho zabezpečenia.

Podľa informácií, ktoré z rokovania o Kompakte unikli, by sa signatárske štáty v podstate mali vzdať ochrany vlastných hraníc a štátnej kontroly migrácie v prospech UNHCR a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú migráciou.

Ich „pozitívnu“ úlohu vyzdvihuje aj dokument podpísaný v Marákeši slovenským ministrom. Vo vyhlásení sa okrem toho uvádza, že na tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa migrácie by sa okrem štátnych orgánov mali zúčastniť aj organizácie združujúce a zastupujúce samotných migrantov a utečencov.

Ministerská deklarácia z Marákeša tiež vyzýva k organizovaniu pravidelnej „riadnej migrácie“ z afrických krajín do Európy. Najmä mladých ľudí a žien.

Na mnohých miestach sa Akčný plán hlási k podpore takej mobility. Od podpory rôznych stáží Afričanov v Európe, cez študentské pobyty až po zapojenie na trhu práce. Signatárske štáty sú v ňom vyzvané k úprave vízového režimu tak, aby tieto typy migrácie viac podporili.

Dokument sa zaoberá viac ochranou práv migrantov než bojom proti migrácii. Ochrane migrantov a utečencov je dokonca venovaná osobitná časť dokumentu. Štáty sú v nej vyzývané, aby sa buď pripojili, alebo riadne dodržiavali Ženevský dohovor o utečencoch. Osobitný dôraz je vo vyhlásení kladený na to, aby štáty upustili od právneho postihovanie nelegálneho vstupu do krajiny.

Autor: Slobodnvyber.sk, Slovensko, 10.5.2018

Zdroj: