12. čvn, 2018

SLOVENSKO: Bankrot veľkých vízií kampane Henry

Poniektoré, v tomto „obore“ notoricky známe médiá, mimovládky a tzv. osobnosti, vždy spustia masívnu kampaň, ak sa obeťou trestného činu stane niekto iný, než občan zo sociekonomickej majority...

Tradične ide o kampane s odkazom na podvedomie, že občan z majority by sa mal osobne hanbiť za čin iného člena „svojho kmeňa“. Ak sa pridá ku kampani, očistí sa z viny, inak sám je zlý, ba možno aj rovnako zlý, ako páchateľ.

Ak páchateľ nie je z majority, ale je ňou práve obeť, vtedy sa z mainstreamových médií buď o čine nedozvieme, alebo sa dozvieme, že ide o bežný kriminálny čin, ktorý nemá prečo byť témou verejnej debaty. A ten Marian Kotleba prípadným protestom či vlakovými hliadkami na prípade len parazituje a také protesty by mala Polícia rozháňať.

Svojho času protestujúcich proti vražde Polícia rozohnala (Šarišské Michaľany – video), v dôsledku čoho vznikla dnešná Ľudová strana Naše Slovensko.

Reakcie verejnosti na kampaň Henry nemôžu nevidieť ani jej organizátori, uzavretí vo svojej „elitnej bubline“. Priemerne inteligentný človek, nemusí byť žiaden „Nostradamus“, aby krach  takejto kampane predvídal v predstihu.

Ako úspešná môže byť mediálna kampaň v médiách, keď už ten článok ide na stránku média s tým, že diskusia občanov pod ním nie je umožnená, pretože už v čase tvorby článku redakcia dobre vie, že jej posolstvo verejnosťou prijaté nebude?

Na sociálnych sieťach sa dá diskusii občanov brániť len do istej miery. A tak tam vidíme, že občania už sú priam alergickí na tieto farizejské kampane. Cítia z nich, že pre tých tzv. intelektuálov má život radového občana Slovenska nižšiu cenu, ako život iného človeka, napríklad z Filipín.

Doba sa mení, od talianskych Syrakúz až po fínsku Karéliu zažívame začiatok nového európskeho národného obrodenia. Občania z majority  proste už majú dosť prístupu, v ktorom sú oni vždy až na poslednom mieste.

Nastáva epocha, kedy vlády talianskeho (rakúskeho, slovinského, poľského, maďarského…) typu nastúpia vo väčšine krajín EU. S vysokou pravdepodobnosťou ani Slovensko časom nebude výnimkou.

Je to dôsledok aktuálnej spoločenskej objednávky. Tá si nájde svoju cestu k svojmu naplneniu, akokoľvek by sa represívne zložky štátu snažili tomu zabrániť. Je to ako rozvodnená rieka, dôsledok mnohých zlých krokov tzv. elít. A medzi tie kroky patria aj kampane typu Henry.

Autor: Miro Juřiš, Slovensko,12.6.2018

(úvodný obrázok: bannery pozývajúce na protesty Spravodlivosť pre Henryho, zdroj FB)

Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/bankrot-velkych-vizii-kampane-henry/