2. čvc, 2018

SLOVENSKO: Analýza záverov stretnutia európskych lídrov

Európska rada prijala na stretnutí 28. júna závery o migrácii, bezpečnosti a obrany, zamestnanosti, raste a konkurencieschopnosti, inovácii, digitálnom sektore a o ďalších otázkach. Prinášame kompletný text záverečnej rezolúcie s pripomienkami...

Čo sa na tomto summite nepovedalo
Hlavnou témou bola migrácia. Ale len tak opatrne s ignorovaním zásadných problémov a podmienok

Ignoruje sa otázka islamu, hoci sa pri podpore Afriky vyzýva na zlepšenie postavenia žien. Kmeňová kultúra Afriky, kde je tradične žena vo veľmi nevýhodnom postavení je ešte ideologicky umocnená islamským náboženským právom šaria. Nehovoriac o tom, že migranti prichádzajú z kultúrnych okruhov, kde je prevaha fundamentalistického prístupu k výkladu islamu. To znamená, že považujú Európanov za menejcenných a sociálne dávky sú vlastne povinnosťou, akýmsi výkupným.

Ignoruje sa motivácia sociálnych dávok. V podstate jediným zámerom dnešnej vlny migrantov je dosiahnuť bezprácny príjem. Zrušte dávky pre migrantov a migrácia do roka skončí. Robiť sa mnohým migrantom proste nechce, resp. to považujú pod svoju úroveň pracovať pre neveriacich. Ďalšou otázkou je, že mnohokrát nie sú vôbec schopní sa zapojiť do trvalého pracovného pomeru v európskom prostredí.

Ignoruje sa otázka mimovládnych organizácií. V skutočnosti pašerákov ľudí je len ťažko zastaviť pri vyplávaní a plavbe na mori. Ak na loď pevnej konštrukcie nalodím sto ľudí, je to obyčajná preprava z miesta na miesto. Tá sa stáva nelegálnou až pri pokuse vylodiť týchto ľudí bez povolenia na brehy členských štátov Únie. Toto je riziková časť operácia, kde hrozí zásah pobrežnej stráže, zatknutie posádky a zhabanie lode. Avšak prítomnosť lodí mimovládok mení štruktúru pašeráckeho biznisu. Mafia kúpi za pár tisíc dolárov gumenú loď, jeden motor, preplní sa stovkou migrantov a pošle za teritoriálne vody (cca 20 km). Tam ich vyzdvihnú (občas dokonca skôr, na dohľad brehov) mimovládky, ktoré sa zrejme s pašerákmi o zisk delia. Náklady sú minimálne, zisk obrovský a riziko nulové.

Ignoruje sa otázka legálnej migrácie. Dokument hovorí výlučne a striktne o ilegálnej migrácii. Všetky medzinárodné dokumenty, ktoré Únia a jej členovia prijali hovoria o rozvoji a podpore legálnej migrácie. Dokumenty ako Agenda 2030 robia z migrácie nárokové ľudské právo, čo umožňuje krajinám vítačov potichu zmeniť biznis s pašovaním ľudí, na politiku legálneho transferu.

Podporuje sa podplácanie (bod 9) ako „flexibilný“ nástroj na zabránenie ilegálnej migrácie. Dáva to logiku. Tak lukratívny biznis bude bez „motivačnej protiváhy“ vždy fungovať. Len prečo sa zavádza orwellovský newspeak? Asi by to ohrozilo náš jemnocit – veď mi vždy dodržiavame právo…

Podporuje sa násilné držanie migrantov v krajine, kde sa vybavuje azyl (bod 11). Opäť je to klasická orwelliáda. Na jednej strane má Únia plné ústa slobody, ale je ochotná prikročiť k akýmkoľvek opatreniam, ktoré považuje za potrebné. Detenčné centrá podobné tým, ktoré mimovládky kritizujú v Česku sa zrejme stanú akceptovanou realitou. Teda, nie že by sme to kritizovali – ak nevieme, kto sú tí migranti, musia byť držaní oddelene. Len to treba nazvať pravým menom

Podporuje sa (bod 13)

spolupráca PESCO (európska obrana) s tretími krajinami
zavádzanie zmeny mandátu OPCW a zaväzuje sa presadiť
boje proti hybridným hrozbám proti externému nepriateľovi
opatrenia proti „nenávistnému a extrémistickému obsahu“
Načo toľko slov? Stručne – ideme do boja proti Rusku.

Takže treba posilniť „tretie krajiny„, protiruský mandát OPCW, ktorý môže viesť ku koncu organizácie podporíme (aj silou?) a každý kto sa verejne proti tomu postaví, bude identifikovaný na základe legislatívy boja proti extrémizmu a nenávistným rečiam a bude označený pomocou „strategických komunikačných tímov„

Podporujú sa opatrenia na zabránenie núteného presunu technológií (bod 16) (ii). Človek si pritom nemôže nespomenúť nájazdy západných firiem na krajiny bývalého socialistického bloku, ktoré si privatizáciu predstavovali presne takto. Napríklad dnešné plynové turbíny firmy Siemens, ktoré sú unikátnym dielom, sú možno pôvodom aj československé. Podľa pamätníkov mal podnik ČKD Kompresory pripravenú výrobu (stroje, technológiu i vývoj) turbokompresorových staníc. Siemens vraj know-how použil pri zdokonaľovaní vlastných výrobkov. Podobne však fungovalo množstvo privatizačných projektov. Spomínaný podnik ČKD Kompresory (dnes pod americkým majiteľom) nakoniec prežil až dodnes, ale množstvo firiem podobné šťastie nemalo. Európski predstavitelia však veľmi dobre vedia, čo hrozí pri akvizíciách. Práve preto sa prijal uvedený bod, naviac posilnený preverovaním priamych investícií (bod 17). Nemožno mať nikomu za zlé, keď využije blbosť a skorumpovanosť niekoho druhého Čo vadí sú opäť vzletné slová eurodemagógov o rovnosti pre každého. Sme doslova hlupáci, ak týmto slovám niekto verí

Podporuje sa dôležitá úloha WTO. (Bod 16) Lenže priam komicky znie výzva na transparentnosť a rovné podmienky pre všetkých (v) (vi), keď Únia už štvrtý rok ukladá Rusku sankcie, ktoré s obchodom nemajú nič spoločné. Jednoducho sa Európa rozhodla pomocou sankcií trestať Rusko a tým úplne devalvuje vznešené slová o potrebe transparentného prístupu.

Ignoruje sa negatívny význam regulácií (Bod 21). Vraj chce Únia podporovať inovácie. To znie pekne, ale je to prázdny pojem. Jedným slovom sa totiž zároveň spomínajú regulácie. Otvorene povedané je to rovnaké, ako keby ste chceli nechať oheň rozhorieť tým, že ho budete oblievať vodou. Riešením nie je viac regulácií – ale menej. to však eurosúdruhom nikdy nedôjde.

Ignoruje sa právo Ruska na spravodlivé zaobchádzanie. Výzva smerom k Rusku, aby prevzalo zodpovednosť za zostrelenie MH-17 je nielen smiešna, Naviac je aj nesmierne cynická. Rusko nebolo zahrnuté do „vyšetrovania“ , takže nemá žiadnu príležitosť vidieť a vyjadriť sa k výsledkom. Treba si všimnúť, že nikto nechce dať prípad na súd a oficiálne zažalovať niekoho z ruskej strany. To by totiž znamenalo, že by sa konečne museli všetky dôkazy na stôl. Čo keby sa ukázali, že nie sú dôveryhodné a že zodpovednosť Ruska je len fikcia? Celá kampaň sa vedie výlučne v línii propagandistickej, zameranej na európskych obyvateľov a spôsobom politického nátlaku. Ale Únia chce dosiahnuť „pravdu, spravodlivosti a zodpovednosť„. Neuveriteľná zvrátenosť tých, ktorí volajú po spravodlivosti.

Výsledky summitu z 28. júna 2018
I. MIGRÁCIA
1. Európska rada potvrdzuje, že predpoklad pre fungovanie politiky EÚ závisí od komplexného prístupu k migrácii, ktorý kombinuje efektívnejšiu kontrolu vonkajších hraníc EÚ, zvýšenú vonkajšiu činnosť a vnútorné aspekty, v súlade s našimi zásadami a hodnotami. Toto je výzvou nielen pre jeden členský štát, ale aj pre Európu ako celok. Od roku 2015 sa zaviedlo niekoľko opatrení na dosiahnutie účinnej kontroly vonkajších hraníc EÚ. V dôsledku toho sa počet zistených nelegálnych hraničných prekročení do EÚ znížil o 95% z vrcholu v októbri 2015, aj keď nedávno sa zvýšili toky na východných a západných stredomorských trasách.

2. Európska rada je odhodlaná pokračovať v tejto politike a posilňovať ju, aby sa zabránilo návratu k nekontrolovaným tokom z roku 2015 a aby sa ďalej zastavila nelegálna migrácia na všetkých existujúcich a vznikajúcich trasách.

3. Pokiaľ ide o cestu v stred Stredozemného mora, je potrebné ďalej zintenzívniť úsilie o zastavenie pašerákov pôsobiacich z Líbye alebo inde. EÚ bude v tejto súvislosti aj naďalej podporovať postoj Talianska a ostatných členských štátov. Zintenzívni svoju podporu pre oblasť Sahelu, líbyjskej pobrežnej stráže, pre spoločenstvá na pobreží a juhu, humánne podmienky prijímania, dobrovoľné humanitárne návraty, spoluprácu s inými krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj dobrovoľné presídlenie. Všetky plavidlá pôsobiace v Stredozemnom mori musia rešpektovať platné zákony a nesmú brániť prevádzke líbyjskej pobrežnej stráže.

4. Pokiaľ ide o trasu východného Stredomoria, je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na plnú implementáciu dohody medzi EÚ a Tureckom, zabrániť novým prechodom z Turecka a dospieť k úplnému zastaveniu tokov. Dohoda o readmisii medzi EÚ a Tureckom a bilaterálne readmisné dohody by sa mali v plnom rozsahu vykonávať nediskriminačným spôsobom vo všetkých členských štátoch. Je naliehavo potrebné vyvinúť väčšie úsilie, aby sa zabezpečila rýchla návratovosť a zabránilo sa vytvoreniu nových námorných alebo pozemných trás. Spolupráca s partnermi v regióne západného Balkánu a podpora pre partnerov v regióne západného Balkánu sú naďalej kľúčovými pre výmenu informácií o migračných tokoch, predchádzanie nelegálnej migrácii, zvýšenie kapacít ochrany hraníc a zlepšenie postupov návratu a readmisie. Vzhľadom na nedávne zvýšenie tokov v západnom Stredomorí bude EÚ finančne a inak podporovať všetky úsilia členských štátov, špeciálne Španielska a krajín pôvodu a tranzitu, predovšetkým Maroka, na zabránenie nelegálnej migrácie

5. S cieľom definitívne zničiť obchodný model pašerákov a tým zabrániť tragickým stratám na životoch, je potrebné odstrániť motiváciu k nástupu nebezpečných ciest. Vyžaduje to nový prístup založený na spoločných alebo doplnkových opatreniach medzi členskými štátmi na vylodenie tých, ktorí sú zachránení vo vyhľadávacích a záchranných operáciách. V tejto súvislosti Európska rada vyzýva Radu a Komisiu, aby v úzkej spolupráci s príslušnými tretími krajinami, ako aj UNHCR a IOM urýchlene preskúmali koncepciu regionálnych platforiem pre vylodenie. Takéto platformy by mali vykonávať rozlišovanie medzi jednotlivými situáciami pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva a bez vytvárania faktora nasávania.

6. Na území EÚ by tí, ktorí sú zachránení, na základe medzinárodného práva a spoločného úsilia mali byť zobraní na starosť prostredníctvom presunu v kontrolovaných strediskách. Tie budú zriadené v členských štátoch iba na dobrovoľnom základe, kde by sa umožnilo rýchle a bezpečné spracovanie a s plnou podporou EÚ. V strediskách bude dochádzať k zisťovaniu, či ide o nelegálnych migrantov, ktorí sa vrátia a tými, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, pre ktorých by sa uplatňovala zásada solidarity. Všetky opatrenia v súvislosti s týmito kontrolovanými centrami, vrátane premiestnenia a presídľovania, budú dobrovoľné, bez toho, aby bola dotknutá dublinská reforma.

7. Európska rada súhlasí so spustením druhej tranže Opatrení pre utečencov v Turecku a súčasne s presunom 500 miliónov EUR z 11. rezervy ERF do Trustového fondu EÚ pre Afriku. Okrem toho sa členské štáty vyzývajú, aby ďalej prispievali do Trustového fondu EÚ pre Afriku s cieľom ho doplniť.

8. Riešenie problému migrácie v jej podstate si vyžaduje partnerstvo s Afrikou zamerané na hĺbkovú sociálno-ekonomickú transformáciu afrického kontinentu na základe zásad a cieľov definovaných africkými krajinami v ich Agende 2063. Európska únia a jej členské štáty musia čeliť tejto výzve. Musíme dostať rozsah a kvalitu našej spolupráce s Afrikou na novú úroveň. To si bude vyžadovať nielen zvýšenie financovania rozvoja, ale aj kroky smerujúce k vytvoreniu nového rámca umožňujúceho výrazné zvýšenie súkromných investícií od Afričanov i Európanov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vzdelaniu, zdravotníctvu, infraštruktúre, inováciám, dobrej správe vecí verejných a posilneniu postavenia žien. Afrika je náš sused a to musí byť vyjadrené rozšírenými výmenami a kontaktmi medzi národmi oboch kontinentov na všetkých úrovniach občianskej spoločnosti. Spolupráca medzi Európskou úniou a Africkou úniou je dôležitým prvkom nášho vzťahu. Európska rada vyzýva na jej ďalší rozvoj a podporu.

9. Európska rada v kontexte budúceho viacročného finančného rámca zdôrazňuje potrebu flexibilných nástrojov na boj proti nelegálnej migrácii, napríklad na rýchle preplácanie nákladov. Fondy vnútornej bezpečnosti, integrovanej ochrany a riadenia hraníc, azylovej a migračnej politiky by preto mali zahŕňať osobitné a významné zložky na menežovanie vonkajšej migrácie.

10. Európska rada pripomína, že je potrebné, aby členské štáty zabezpečili účinnú kontrolu vonkajších hraníc EÚ s finančnou a materiálnou podporou EÚ. Taktiež zdôrazňuje potrebu podstatne zvýšiť efektívny návrat neregulárnych migrantov. V oboch ohľadoch by sa podporná úloha agentúry FRONTEX, a to aj v spolupráci s tretími krajinami, mala ďalej posilňovať prostredníctvom navýšených zdrojov a posilneného mandátu. Víta zámer Komisie vypracovať legislatívne návrhy na účinnejšiu a koordinovanú európsku politiku návratu.

11. Pokiaľ ide o vnútornú situáciu v EÚ, sekundárne pohyby žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi môžu ohroziť integritu spoločného európskeho azylového systému a schengenských výhod. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné vnútroštátne legislatívne a administratívne opatrenia na boj proti takýmto presunom a na tento účel úzko spolupracovať.

12. Pokiaľ ide o reformu nového spoločného európskeho azylového systému, veľký pokrok sa dosiahol vďaka neúnavnému úsiliu bulharského a predchádzajúcich predsedníctiev. Niekoľko súborov sa blíži k finalizácii. Je potrebné nájsť konsenzus ohľadom reformy Dublinských regulácií na základe rovnováhy zodpovednosti a solidarity, pričom sa zohľadnia osoby, ktoré boli vylodené po operáciách vyhľadávania a záchrany. Ďalšie posúdenie sa vyžaduje aj v návrhu o azylovom konaní. Európska rada zdôrazňuje potrebu nájsť rýchle riešenie celého balíka a vyzýva Radu, aby pokračovala v práci s cieľom čo najskôr dôjsť k uzáveru. Počas októbrovej Európskej rady bude vypracovaná správa o pokroku.

II. BEZPEČNOSŤ A OBRANA
13. Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilniť svoju úlohu dôveryhodného a spoľahlivého aktéra a partnera v oblasti bezpečnosti a obrany. Únia preto podniká kroky na posilnenie európskej obrany prostredníctvom posilnenia investícií do obrany, rozvoja kapacít a operačnej pripravenosti. Tieto iniciatívy posilňujú strategickú autonómiu Európy a zároveň dopĺňajú a posilňujú činnosti NATO v súlade s predchádzajúcimi závermi. Európska rada:

• vyzýva na splnenie záväzkov PESCO a na ďalší rozvoj počiatočných projektov a inštitucionálneho rámca spôsobom, ktorý je plne v súlade s Koordinovaným každoročným záverom v oblasti obrany a revidovaným Plánom rozvoja spôsobilostí prijatým v rámci Európskej obrannej agentúry. Ďalšie plánované projekty sa dohodnú v novembri 2018. Vyzýva Radu, aby rozhodla o podmienkach účasti tretích štátov na projektoch PESCO.;

• víta pokrok v oblasti vojenskej mobility v rámci spolupráce medzi PESCO a EÚ a NATO, očakáva, že vojenské požiadavky v rámci akčného plánu EÚ pre vojenskú mobilitu sa teraz dokončia a vyzýva členské štáty, aby do roku 2024 zjednodušili a štandardizovali príslušné pravidlá a postupy. Toto úsilie, ktoré by malo plne rešpektovať zvrchovanosť členských štátov, malo by ich vzájomne posilňovať a sprevádzané celovládnym prístupm, sa bude každoročne revidovať na základe správy Komisie a Vysokého predstaviteľa od jari 2019;

• požaduje urýchlené zavedenie Európskeho programu rozvoja obranného priemyslu a ďalší pokrok v oblasti Európskeho obranného fondu a to tak v oblasti výskumu ako aj v otvorených kapacitách;

• víta prácu na posilnení civilnej SBOP (Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky) a vyzýva k dohode o civilnej dohode o SBOP do konca tohto roka, čím sa vytvorí nový rámec EÚ pre civilné krízové ​​riadenie a misie SBOP s ambicióznymi záväzkami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Pripomína, že vojenské a civilné aspekty je potrebné riešiť komplexným spôsobom so zameraním na konkrétne prínosy;

• víta „Spoločné oznámenie o odolnosti Európy voči hybridným a chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým hrozbám“ a žiada, aby sa čo najskôr prijal nový režim EÚ obmedzujúcich opatrení zameraný na používanie a šírenie chemických zbraní. Po mimoriadnej konferencii štátov, ktoré sú zmluvnými stranami „Dohovoru o chemických zbraniach,“ sa EÚ zaväzuje podporovať vykonávanie jej výsledkov;

• vyzýva Vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a v súlade so závermi Európskej rady z marca 2015 predložili do decembra 2018 akčný plán s konkrétnymi návrhmi na koordinovanú reakciu EÚ na problém dezinformácie, vrátane príslušných mandátov a dostatočné zdroje pre príslušné „Strategické komunikačné tímy“ ESVČ (Európska služba pre vonkajšiu činnosť – „ministerstvo zahraničia EÚ“, riadené Vysokou predstaviteľkou Federicou Mogherini);

• zdôrazňuje potrebu posilniť kapacity proti hrozbám súvisiacim s kybernetickou bezpečnosťou a pochádzajúcich zvonka EÚ a žiada inštitúcie a členské štáty, aby vykonali opatrenia uvedené v Spoločnom oznámení, vrátane práce na prisúdení počítačových útokov a praktického využitia súboru nástrojov kybernetickej diplomacie;

• požaduje ďalšiu koordináciu medzi členskými štátmi a podľa potreby na úrovni EÚ a po konzultácii s NATO s cieľom znížiť hrozbu nepriateľských spravodajských činností;

• vyzýva na ďalšie prehĺbenie spolupráce medzi EÚ a NATO pri plnom rešpektovaní princípov inkluzívnosti, reciprocity a rozhodovacej autonómie EÚ, a to aj prostredníctvom nového Spoločného vyhlásenia založeného na pokroku dosiahnutom pri vykonávaní spoločného vyhlásenia z roku 2016 a súvisiacich návrhov opatrení;

• víta zámer Komisie predložiť legislatívny návrh na zlepšenie odhaľovania a odstraňovania obsahu, ktorý podnecuje nenávisť a spácha teroristické činy.

III. ZAMESTNANIE, RAST A KONKURENCIESCHOPNOSŤ
14. Európska rada súhlasí s integrovanými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ako ich prediskutovala Rada, čo umožní uzavretie Európskeho semestra v roku 2018. Súčasná dobrá hospodárska situácia by sa mala využiť na posilnenie tempa reforiem.

15. Hlavnou prioritou zostáva zabezpečenie spravodlivého a efektívneho zdaňovania. V tejto súvislosti sa musí dôrazne presadzovať boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým únikom a podvodom tak na celosvetovej úrovni (najmä v OECD), ako aj v rámci EÚ. Zároveň existuje skutočná potreba prispôsobiť naše daňové systémy digitálnej ére. Rada by preto mala pokračovať v práci na návrhoch Komisie týkajúcich sa digitálneho zdaňovania. Mali by tiež pokračovať práce na zabezpečení efektívneho výberu DPH vrátane rýchleho pokroku v návrhoch Komisie týkajúcich sa krátkodobých opatrení.

16. V súvislosti s rastúcim obchodným napätím Európska rada zdôrazňuje význam zachovania a prehĺbenia multilaterálneho systému založeného na pravidlách. EÚ je odhodlaná pracovať na modernizácii tohto systému a vyzýva všetkých partnerov, aby pozitívne prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa. Vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexný prístup k zlepšeniu fungovania WTO v kľúčových oblastiach, ako sú

i) pružnejšie rokovania,

ii) nové pravidlá, ktoré riešia súčasné výzvy, a to aj v tejto oblasti priemyselných dotácií, duševného vlastníctva a núteného presunu technológií,

(iii) zníženie obchodných nákladov,

(iv) nový prístup k rozvoju,

(v) účinnejšie a transparentnejšie riešenie sporov vrátane odvolacieho orgánu s cieľom vymedziť rovné podmienky pre všetkých,

(vi) posilniť WTO ako organizáciu vrátane jej funkcií ako napr. transparentnosť a dohľad

17. EÚ bude ako súčasť svojej pozitívnej obchodnej agendy naďalej rokovať o ambicióznych, vyvážených a vzájomne prospešných obchodných dohodách s kľúčovými partnermi na celom svete a podporovať vlastné hodnoty a normy. Nedávne prijatie nariadenia o modernizácii nástrojov na ochranu obchodu prispeje k zabezpečeniu rovných podmienok pre všetkých. Európska rada žiada, aby sa čo najskôr prijal legislatívny návrh o preverovaní priamych zahraničných investícií.

18. Európska rada v reakcii na rozhodnutie Spojených štátov o uvalení ciel na oceľ a výrobky z hliníka do EÚ, ktoré nemožno odôvodniť na základe národnej bezpečnosti, plne podporuje opatrenia na vyváženie, potenciálne ochranné opatrenia na ochranu našich vlastných trhov a súdne konania v rámci WTO, ako sa rozhodlo z iniciatívy Komisie. EÚ musí reagovať na všetky opatrenia zrejmej ochranárskej povahy vrátane tých, ktoré spochybňujú Spoločnú poľnohospodársku politiku.

IV. INOVÁCIE A DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
19. Európa musí ďalej rozvíjať svoj vysokokvalitný výskum v celej EÚ a premeniť ju na nové výrobky, služby a obchodné modely. Potrebujeme silnejší a inkluzívnejší inovačný ekosystém, ktorý podporí prelomové a trhovo vytvárajúce inovácie a poskytne komplexnú podporu podnikom vrátane MSP (malých a stredných podnikov) s prevratným potenciálom úspešne vstúpiť na svetové trhy.

20. Je nevyhnutné splniť zostávajúce legislatívne návrhy týkajúce sa Digitálneho jednotného trhu pred koncom súčasného legislatívneho cyklu. Na vybudovanie európskej dátovej ekonomiky sú potrebné ďalšie kroky na zlepšenie efektívneho využívania údajov v celej EÚ a posilnenie dôvery prostredníctvom prísnych noriem na ochranu údajov a plnú implementáciu a primerané presadzovanie „Všeobecného nariadenia o ochrane údajov“ (GDPR) vo vzťahu ku všetkým hospodárskym subjektom nášho jednotného trhu. Kvalitné dáta sú nevyhnutné pre vývoj umelej inteligencie. Európska rada vyzýva spoluzákonodarcov, aby urýchlene preskúmali najnovší balík údajov. Vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na koordinovanom pláne v oblasti umelej inteligencie na základe nedávneho oznámenia.

21. Európska rada v súlade s neformálnou diskusiou vedúcich predstaviteľov v Sofii trvá na zlepšovaní prístupu podnikov k financovaniu vrátane lepšej koordinácie systémov a nástrojov financovania výskumu a inovácií v EÚ a na vnútroštátnej úrovni pri poskytovaní priaznivého regulačného prostredia, ktoré podporuje väčšie riziko ako aj na podporu digitálnych zručností, ako aj prepojenia medzi akademickou obcou, priemyslom a vládami. Mala by sa podporovať spolupráca medzi výskumom, inováciami a vzdelávaním, a to aj prostredníctvom iniciatívy európskych univerzít.

22. Európska rada vyzýva Komisiu, aby v rámci zostávajúceho obdobia programu Horizont 2020 spustila novú pilotnú iniciatívu o prelomových inováciách. V rámci budúceho Viacročného finančného rámca sa vytvorí Európska rada pre inovácie s cieľom identifikovať a rozšíriť prelomové a revolučné inovácie.

V. OSTATNÉ OTÁZKY
23. Európska rada dôrazne víta a podporuje dohodu medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Gréckom o otázke názvu. Toto spolu s dohodou medzi Bulharskom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o Zmluve o priateľstve, dobrom susedstve a spolupráci predstavuje silný príklad pre ostatných v regióne na posilnenie dobrých susedských vzťahov.

24. Európska rada schvaľuje závery o rozšírení a stabilizačnom a asociačnom procese prijaté Radou 26. júna 2018.

25. Európska rada opätovne zdôrazňuje svoju plnú podporu rezolúcii BR OSN č. 2166 týkajúcu sa pádu letu MH-17. Vyzýva Ruskú federáciu, aby prijala svoju zodpovednosť a plne spolupracovala so všetkými snahami o dosiahnutie pravdy, spravodlivosti a zodpovednosti.

26. Európska rada berie na vedomie balík návrhov týkajúcich sa Viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý predložila Komisia 2. mája 2018, ako aj sektorové legislatívne návrhy programov na podporu európskych politík, ktoré boli odvtedy predložené. Vyzýva Európsky parlament a Radu, aby preskúmali tieto návrhy komplexným spôsobom a to čo najskôr.

Autor: Slobodnyvyber.sk, Bratislava, Slovensko, 2.7.2018

Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/analyza-zaverov-stretnutia-europskych-lidrov/