6. pro, 2018

SLOVENSKO: Tak buďme Západ!

Už dávno veda ukazuje racionálnu a intuitívnu funkciu mozgových hemisfér a tvrdí, že ideálom je mať to v rovnováhe... 

Spolu s tým prichádza viac do módy holistický obraz sveta, celostná medicína a pod. Jednoducho človek by mal byť čím všestrannejší, jednostrannosť speje k nenormálnosti. Však v mnohých jazykoch slová pre svätosť, zdravie a celok majú rovnaký koreň. Naproti tomu symbol zla sa odjakživa zobrazoval v nejakej vyhranenosti tvarov, napr. Satan je tu v podobe rožného dobytka, kde roh predstavuje skonstnatelosť, jednostrannú vyhranenosť. Krása a mladosť,  naproti škaredosti a starobe,  má črty v rovnováhe, ešte nevyhranené, tvárne.

Tiež stredná cesta, stred medzi extrémami,  bol odjakživa ideálom kultúrneho ľudstva. Majú to hlavné náboženstvá a veľké filozofie. A my ako Slováci máme dokonca aj to šťastie, že sme v strednej Európe, teda máme pre ideál najlepšie podmienky. Že to nie je v súlade s realitou? No lebo sme túto príležitosť vôbec neuchopili, zahadzujeme ju. Otázka je tu,  len kam sa pridať, ku komu sa pridať.

Hrozím sa tejto mentálnej, duševnej a duchovnej prázdnoty, hanbím sa za túto neschopnosť vôbec vnímať seba samých. My vôbec neuvažujeme tak, že kto sme, čo chceme byť, ale na ktorý krk sa máme zavesiť. Nie je toto povaha onoho bájného Trolla s otrockou povahou?

Uvažuje vari nejaký hrdý Brit, či Nemec, že kam má patriť? A môže vôbec človek bez vôle patriť na Západ? Darmo sa tam formálne prihlási, ale ak nemá svoje Ja, a je vnútorne prázdny, nikdy nebude Západ.

Tak už som to prezradil …

Veru u prázdnych ľudí kvitnú takéto názory: Teraz sa láme, či patríme na Východ alebo na Západ. Stredná cesta neexistuje.“

Človek ťažko uverí tomu, že v politike sa pohybujú iba hlupáci, možno je to inak, možno ide o chytračinu, že ako presvedčiť jednoduchých ľudí. Kto je tu ale na Slovensku tak jednoduchý, aby uveril vete, že stredná cesta neexistuje? Však to, že povedzme Putin je bakaný sa dá povedať aj inteligentnejšie, nemusíme sa znižovať k ľuďom IQ-tykve.

Všeobecne je ale v hláškach rôznych elít taký chaos, že na ich rozuzlenie, na pochopenie pointy čo chcú povedať, potrebujeme dobrého psychológa, alebo možno aj psychiatra.
Veď tu máme tak protirečivé výpovede. Chcú multi-kulti, demontujú národy, chvália inakosť, ako napr. aj islam, tvrdia, že východ a západ neexistuje, ale zároveň chcú k anglosasom, chcú byť západ a kresťanstvo je fuj.

Buďme trocha benevolentní, títo ľudia  s tak chaotickými hláškami nemusia byť zlí, len možno nemajú dostatočnú kultúru vyjadrovania, sú to proste tiež iba Slováci s absenciou racionality. Veru najväčším dôkazom pre jednoznačne ne-západnú orientáciu Slovenska,  sú jeho obdivovatelia Západu, ktorí jednoznačne vykazujú iracionálnu štruktúru mozgu, teda východnú. Sú tu ale aj  takí prozápadní, ktorí naozaj sú v súlade so sebou samými, lenže títo nepotrebujú neustále hádzať špinu na východ.

Konečne to, že ľudia sú na Slovensku na východ či na západ je normálne, hlavne tu v strednej Európe, čo sú ale archetypálne nutkania, ktoré s politikou nemajú nič spoločné. S tým nenarobíme nič, ak samozrejme nechceme nového Hitlera.

Prozápadní jednoducho chcú ich prosperitu a to, čo sa im zdá ako sloboda. Každý chce žiť dobre, dokonca aj môj pes a tomu sú naše západo-východné spory šumafuk. A nie len on, aj tá myš vonku, a každý život, dokonca aj ten, ktorý práve papáme.

Takže z veľkej časti stojí prozápadná orientácia na idei rovnakej, akú má každý tvor, ktorému ide nie len o telesné prežitie, ale aj o pôžitky, rozkoše. Každý chce predsa nový smartfón s ešte sofistikovanejším špehovaním dílerov, chceme lepšiu medicínu, ktorá vylieči dôsledky nášho darebáckeho spôsobu života. Chceme čím menej robiť a viac zarobiť a mať viac pôžitkov a zážitkov a stimulácii pudov.

Proti tomu ani toho veľa nenamietam, je normálne chcieť žiť slušne.

Vývoj sa ale nedá preskočiť, pubertiak sa nestáva dospelým zapálením si cigarety. Skutočná dospelosť nie je ani absolútna sloboda, práve naopak – dospelým sa stávame vtedy, ak sme schopní obete pre druhých.

Ako títo naši prozápadní, resp. východo-fóbni sú zrelí pre ten Západ a ich uvedomelosť, zodpovednosť, schopnosť podriadiť sa pre niečo vyššie? Chytím ich za slovo a poviem, že oni ako „východné hnidy“ nemajú na západe čo robiť! Určite môj rusofilný postoj je prozápadnejší, ako ich pro-západniarstvo.

Opýtajte sa týchto milovníkov Západu, či by boli pripravení okrem tých jalových rečí aj pracovať na zlepšení života v krajine, či okrem dupania na námestiach vedia aj čosi užitočné pre spoločnosť aj robiť, nie len frflať povedzme na zlú obsluhu a nevhodný kukuč predavačky, ale či sú schopní slúžiť aj oni sami. Nie jalová kritika, ale práca a konkrétne plody.

Však buďte, buďme  Západ! Prečo ste iba bezduché východné telá? Prečo ste iba otroci bez vlastnej identity? Prečo nechcete niesť osobnú zodpovednosť, ale iba sa na niekoho zavesiť?

Kde by bol  dnes Západ, keby neprebral morálku onoho východniara z Nazaretu? A uplatňoval ju síce často povrchne, ale epigeneticky dôsledne.

Ale poďme ešte ďalej do histórie. Kde by bol dnes Západ, ak by sa na dnešnom Donbase nevyvinula Indoeurópska kultúra, ktorá okrem skrotenia koňa vynašla bojové vozy a ctila si viac ako pozemské statky ideály cnosti? Západ vznikol na východe, aj keď pravda za tom Západe vydal svoje plody. Dobré, ale aj zlé. Aj vám sa zdá, že Západ je už len o konzume?

My sme dnes naozaj zaostalí, lebo Uhry neboli tak dôslední v dodržiavaní zákonov ako povedzme Germáni. V stredovekom Berlíne mali zákony proti ostentatívnemu vystavovaniu prepychu a nevernice pochovávali zaživa do zeme. U nás upálili najmenej čarodejníc a ak áno, tak to iba v mestách, ktoré boli nemecké a všetky mestá boli nemecké.

Západniar si z kresťanstva zobral podstatu a tak sú aj názory, že pri zrode kapitalizmu stála aj morálka protestantizmu. To sa týka hlavne USA.

Blahobyt Západu tu nie je prvotne vôbec nejakou neobmedzenou slobodou, ale v základe vedľajším produktom nájdenia zmyslu života v práci (pre Boha) a ich asketizmus. Prvotní obyvatelia Ameriky boli kadejakí sektári s prísnou morálkou. Preto bola aj možná sloboda, hoci mali preto aj problémy,  to odvtedy, odkedy sa pojem slobody oddelil od spirituality.

Čože sú to u nás za prozápadní, ktorí sa vedia hlavne len prisať na kolektívny cecok a aj z mimovládok hlásať jedinú pravdu Západu? Veď vykazujú znaky boľševizmu  a onoho padlého východného myslenia, ktoré tak kritizujú. Pozor, je vžité, že to východ bol vždy dekadentný v zmysle prepychu a Západ práveže hlavne len za to dôležité, za poriadok, morálku, racionalitu.

No odkiaľže sa to vzala táto iracionalita, ktorá hlása, že už len samotným pridaním sa k bohatým budeme sami bohatí? Nechcem tu dehonastovať isté etnikum, ktoré žilo poväčšine príživnícky, lebo to sa môže stať hocikomu, ale môžem to vyjadriť ja neutrálne – prečo musíme byť len príživníkmi? Prečo nemôžeme byť Západní a napokon prečo klamete čo je Západ?

Západ dosiahol čo dosiahol rozvojom individuality, rozvojom Ja, spolu s osobnou zodpovednosťou. To ale nepadá z neba ako mana, ako nám to chcú naši iracionálni prozapádnici nahovoriť (no neplatí ich Putin?) Toto sa dosiahlo stáročným vývojom, kde dôležitú úlohu hrala aj tá kresťanská morálka, aj premena anglosaského egoizmu na slobodu Ja, ktorá už ale získali isté morálne mantinely. Inak povedané – anglosas podobne ako snáď už Indoeurópan dosahoval pokrok krotením zvieraťa v sebe.

A tak absolútne nemusím týchto okiadzačov Západu, ktorí sa naň zahľadeli iba ako dôchodca na akciu v Kauflande. Ešte je tu ale možnosť, že sú za svoje nezmysli dobre platení.
Ich vôbec nezaujíma tá technológia, ktorou sa dôjde k prosperite, práve naopak zavádzajú a klamú.

Oni nie sú ani tak prozápadní, ako skôr pro-konzumní, velebia devolúciu k zvieratám. Toto ale Západ nikdy nebol.

Autor: Jozef Kamenský, Slobodnyvyber.sk, Slovensko, TGM, Praha, ČR, 6.12.2018

Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/tak-budme-zapad/