2. led, 2019

SLOVENSKO: Čo je úloha armády Slovenskej republiky? (audio)

Vojak armády Slovenskej republiky skladá prísahu:

Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.
Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život.
Tak prisahám!
„.

Je niekde súčasťou prísahy člena slovenskej armády záväzok umierať v mene záujmov Washingtonu či Bruselu? Nejako to tam nevidno.

Je armáda schopná brániť „slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc“ ? Bohužiaľ, súčasná armáda toho nie je schopná.

Tak prečo sa niekto diví kritickému pohľadu na smerovanie armády?

Autor: Slobodnyvyber.sk, Slovensko, 2.1.2019
 
Audio zde:

https://slobodnyvyber.sk/podcast/co-je-uloha-armady-slovenskej-republiky/