11. úno, 2019

SLOVENSKO: Ako Ministerstvo zahraničia potichu začalo plniť Marakéšsku deklaráciu

V pondelok 4.2.2019 sa konala schôdza ministrov zahraničných vecí Európskej Únie (EÚ) a Ligy arabských štátov (LAŠ). Na schôdzi nebolo prijatá spoločná deklarácia, pretože sa proti textu postavilo Maďarsko...

Dôvod naša tlačová agentúra stručne uviedla – vraj návrh vyhlásenia obsahoval odkaz na Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (známy aj ako Marakéšska deklarácia), ktorý Maďarsko striktne odmieta. Vo svojom prejave pred novinármi minister zahraničných vecí Péter Szijártó povedal, že „Globálny pakt o migráci nemôže byť súčasťou spoločnej deklarácie a spolupráce medzi EÚ-LAŠ. Zásadne nesúhlasíme s tým, že migrácia by mala byť riadená a že migrácia nemá žiadne bezpečnostné riziká„.

V tomto stanovisku ho podporilo Poľsko, aj keď samotná krajina nevystúpila.

Čo Slovensko?

Za Slovensko sa na stretnutí zúčastnil štátny tajomník slovenského ministerstva František Ružička, ako informovalo Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli. Na stretnutí ministri podľa Ružičku „veľkú pozornosť venovali migrácii a humanitárnej situácii„. Preberali sa aj otázky „islamofóbie a stereotypov„.

Podľa všetkého sa stala základom diskusie práve spomínaná migračná dohoda – ktorú Slovensko nielenže nepodpísalo. Slovenský parlament zaviazal vládu svojim schváleným uznesením z 3.12.2018 Marakéšsku deklaráciu nepodpísať a zdržať sa jej podpory.

V uznesení sa píše, že parlament ž i a d a vládu Slovenskej republiky, aby

– zaujala nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v podobe konečného návrhu z 11. júla 2018,

-vykonala príslušné opatrenia spojené so stiahnutím Slovenskej republiky z procesu prijímania Globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v podobe konečného návrhu z 11. júla 2018 a jeho neprijatím Slovenskou republikou na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra 2018

Slovenský parlament, ktorý má zvrchovanú právomoc vo vzťahu k exekutíve teda nariadil vláde, aby nijako nepodporila Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii . Dokument Európskej Únie, ktorý sa na tento pakt odvoláva mal potom byť potom zo strany slovenskej diplomacie zásadným spôsobom – na úrovni maďarského stanoviska – odmietnutý. Dôvodom je, že slovenská diplomacia nemôže ísť proti rozhodnutiu parlamentu a podporovať na praktickej úrovni to, čo parlament odmietol.

Naša diplomacia nijako na tomto stretnutí neprotestovala a štátny tajomník MZVEZ SR vo vystúpení zdôraznil, že aktuálne regionálne výzvy možno riešiť len cez efektívny euroarabský dialóg, ktorý bude otvorený a súčasne realistický. Ten by mal, okrem iného, zahŕňať otázky boja proti terorizmu, klimatických zmien, socio-ekonomického rozvoja a migrácie. Ako uviedol štátny tajomník F. Ružička „spolupráca s našimi arabskými partnermi je jedinou cestou, ako čeliť hrozbám a posilňovať stabilitu v regióne“. Štátny tajomník pripomenul aktívny podiel SR na zmierňovaní dôsledkov migračnej krízy, pričom potvrdil záväzok pokračovať v pomoci ľuďom v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky aj v budúcnosti. Slovensko zároveň ostáva jedným z najväčších prispievateľov z hľadiska počtu obyvateľov do Zvereneckého fondu pre Afriku.

Vidíte tu nejakú kritiku, alebo zásadný nesúhlas? To sa zjavne nestalo a Stále zastúpenie SR pri EÚ vyvinulo mimoriadne ústretový postoj

Treba pripomenúť, čo obhajcovia Marakéšskej deklarácie tvrdili – vraj ide o nezáväzné stanovisko, z ktorého nám nič nevyplýva. Avšak vzhľadom k tomu, že európska diplomacia chce na tomto základe stavať svoje aktivity, naša podpora je faktickým prijatím Globálneho paktu o migrácii.

Úprimne, takto si to voliči s veľkou pravdepodobnosťou odmietnutie Marakéša nepredstavovali...

Autor: Slobodný Výber, Slovensko, 11.2.2019

Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/ako-ministerstvo-zahranicia-potichu-zacalo-plnit-marakessku-deklaraciu/