28. úno, 2019

SLOVENSKO: Zuzana Čaputová: kandidát radikálnej ľavice

Líderka opozície pri voľbe prezidenta má všetko, čo má úspešný kandidát mať. Má charizmu, má príbeh, vyzerá fantasticky, je transparentná. Skrátka dokonalý materiál...

Ľudí, ktorí podliehajú prvým dojmom a dajú len na vzhľad, treba upozorniť, že Čaputová je hlavne podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska. Do volieb prezidenta strany nominujú kandidátov nielen preto, aby ich nominant vyhral, ide hlavne o kampaň danej strany.

Čo je teda Progresívne Slovensko? Z ďakovačky Čaputovej Mistríkovi pri jeho vzdaní sa kandidatúry uvádzame:

„Frustrácia z nespravodlivosti a arogancie mocných nás totiž spája všetkých – tak voličov opozície, ako aj koalície. Tak Slovákov, ako aj Maďarov a Rómov. Všetkých, bez ohľadu na našu vieru alebo sexuálnu orientáciu.“

Ako sorry, ale ak niekto cíti za každú cenu rozlišovať a zdôrazňovať rasu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu, ide o rasizmus, náboženskú neznášanlivosť a sexuálnu diskrimináciu.

Ale čo sa divíme? V podaní Progresívneho Slovenska sú to tie pravé hodnoty – všetko, čo nie je biele, všetko čo nemá pôvod v kresťanskej kultúre, všetko čo zaváňa akoukoľvek sexuálnou odchýlkou. Naopak, negatívnu príchuť získava spomínanie národa, patriotizmu, kultúry, ktorá má pôvod hlboko v staroveku a zvrhlým správaním sa myslí „zastaralé“ trvanie na zväzku muža a ženy.

Prípadné víťazstvo Čaputovej bude pripísané práve týmto progresívnym trendom. A bude to signál, že treba tlačiť na všetkých frontoch smerom k „otvoreniu“ slovenskej spoločnosti – migrantom, homosexuálnej agende, schváleniu Istanbulského protokolu týkajúceho sa zmien v genderovej politike apod. Samozrejme, konečne skončí tá neprogresívna abnormalita, že na Slovensku ešte stále nemáme mešitu.

Je to prehnané? Ako by mohlo, keď ide o agendu, ktorá je spoločná progresivistom naprieč celou západnou sférou. Samozrejme je to zabalené v ľúbivých slovách o modernej správe, angažovanosti občanov, vyššej miere samostatnosti a slobody apod. Lenže samotné zmeny vo vzťahu k základným štruktúram spoločnosti musia ísť pri plnení politiky progresivistov presne opačným smerom

Ak napríklad potrebujete presadiť zmeny o vzťahu rodič-dieťa, ak chcete aby na Slovensku zavládol model nórskeho Barnevernetu, nutne musíte posilniť štátne štruktúry, vytvoriť štátom financovanú infraštruktúru a posilniť mocenské právomoci štátu. Tým sa rodič dostáva do postavenia obyčajného opatrovateľa, ktorý má v dočasnej starostlivosti štátom vlastnené dieťa a o ktoré môže kedykoľvek prísť.

Toto je pravá tvár ľavice, ktorá sa tvári tak hrozne progresívne. Ako pri každej ľavici je to len ďalší zo spôsobom ako preniesť moc od občana do centra, ako ho zbaviť ešte väčšieho množstva peňazí, ako získať ešte viac moci.

Zuzana Čaputová nie je a nikdy nebude kandidátom Slobodného výberu. Sme médium, ktoré obhajuje slobody jednotlivca a to je v príkrom rozpore s tým, čo je politikou Progresívneho Slovenska.

Ale každý sa rozhoduje slobodne. Nakoniec, máme demokraciu a pokiaľ vás progresívci presvedčia v demokratickej súťaži, nedá sa voči tomu nijako namietať.

Autor: slobodnyvyber.sk, Bratislava, Slovensko, 28.2.2019

Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/zuzana-caputova-kandidat-radikalnej-lavice