10. kvě, 2019

SLOVENSKO: Je agresivita „slušnoslovákov“ normálna? (audio)

Sociálne siete svojimi algoritmami vytvárajú prostredie, ktoré namiesto otvorenej komunikácie slúži na uzavretie sa do bublín...
 
Bublinové vnímanie reality je nebezpečné. Ak naviac sú niektoré z bublín podporované vedením sociálnych sietí, dôsledkom je vznik patologického správania.
 
Audio zde:
 
 
Autor: Slobodnyvyber.sk, Slovensko, 10.5.2019
 
Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/podcast/je-agresivita-slusnoslovakov-normalna