7. zář, 2019

SLOVENSKO: Nesúhlasíme so zatknutím mierumilovných moslimov. [ironický komentár]

Televízia TA3 uviedla, že „údajne“ nejaká žena pracujúca na Slovensku mala byť cieľom vražedných plánov moslimov za opustenie islamu...

Táto správa je podporou extrémizmu, propagáciou rasizmu a presadzovaním nenávisti voči náboženskému presvedčeniu. Vzhľadom na to, by mal prokurátor konať ex offo. TA3 musí byť potrestaná a všetci, ktorí sa dopustili zločinu pri realizácii tejto správy by mali byť potrestaní tiež. Navrhujeme uložiť pokutu 10tisíc eur, ako sa to prednedávnom na Slivovensku zaviedlo za podporu extrémizmu a urážky náboženstva!

Ale poďme k meritu veci. Každý progresívny politik, rovnako ako aj politik SNS vie, že islam je náboženstvo mieru. Nie je progresívne označovať vyznávanie islamu za extrémizmus, dokonca podľa istého kapitána D. „nikto sa nebude beztrestne vysmievať z islamu“. Jeho vyznavači sú najtolerantnejšie a najmierumilovnejšie bytosti, ktorých ambícia je jednoduchá – priniesť mier do celého sveta.

Z uvedeného vyplýva, že ak niekto tvrdí klamstvá o násilnosti islamu, že jeho vyznavači sú netolerantní a v prípade fundamentalistov až agresívni, je vlastne extrémista. Nie je chybou moslimov, že svet nechápe ich mierové úmysly. Keď sa niekto odmieta podriadiť vláde mieru na základe islamu, potom je sám zodpovedný za následky.

Mnohí ľudia už dnes pochopili, čo je pre mier na svete najlepšie a dobrovoľne sa dali na cestu islamu. Pre ženy naviac dochádza k naplneniu ich biologického predurčenia. Majú neobmedzenú slobodu venovať sa plodeniu detí a muži ich laskyplne zbavia všetkých ostatných starostí. Nemusia pracovať, cestovať, venovať sa politike, nemusia komunikovať s mužmi. Majú všetok čas, ktorý potrebujú.

Cesta islamu je cestou mieru a preto jej opustenie vyvoláva vážne otázky. Treba sa zamyslieť nad motiváciou a úmyslami tých, ktorých z nejakého dôvodu opanuje diabol nenávisti a prestali byť poslušní vôli Allaha.

Logicky, opustenie náboženstva mieru je vlastne deklaráciou najzvrhlejšieho terorizmu. Aký iný dôvod môže mať osoba, ktorá sa vzdá prorokovho odkazu? Jedine šírenie nenávisti, hrôz násilia a vojny.

Áno, je pravda, že naše zákony hovoria niečo o zákaze násilia. Ale musíme myslieť dialekticky. Je násilník policajt, ktorý zatkne nebezpečného zločinca? Rovnako aj ľudia vedomí si zodpovednosti voči mieru, sa správali mierumilovne z hľadiska vyššieho princípu.

Veríme, že spravodlivosť zvíťazí a afgánskych občanov po vysvetlení polícia hneď prepustí. Vec je jasná, nikomu neublížili a ich jedinou snahou bolo urobiť službu verejnosti. Je to čistý altruizmus, nepotrebovali za to ani cent z peňazí daňových poplatníkov, ak teda nerátame sociálne dávky na seba, štyri ženy a desiatky detí.

Vieme však, kto by mal trpieť. Ako sme ukázali, jediný kto prejavil v tejto kauze zločinecké úmysly, je žena, ktorá sa dnes účelovo stavia do role obete. V jej konaní pri opustení islamu je možné narátať množstvo trestných činov. Len námatkou spomeňme islamofóbiu, schvaľovanie a podpora extrémizmu, terorizmu, rasizmus a v neposlednom rade aj hanobenie pohlavia. Odvrhla rolu matky a tým znevážila všetky ženy na svete. Polovica ľudstva ňou pohŕda.

Ak si niekto zaslúži doživotie, rozhodne pozeráme zlým smerom. A spolu s potrestaním TA3, veríme, že sa dočkáme spravodlivosti aj v prípade spomínanej ženy

Autor: Slobodnyvyber.sk, Bratislava, Slovensko, 7.9.2019

Zdroj: 

https://slobodnyvyber.sk/24016-2/

https://www.ta3.com/clanok/1163711/afganci-na-slovensku-planovali-zabit-zenu-ktora-sa-zriekla-islamu.html