27. úno, 2018

PI-NEWS.NET: Blokádu demonstrace žen proti ilegální migraci řešil Bundestag

Na žádost AfD se konala v Bundestagu aktuální rozprava k tématu „Posilování  práva žen na demonstraci“. Příčinou této rozpravy byla protiprávní blokáda demonstrace žen ze 17.2.2018, kdy asi tak tisíc levicových fašistů, mezi nimi i politici Zelených a Levých, tuto demonstraci stoplo...
 
Navíc k tomu byly na ženy ještě házeny kameny, což připomíná poměry v Saudské Arábii. Protože se toto nestalo poprvé, že levicoví fašisté terorizují jinak smýšlející lidi na ulici, využil tuto příležitost politik AfD a předseda právní komise Stephan Brander k plamenné řeči proti levicovému porušování práva, což je dokonce financováno z daní daňových poplatníků. 
 
Brandner řekl jasně, že blokáda byla vytvořena „nenávidějícími rozlobenci a pouličními teroristy“, doprovázená politiky, jež by jimi oplakávaná NDR označila za obzvlášť demokratické“. Tento vystudovaný právník definoval nastalou situaci z právního hlediska: nejen vyzvání a provedení blokády ale i nekonání ze strany policie jsou trestné. To spadá pod „vykonávání trestné činnosti v úřadě“. Takto se v Berlíně učinily trestně postižitelnými jak policie, tak politické vedení. Toto věčné porušování práva běží už desetiletí.
Žádný důsledný právní postih levicové kriminální klientely
 
Tuto rozpravu otevřel AfD-politik Karsten Hilse, jenž svojí řečí tvrdě atakoval jak rudo-rudo-zelenou berlínskou vládu, tak i vedení policie hlavního města a „demokracii znepřátelenou Antifu“. K tomu též politiky od Levých k Zeleným, jež Antifu podporují. Tuto kritiku adresoval též na adresu politiků CDU, CSU a FDP, kteří nepodnikli nic proti tomu, že je Antifa státem financována přes různé spolky a že tato „levicově kriminální klientela“ není důsledně pronásledována. Tento vyučený policista apeloval též na své kolegy v oboru.
 
Nestydaté a nepravdivé bylo tvrzení CDU-člena parlamentní komise Mariana Wendta, jež tvrdil, že policie v sobotu s odklízením blokády začala a že organizátorka demonstrace přesto demonstraci ukončila. Toto je kompletně lživé tvrzení. Po dvouapůlhodinové blokádě a tvrdošíjném odporu policejního vedení udělit demonstrujícím ženám náhradní cestu pochodu, nezbylo kurdské organizátorce demonstrace Leyle Bilgeové nic jiného, než demonstraci ukončit a účastníkům doporučit, aby pochodovali ke kancléřství po své ose. Dokonce i toto se pokusila policie znemožnit. Politička AfD Dr. Christina Baum z Baden-Württemberg byla coby očitý svědek na místě a zažila vše detailně – i jak policie důsledně znemožňovala likvidaci blokády, což též v jedné hlasové nahrávce popsala.
 
Odepření výkonu berlínskou policií
 
Paní Baum udává dále, že levicovým extrémistům bylo policií nejprve navrhnuto, aby pro své „shromáždění“ využili postranní ulici. Fašisté se tomu návrhu pochopitelně vysmáli a zůstali sedět. Když poté demonstrující ženy chtěly tuto trasu použít, zabránila jim v tom policie a „argumentem“, že tato ulice je rezervována pro blokující. Jediný Antifant nebyl z blokády odklizen.
 
Jednalo se jasně o plánovanou akci, podnícenou berlínskými městskými politiky, podporovanými levicovými  extrémisty, za účelem - zabránit konání této ohlášené demonstrace. Demonstrující ženy neměly nikdy dorazit k budově kancléřství, tak znělo antidemokratické zadání.  
 
Útoky proti Lutz Bachmannovi ze strany politiků CDU
 
CDU-politik Wendt odbočil od tématu, když začal rajtovat na jednotlivých „proti ženám zaměřených“ výrocích politiků AfD, aby tím dokázal, že straně AfD vůbec nejde o ženská práva. Přitom se opřel do vedoucí osoby hnutí Pegida – Lutze Bachmanna, jenž se též demonstrace zúčastnil. Přiznal alespoň, že blokáda byla protiprávní a jejich účastníci by museli být odklizeni, zatčeni a obžalování.
 
Ze strany SPD, která je ideologicky zcela mimo realitu, se ke slovu přihlásila Josephine Loulou Ortlebová, jež podsouvala AfD, že této straně jde více o „vylučování lidí“ než o ochranu žen. Ženy chtěly podle jejího mínění „lidská práva“ a ne žádné „pravé lidi“. Z pohledu levicové zabetonované ideologie nelze tématizovat, že je islám se svým postojem k nemuslimským ženám pro ně nebezpečím. Ortlebová mínila ale, čímž bylo zřejmé, že nemá o islámu ani ponětí, že by nemělo hrát žádnou roli, jaké náboženství člověk vyznává.  Strana AfD prý „hecuje“ a „diskriminuje“.
 
FDP: AfD je sama na vině, že je napadána Levými
 
Pravicový řečník strany FDP Jürgen Martens tvrdil, že každá blokáda není automaticky trestná, situace se mění teprve, až když dosáhne „určité intenzity“. Také on lhal, že policie započala s odklizováním blokády. AfD se jen staví do role oběti a nemá v úmyslu hájit ženská práva, nýbrž jen vytváří „stereotyp cizineckého sexuálního pachatele“. AfD politici si nemohou stěžovat, když je na ně na ulici pliváno, jsou po nich házeny předměty a jsou pronásledováni. Protože tuto „dikci“ sami zavedli a otrávili politické klima Německa.
 
Caren Layová z frakce Levých, která se sama blokády zúčastnila, prohlásila, že ne islám je problémem v otázce násilí, ale „muži jako takoví“, „patriarchát“ a „sexismus“. AfD používá práva žen k tomu, aby dala průchod svému „odporu proti migrantům a muslimům“. Lay řekla, že využila své právo demonstrovat proti „instrumentalizaci“ ženských práv pro „rasistickou nenávist a podněcování“, v čemž nevidí žádné porušení práv.
 
Berlínská politička za Zelené - Canan Bayramová, tureckého původu, se též zúčastnila blokády a ospravedlňovala se stejně jako Caren Layová tím, že AfD nemůže zastávat práva žen, když neuznává ani práva migrantů. Tento rádoby „pochod žen“ se nekonal podle ní ve jménu žen a je absurdní, že se konal právě v jejím volebním obvodu Kreuzberg, proto ji těší, že i její předchůdce Hans-Christian Ströbele se blokády zúčastnil. 
 
Politička CDU Ursula Groden-Kranich tvrdila, že AfD zastává „reakcionářský ženský obraz“. Ale je proti „ agresivní formě islámu, jenž zaujímá k ženě nenávidějící postoj“ a je neakceptovatelné, aby tato forma přežívala v Německu.
SPD: „instrumentalizace“ od feminismu k „rasistickému populismu“
 
Též Elisabeth Kaiser ze strany SPD, členka parlamentárního výboru tvrdila, že AfD chce feminismus instrumentalizovat pro „rasistický populismus“. Demonstrace prý byla namířena jen proti cílové skupině mužských muslimů. Jako ex-muslimce a řečnici na shromáždění Pegidy a Compactu záleželo organizátorce demonstrace Leyla Bilgeové, aby mobilizovala pravicové příznivce pro svou „pravicovou provokaci“. Kaiserová děkovala výslovně „mírumilovným“ protidemonstrantům. „nenávist vůči ženám není žádný importovaný problém“.
Demonstrace žen byla podle CSU pouze „divadélkem“ a „virválem“
 
Stephan Brander by ve své řeči raději než předsedkyni senátu Claudii Rothovou pozdravil na tribuně bývalou poslankyni za SPD Angelika Barbeovou, která je od roku 1996 členkou CDU. Dále by následoval CSU-poslanec Michael Kuffer, jenž celou demonstraci nazval „Kašpárkovým divadélkem“. Strana AfD zneužila vážné téma pro svůj politický virvál a právo na demonstraci obsahově dovedla do „ad absurdum“. AfD „znehodnotí každý týden jedno důležité téma“, stejně jako kontrolu hranic, doppel-občanství. Teď zatáhla do směšného téma i ženská práva.
 
Kuffer alespoň upřel protidemonstrantům právo znemožnit demonstraci. Člověk musí vydržet i jiné mínění, to patří též k základním právům. Leví a Zelení chovají nebezpečnou blízkost a spojenectví s levicovými autonomními kruhy, což bylo možno pozorovat na nepokojích při G 20 v Hamburku. AfD se ale zabývá otázkami z „výlohy“, zatímco strana CSU o „skutečnými problémy“. Tímto dokazuje CSU-politik, že hrozbu islámského nepřátelství vůči ženám zcela ignoruje.
 
SPD: „nainscenování „ demonstrace žen“
 
SPD-předsedkyně z Baden-Württemberg Leni Breymaierová přirovnala muslimské sexuální zneužívání německých žen nejprve k „zneužívání“ žen-cizinek německými muži v bordelech. Vytáhla svou statistiku násilných činů z Baden-Württemberg za posledních 9 let a poukázala na 6 vražd způsobených „bílými muži“. Demo v sobotu byla zinscenována a nemá s „pochodem žen“ nic společného.
 
Posledním mluvčím byl čerstvý člen CDU - Philipp Amthor. Na demo si nezadal ani s Lutze Bachmannem, ani s Antifou, ani s bývalým RAF-advokátem Hansem Christianem Ströbelem. Obě skupiny mají ale v našem právním státě právo demonstrovat.
 
Závěr: V Německu se musí stát ještě mnoho znásilnění a vražd na ženách způsobené muslimy, než odpůrci reality u tradičních stran konečně problém pochopí a veřejně osloví. 
 
Autor: MICHAEL STÜRZENBERGER, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, 27.2.2018
 
zdroj: