20. bře, 2018

PI-NEWS.NET: Rudí & Zelení proti Patriotům v Mnichově

Mnichovský Marienplatz se v sobotu podobal jedné velké komediální inscenaci: mediálně nahecovaný vládnoucími mnichovskými politiky a levými zelenými „prominenty“ z umělecké scény se na Marienplatzu shromáždil výstřední dav asi 2500 protidemonstrantů, kteří svými pomatenými plakáty vyjadřovali opovržení s „patriotickými Evropany, jež jsou proti islamizaci své země“.

Kdo vystupuje proti skrznaskrz demokratickým patriotům, kteří poukazují na prokazatelné fašistické znaky islámu, je prakticky islamistickým fanouškem, což potvrzují palestinské šátky, jež jsou v levé scéně tak oblíbené, což prakticky signalizuje solidaritu s Izrael nenávidějícími muslimy.

Svou naci-paranoiou se pokoušejí tito obyvatelé jakéhosi paralelního universa zbudit pocit oprávnění vystupovat proti věcně vystupujícím kritikům islámu. Tito Leví nemají zbla vědomosti o historii, jinak by věděli, že muslimové své levicové podporovatele okamžitě lifrují pod nůž, jakmile se dostanou k moci – viz Irán 1979. K tomu nemají ani nejmenší ponětí o fašistickém paktu mezi islámem a nacisty, jakož i o 1400letém imperialistickém ovládání, jež má na svědomí 270 miliónů mrtvých.

Díky jejich nekritické kolaboraci s islámem přispívají koneckonců k tomu, že v Německu opět vzrůstá nenávist k Židům, která je od dob, kdy Mohamed nařídil stětí 800 zajatých Židů v Medině, pevnou součástí islámského učení. Zrovna tito kompletně přetočení Leví nám chtějí dokazovat historickou demenci, což ještě více dokazuje jejich kompletní odklon od reality.

Autor: MICHAEL STÜRZENBERGER, Mnichov, Bavorsko, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 20.3.2018

Zdroj:

http://www.pi-news.net/2018/03/muenchen-2500-ahnungslose-linke-gegen-200-patrioten-von-pegida/