2. dub, 2018

PI-NEWS.NET: Nová uprchlická tsunami

Ne zřídka jsou zprávy, které by měly potenciál k tomu, aby působily jako bomba, zpracovávány mainstreamovými médii (pokud vůbec zpracovávány jsou) pouze okrajově. Rozhodnutí, zda zpráva přijde na titulní stranu s tlustými titulky, nebo zda bude uvedena kdesi na straně 15 dole, rozhodují lokajové Merkelové. To platí samozřejmě i pro zpravodajství v rozhlase a televizi. 

Tajemník ministra vnitra Stephan Mayer jmenoval v jednom interview jen tak mimochodem zarážející čísla
Při rozhovoru pro B5, v němž šlo o případ Anis Amri (berlínský vrah) uvedl poslanec za CSU, že denně přichází do Německa 500 ilegálních migrantů.
 
Sečte-li člověk veškerá čísla, dostane uprchlickou tsunami
 
Započítáme „normální uprchlíky“, kteří na hranicích žádají o azyl. Nesmíme zapomenout na rodinné příslušníky. A jo, pak jsou zde migranti, které odebíráme od Turků a Italů, ti mají samozřejmě též rodinné příslušníky. Tito přijdou už s vízem, tudíž se v azylové statistice neobjeví. Jak praktické. Přesná čísla těch, co ročně přicházejí do Německa, se nikdy nedozvíme. Budeme jen vnímat, že veřejný prostor vypadá den co den méně jako Německo, až přijde den, kdy tuto zemi vůbec nepoznáme. 
 
Nový fenomén od mainstreamových médií totálně zamlčen
Poslanec za AfD Erik Holm vznesl otázku na německou vládu – jak vysoký je podíl azyl žádajících, kteří jsou do země dopravováni letecky. Odpověď ministerstva vnitra je přímo šokující: je to už mezitím 30%. Ministerstvo udalo, že se ale nejedná o skutečná čísla, neboť údaje jsou pouze z devíti hlavních regionů. 
 
Dublin – dohody jsou Itálií a Řeckem přehlíženy
Nyní nejsou žádné přímé lety z velkých krizových oblastí jako je Sýrie nebo Afganistán možné. Vyvstává nám tedy otázka – odkud žadatelé o azyl vlastně startují. Portál JUNGE FREIHEIT  pátral a zjistil, že velký podíl těchto migrantů přilétá z Turecka, Itálie a Řecka. Tamní úředníci je tedy posílají přímo do Německa, i když podle Dublinských smluv tito spadají pod Itálii a Řecko. Zajímavé je též, že tito migranti mají dostatek peněz na letenku a všechny nutné papíry.
 
Vracení „uprchlíků“ se nekoná
 
Co dělají úředníci v tomto případě? Buď zahájí azylové řízení, i když k tomu nejsou oprávněni, nebo vystaví přejímací protokol. Minulý rok vystavilo Německo 64.267 takovýchto protokolů. Z toho 46.873 bylo uzavřeno pozitivně, 15.144 odmítnuto. Ve skutečnosti bylo předáno zpět 7.102 osob. V případě Itálie to bylo z 22.706 pouze 2.110 lidí. Italové nevzali zpět ani 10% migrantů, za něž byli zodpovědní. Ještě jednodušším si to dělají Řekové: Ti nepřevzali zpět z 2.312 „uprchlíků“ ani jednoho. Ale brzy obdrží další miliardy euro z dalšího záchranného balíčku, který financují především němečtí blbci.
 
Řešení: Evropané do Afriky? 
 
Polovina Afriky sedí podle die WELT na zabalených kufrech a chce do Evropy. Jedná se o tom, aby v budoucnu všichni „uprchlíci“ byli ubytování tam, kde už mají nějaké blízké osoby. Pak to může Německo, Francie a Itálie s konečnou platností zabalit. Možná bychom měli v protitahu vysídlit do Afriky. Se správnými lidmi by se z ní dalo něco udělat. Pak bychom nemuseli zažít, jak se Evropa stává novou černou Afrikou, a to se všemi jejími „půvaby“.
 
Tento návrh nebyl myšlen vážně. Nebo ano? 
 
Autor: EUGEN PRINZ, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 2.4.2018
 
Zdroj: