21. dub, 2018

PI-NEWS.NET: Německý stát se nechává očividně vodit za nos

Mannheim: údajně nezletilí problémoví „uprchlíci“ jsou všichni dospělí...

Město Mannheim má velký problém s nezletilými bez doprovodu, kteří se nahrnuli do země díky kancléřčině politice. Právě v tomto městě si „traumatizovaní uprchlíci“ plnými doušky užívali privilegia coby „nezletilí“. To se jednoduše dospělí, plnovous nosící muži, vydávali za nezletilé. Státní orgány neměly očividně žádný zájem tyto údaje o věku přezkoušet. To by přece nahrávalo do karet pravicovým populistům. Tak se mohlo stát, že např. třicetiletí muži byli uznáni nezletilými. Podle německého práva je např. třináctiletý ještě právně nepostižitelný. Tak bylo těmto „zemi kulturně obohacujícím“ dáno volné pole působnosti v trestné činnosti. A tito úředně uznaní „mladiství“ toho bohatě využívali. 
 
Mladí muži z celého mannheimského okolí cestovali pilně do tohoto města. Vloupání, loupežná přepadení, krádeže, bitky, tělesná napadení obtěžování mladých žen a odpor proti policii jim dělaly velké potěšení. Vždyť tito od zeleno-rudých politiků hýčkaní „pokladové“ musely být okamžitě po zadržení policií puštěni na svobodu, kde jak hlásila státní rozhlasová stanice SWR, okamžitě páchali další trestnou činnost.  
 
Policisti se museli cítit pěkně tahaní za nos. Tito za mladistvé uznaní se naučili velice brzy, že jsou coby mladiství ochráněni od trestního stíhání a užívali tato privilegia v hostitelské zemi plnými doušky. Policisté dostali podle výpovědi SWR instrukce o fingovaných věkových údajích nepochybovat.  Po pár týdnech nešlo takto nastolené poměry dále zametat pod koberec. Obyvatele Mannheimu rozčilovaly stovky trestných činů. Dokonce mannheimský soc-demo starosta Peter Kurz hovořil o „selhání státu“ a psal rozhořčený dopis na baden-württemberskou zemskou vládu. Z malé kriminality takzvaných mladistvých se stal velice rychle opravdový teror proti místnímu obyvatelstvu. Tito „mladiství“ ztratili velice rychle respekt vůči německým zástupcům zákona. Welt-Online napsal v prosinci 2017 toto:
 
Mannheimský starosta Peter Kurz vyzval kvůli opakovaným trestným činnostem migrantů ministerstvo pro vnitřní záležitosti, aby jednalo. Obyvatelstvo to považuje za selhání státu, když mnozí pachatelé trestných činů, jejichž identita k tomu ještě není objasněna, nejsou za své činy postihováni. „Základní důvěra, že stát dokáže své lidi ochránit, již neexistuje“, zdůraznil mannheimský starosta Kurz.
Teprve nyní se začalo jednat. Vysílač SWR upozorňoval s odvoláním na zpravodajství Mannheim24, že údaje o věku migrantů jsou jednoduše vymyšlené.  
 
Mannheim 24 psal: 
Nyní vychází na povrch, že většina údajně mladistvých mužů ze severní Afriky, kteří již měsíce páchají trestnou činnost ve městě Mannheim, nepatří vůbec mezi mladistvé! Jak uvedl 13. dubna pro Stuttgarter Nachrichten viceprezident městské kriminálky Andreas Stenger: všichni ze sedmnácti dosud přezkoušených dlouhodobých pachatelů udali falešně svůj věk. „všechny osoby se cíleně dělaly mladšími“, řekl Stegner. Osoby jsou ve věku 18 až 28 let. Dva z nich dokonce udávali, že je jim 11 a 13 let“. 
 
To se zase němečtí úředníci pěkně sekli. Dospělí muži z Třetího světa ukázali, jak může žít člověk v Německu pohodlný život a zároveň páchat kriminální činnost, aniž by se musel obávat jakýchkoli konsekvencí.  Umění spočívá jen v tom, oblafnout naivní a důvěřivé Lepšolidi.
Mimochodem – město Kandel – kde dospělý rádoby azylant z Afganistánu, který se vydával za patnáctiletého a později zabil německou dívku Miu, je od Mannheimu vzdáleno jen 50 km. Prošel-li by mu věkový údaj, existovala by možnost, že by za svůj čin obdržel je směšný trest pro mladistvé.  
 
Autor: PI-PFORZHEIM, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 21.4.2018
 
Zdroj: