30. dub, 2018

PI-NEWS.NET: MERKELOVÁ nese hlavní vinu

Islámská nenávist vůči Židům – přiznání bankrotu Německa...

Židovská centrální rada varuje před nošením jarmulek v německých velkoměstech. Teď je to tedy úředně: Židé nejsou v Německu v bezpečí. Toto konstatování je zároveň politickým úmrtním listem pro stát, pro který platí od jeho založení politická povinnost oproti Židům. 
Muslimská nenávist k Židům není v čase totalitní „pestré Republiky Německo“ nic nového.
 
Tento problém je již roky znám a od politické elity meten pod koberec. Také Židovská rada se k problému obracela zády. Musela by se podstatně dřív hlásit k tomuto problému. Ale islámská nenávist vůči Židům je v Německu velice ošemetné téma, protože je neoddělitelně spojeno s milovaným projektem politických elit: zpestřování Německa pomocí masového muslimského osidlování. Každá kritika židovské nenávisti by byla brána zároveň jako kritika státem organizovaného importu těchto islámských – Židy nenávidějících lidí - a Centrální rada by skončila neoblomně v konfliktu s politickými elitami jako je Merkelová a jí podobní.
 
Konstatování, že Židé nejsou v Německu v bezpečí je ovšem zpozdilé varování spolkem, jemuž chybí na odvaze a politické páteři. Skutečnost, že je ohrožena bezpečnost Židů v zemi by měla být fackou do obličeje celé politické elitě, neboť se opět uzavírá kruh k Třetí říši. 
 
K základním myšlenkám Německa patří to, že se nikdy nebude opakovat pronásledování Židů v zemi. Tato idea obohacovala květnaté proslovy politických představitelů. Že právě tento motiv němečtí politici zneužijí a pod heslem „tolerance“ importují Židy nenávidějící Araby, je nenechutnější výsměch obětem Třetí říše. 
 
Židé už nejsou v Německu v bezpečí – tato věta je smrtelnou rouškou nad celou historií Bundesrepublik Deutschland. Nadávka a ostuda tohoto státu!
 
Autor: Von C. JAHN, Německo, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 30.4.2018

Zdroj:

http://www.pi-news.net/2018/04/islamischer-judenhass-die-bankrotterklaerung-der-bundesrepublik/